De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorglandschap in Oost-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorglandschap in Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Zorglandschap in Oost-Vlaanderen

2 Overzicht Zorgvormen Knelpunten Nieuwe ontwikkelingen Toekomst

3 Zorgvormen

4 Zorgvormen Zorg in natura Persoonlijk assistentie budget Hulpmiddelen

5 1. Zorg in natura Effectieve ondersteuning door een VAPH-erkende dienst of voorziening PEC-ticket voor zorgvorm vereist Men gebruikt ‘ZIN’ voor alle ondersteuning die geboden word in een voorziening. In dit geval gaat het over een VAPH- erkende voorziening/dienst. Als de zorgvrager op zo een voorziening wil beroep doen, dient hij over een PEC-ticket te beschikken. Het PEC-ticket geeft iemand toegang tot een bepaalde zorgvorm. De tabel met de ondersteuningsvelden geeft aan op welke zorgvormen je allemaal beroep kan doen. Indien je over een PEC-ticket beschikt voor een meer intensieve zorgvorm (bijvoorbeeld TNW bezigheid) kan je beroep doen op alle onderstaande zorgvormen (zie grijze vakjes). Ik ga nu wat meer informatie geven over de verschillende zorgvormen.

6 1.1. Thuisbegeleidingsdienst
Doelgroep Gezinnen met kinderen (M- en M+ ) met motorische-, zintuigelijke-, verstandelijke beperking of met autisme De meerderjarige binnen de gezinscontext (woont thuis) Erkenning Meerderjarige: minimaal PEC thuisbegeleiding (VAPH) Minderjarige: via ITP (eerste 20 maand zonder indicatiestelling) Praktisch Ontwikkeling stimuleren en pedagogische en psychosociale vaardigheden van netwerk Zelfstandigheid bevorderen bij meerderjarige PmB Begeleiding AAN huis (in regel) Individuele gesprekken/groepslessen Meerderjarige binnen gezinscontext: dit is het grote verschil met begeleid wonen. Daar woont de PmB alleen en zelfstandig. De gezinscontext is bij begeleid wonen louter secundair. Bij thuisbegeleiding is dit primair. ITP: intersectorale toegangspoort Er zijn een aantal zaken die niet aan huis worden georganiseerd: Groepslessen gaan soms door in het zwembad. Men geeft dan bijvoorbeeld lessen aan ouders over hoe ze hun kinderen motorisch kunnen stimuleren. Een ander voorbeeld is de brussen werking: hier gaat men broers/zussen van de PmB samenbrengen met de persoon zelf. Ze gaan leren hoe ze best met elkaar kunnen omgaan. Dus conclusie: thuisbegeleiding blijkt de gezinscontext primair. De begeleiding is in eerste instantie vaak gericht op de verwerking en aanvaarding van de handicap. Daarnaast gaat men zoeken naar hoe men het leven voor de PmB aangenamer kan maken door tips te geven over hoe men motorisch beter kan ondersteuning, hoe men praktisch alles in orde kan brengen, hoe men kan werken aan het psychosociaal welbevinden van de persoon, …

7 Spreiding minder belangrijk begeleiding aan huis Concreet
5 voorzieningen Uitzondering per doelgroep Spreiding minder belangrijk begeleiding aan huis Concreet Tanderuis : personen met autisme De Tandem: verstandelijke beperking Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort: auditieve en communicatieve beperking De Kangoeroe: motorische handicap (A en B) Kwadrant: gedrags- en emotionele stoornissen (GES) Wat met een dubbele problematiek? Richtlijn: stel je steeds de vraag waar de primaire handicap ligt, waar het probleem zich stelt? Bijvoorbeeld een kindje die geboren wordt met een open rug zal eerst begeleiding krijgen in de Kangoeroe omwille van motorische handicap. Als hierna een mentale handicap vastgesteld word, zal men doorverwijzen naar De Tandem. Het is ook mogelijk om twee thuisbegeleidingsdiensten terzelfdertijd te consulteren. In principe wordt dit niet gedaan: men gaat elkaar afwisselen/doorverwijzen en zich richten op het probleem dat op dat moment primeert.

