De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING Lkol Detlev Simons VOV lid sinds 1897 Momenteel C 101 CISbat

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING Lkol Detlev Simons VOV lid sinds 1897 Momenteel C 101 CISbat"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING Lkol Detlev Simons VOV lid sinds 1897 Momenteel C 101 CISbat
De vragen in ons hoofd! Waarom zijn we bij elkaar? Wat gaan we vandaag doen? Wanneer krijg ik , mag ik …..? Short Game!

2 INFORMATIEMANAGEMENT
Lees de tekst en kies een kolom Informatie is cruciaal voor het moderne militaire gevecht. Zonder informatie is er geen goede besluitvorming. Commandanten moeten leren beslissen zonder informatie. Een commandant besluit op wat hij weet

3 INFORMATIEMANAGEMENT
Om te kiezen moet je wel beide lezen! C2OST is het geheel van nationale mensen, middelen en procedures, benodigd voor het ondersteunen van de commandovoering van de commandant gedurende alle fasen van een militaire operatie. Documentaire Informatievoorziening Verwerking van inkomende en uitgaande post. Bewaken van de voortgang en tijdige afdoening van documenten. Verstrekken van informatie van informatiebronnen.

4 INFORMATIEMANAGEMENT
Om te kiezen moet je wel alles lezen! TITAAN is een netwerkinfrastructuur voor ontplooibaar optreden die voorziet in een operationeel intranet, een wereldwijd verplaatsbaar WAN voor de ondersteuning van een oefening, operatie of missie. De netwerkinfrastructuur is samengesteld uit meerdere (deel)systemen. Deze (deel)systemen kunnen worden gegroepeerd naar Home Base, Satelliet Grondstation, locale netwerken, applicaties, transmissiesystemen, koppelvlakken en ‘ad ons’. Het hart van de ontplooibare netwerkinfrastructuur TITAAN wordt gevormd door het LAN voor de staven. Zo’n LAN bestaat uit een samenstel van COTS ICT-componenten (hardware) en systeemsoftware, waarop applicatie kunnen draaien. Een LAN is ondergebracht in voertuigshelters en boxen die onderling worden gekoppeld d.m.v. glasvezel- en/of UTP-kabel. Het LAN levert daarmee de generieke en specifieke diensten voor de staffunctionarissen en het lokale beheerpersoneel..

5 INFORMATIEMANAGEMENT
Let op de details ! BMS staat voor Battlefield Management System. BMS is de verzamelnaam voor zowel hardware als software componenten. Onder de hardware verstaan we radio’s, computers (ruggadized) en alle bijbehorende bekabeling. Het BMS verbetert de informatievoorziening en ondersteunt de commandovoering vanaf groepsniveau tot en met bataljonsniveau. Dit wordt gerealiseerd door in voertuigen en wapensystemen, computers in te bouwen die onderling met elkaar in verbinding staan. De datacommunicatie tussen de BMS voertuigen zal met behulp van de “oude” FM9000 radio’s en met de nieuwe radio gerealiseerd worden. De data die aanwezig is op de BMS computer in een voertuig, zal automatisch “near real time” verspreidt worden aan alle andere BMS computers in andere voertuigen in het netwerk. Daardoor ontstaat er een shared situational awareness in het mobiele domein. Ten behoeve van de CBT’s die bij het C2SC gemaakt zijn (CBT ISIS, CBT Themis), is een standaard neergezet. Deze bevat een grafisch, didactisch en technische component. De technische component is het technische hart van de CBT en het verzorgt communicatie voor scoring en de navigatie door de CBT. De lesstof en ook de andere onderdelen zoals het hoofdmenu, worden op het juiste moment en op basis van een vooraf gedefinieerde structuur, door de technische component opgehaald en gepresenteerd aan de gebruiker. Het monitoren van de voortgang en de registratie hiervan gebeurt eveneens door een stukje logica in de technische component. Deze technische component, ook wel schil genoemd, is in door het C2SC gebouwd. Deze CBT productie is ontstaan vanuit de behoefte om cursisten voorafgaand aan de cursus OSIRIS op een basisniveau te brengen. Sinds 2006 worden in principe van alle C2SC applicaties met voldoende eindgebruikers een CBT wordt gemaakt.

6 INFORMATIEMANAGEMENT
De Nederlandse krijgsmacht is hoofdzakelijk actief bij vredesmissies in het buitenland, maar Defensie heeft ook een aantal structurele nationale taken. Het leveren van militaire bijstand aan de civiele rampenbestrijding is één van die taken. Tot enkele jaren geleden vervuldeDefensie op dit gebied een vangnetfunctie,maar die situatie is drastisch veranderd. In maart 2005 is een convenant gesloten tussen de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Doel is een gegarandeerde inzet van militair personeel enmaterieel terondersteuningvan civiele autoriteiten bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De kamerbrief ‘IntensiveringCiviel- Militaire Samenwerking (ICMS)’ is een uitvloeisel van dit convenant. In juli 2007 hebben deministeries vanBZKenDefensie een catalogus uitgegeven waarin de gegarandeerde steun op bases van effecten beschreven staat.Dit zijn dus de effecten die Defensie garandeert. Eén van die gegarandeerde taken is nader uitgewerkt in deDeelmaatregel ‘Back-up voorzieningen bestuurlijke en operationele centra’. Naast deze gegarandeerde effecten kunnen overheden ook omandere effecten vragen,Defensie zal dan kijken of en welke steun er geleverd kan en mag worden.   “Social media in de huidige samenleving” dhr Erik Jan Koedijk “Recente IM ontwikkelingen bij defensie” luitenant-kolonel Chris Rump en mevr. Kim van Buul-Besseling MPhil  14.25 “De Mens in de cloud” Kltz Marten Meyer PhD De Nederlandse krijgsmacht is hoofdzakelijk actief bij vredesmissies in het buitenland, maar Defensie heeft ook een aantal structurele nationale taken. Het leveren van militaire bijstand aan de civiele rampenbestrijding is één van die taken. Tot enkele jaren geleden vervuldeDefensie op dit gebied een vangnetfunctie,maar die situatie is drastisch veranderd. In maart 2005 is een convenant gesloten tussen de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie. Doel is een gegarandeerde inzet van militair personeel enmaterieel terondersteuningvan civiele autoriteiten bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De kamerbrief ‘IntensiveringCiviel- Militaire Samenwerking (ICMS)’ is een uitvloeisel van dit convenant. In juli 2007 hebben deministeries vanBZKenDefensie een catalogus uitgegeven waarin de gegarandeerde steun op bases van effecten beschreven staat.Dit zijn dus de effecten die Defensie garandeert. Eén van die gegarandeerde taken is nader uitgewerkt in deDeelmaatregel ‘Back-up voorzieningen bestuurlijke en operationele centra’. Naast deze gegarandeerde effecten kunnen overheden ook omandere effecten vragen,Defensie zal dan kijken of en welke steun er geleverd kan en mag worden.   “Social media voor verkeersveiligheid” dhr Bart Pastoor  16.05 “Cloud Computing” Mr Mick Symonds  16.40 “Samenvatting en conclusies”  16.55 “Afsluiting en uitnodiging voor aansluitend informeel samenzijn” kolonel Peersman

7 EN NU? Wat heeft u nu net gelezen? Heeft u alles gelezen?
Hoeveel mails, tweets of oproepen heeft u net gemist? Wat kunt u met de informatie? WAT BETEKENT DIT?

8 We deliver Information Power
De Verbindingsdienst streeft naar informatiedominantie voor de commandovoeringsondersteuning van commandanten en besluitvormers. We doen dit door het transport & beheer van informatie en het ontsluiten van de informatie mogelijk te maken. Hiermee versterken wij het verbindend karakter van de commandovoering tussen alle functies van het militair optreden zonder daarbij de functies zelf over te nemen. We deliver Information Power

9 Programma voor de pauze
13.15 “Social media in de huidige samenleving” Dhr Erik Jan Koedijk “Recente IM ontwikkelingen bij defensie” Luitenant-kolonel Chris Rump en Mevr. Kim van Buul-Besseling Mphil “De Mens in de cloud” Kltz Marten Meyer PhD

10 Programma na de pauze 15.30 “Social media voor verkeersveiligheid”
Dhr Bart Pastoor 16.05 “Cloud Computing” Mr Mick Symonds 16.40 “Samenvatting en conclusies” 16.55 “Afsluiting”

11 MANAGE JE INFORMATIE 17.00 Borrel 18.00 Diner Buffet 20.00 Einde
De gehele pauze en avond zullen aan de VOV gelieerde bedrijven productpresentaties verzorgen. Deze presentaties verdienen uw aandacht


Download ppt "INLEIDING Lkol Detlev Simons VOV lid sinds 1897 Momenteel C 101 CISbat"

Verwante presentaties


Ads door Google