8 1.2. Dagcentrum eigen atelier
Doelgroep Zinvolle dagbesteding is belangrijk! Regulier werk/beschutte werkplaats: te zwaar Niet doelgroepspecifiek Erkenning Minimaal PEC dagcentrum (VAPH) Praktisch Hoofdzakelijk atelierwerking: arbeidsmatige of andere activiteiten Training en/of therapie Alle werkdagen 8u-18u Volle/halve dagen Zinvolle dagbesteding blijft belangrijk, maar voor sommige mensen is regulier werk of beschutte werkplaats te arbeidsintensief. Niet doelgroepsspecifiek: ze richten zich tot mensen van alle doelgroepen. Men organiseert zich dus niet per doelgroep. Men richt zich niet tot mensen met één specifieke handicap Arbeidsmatige of andere activiteiten: ambachtelijke creaties en knutselen, over tuinbouw tot semi-industrieel werk. Verschil tussen praktijk en theorie: je hebt verschillende groepen: Enkel atelierwerking: deze mensen gaan deelnemen aan verschillende ateliers en zij gaan van atelier naar atelier Leefgroepwerking: sommige mensen hebben een zeer ernstige beperking en zij zoeken een zinvolle dagbesteding. Deze mensen kunnen aansluiten in een soort leefgroepwerking waarin men basale activiteiten gaat aanbieden. Dit kan ook binnen een dagcentrum. Training of therapie aan op diverse domeinen: kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, sociale vaardigheidstraining, psychologische ondersteuning en ontwikkeling van arbeidsgerichte vaardigheden.

9 1.2. Dagcentrum begeleid werk
Doelgroep Regulier werk/beschutte werkplaats: te zwaar PmB kan méér dan werk uit dagcentrum eigen atelier Niet doelgroepspecifiek Erkenning Minimaal PEC dagcentrum (VAPH) Praktisch Steeds onder begeleiding van een dagcentrum Deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract In een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf Meer inclusief Werk is aangepast aan de mogelijkheden van de PmB Deze mensen hangen tussen de twee: een gewone job is eigenlijk net te zwaar, maar de activiteiten in het dagcentrum zijn weinig uitdagend. Deze mensen kunnen nog veel meer dan gewone atelieractiviteiten en centra voor begeleid werk proberen dan ook om de mensen hierin te ondersteunen. Inclusief: Begeleid werken sluit dus meer aan bij het gewone leven dan de atelierwerking in een dagcentrum. Bovendien is de waaier aan mogelijkheden groter dan in een dagcentrum en is het werk aangepast aan uw arbeidsmogelijkheden. Voorbeelden: U verzorgt bijvoorbeeld de koffiebedeling in een rusthuis, u rangschikt de boeken in een bibliotheek of u helpt bij een boer, een bakker of een beenhouwer

10 Niet doelgroepspecifiek
Hoofdzetel Meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek 25 dagcentra: zowel atelierwerking als begeleid werk Voorzieningen vrij grote spreiding: belangrijk gezien verplaatsing Ervaring: meer vragen naar atelierwerking dan naar begeleid werken Hoofdzetel:in principe nog een grotere spreiding bijvoorbeeld Dagcentrum Evergem: heeft drie vestigingsplaatsen (twee centra in Evergem en 1 in Gent) 25 dagcentra: alle dagcentrum kunnen begeleid werk aanbieden. Een voorbeeld hiervan is dat De Triangel: zij hebben een eigen atelier werking, maar daarnaast bieden zij ook begeleid werk aan. Het is belangrijk dat deze voorzieningen een grote spreiding kennen omdat de mensen niet permanent in het dagcentrum verblijven. Hij moeten zich dagelijks verplaatsen tussen hun woning en het dagcentrum.

11 1.3. Begeleid wonen Doelgroep Erkenning Praktisch
PmB woont zelfstandig Behoefte aan beperkte ondersteuning met als doel inschakeling in sociaal leven Enkel meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek Erkenning Minimaal PEC begeleid wonen (VAPH) Praktisch Begeleiding aan huis (psychosociaal vlak /dagelijkse activiteiten) Eén begeleiding per week (gemiddeld 1 uur) ≠ PmB op één adres: ≠ begeleidingen (max 4 personen) Concrete regeling in ondersteuningsplan Persoon primeert, hij woont niet meer bij zijn ouders in. Psychosociaal vlak: relaties, opvoeding kinderen Dagelijkse activiteiten: de organisatie van het huishouden, het budget, de administratie en de werksituatie. de organisatie van het huishouden, het budget, de administratie en de werksituatie. Of de nadruk op het psychosociale ligt dan wel op de dagelijkse activiteiten, hangt af van uw noden. Of de nadruk op het psychosociale ligt dan wel op de dagelijkse activiteiten, hangt af van uw noden. Praktijk versus theorie: in principe is er gesteld dat er één begeleiding per week van één uur kan voorzien worden. In de praktijk merken we dat er mensen zijn die één begeleiding krijgen per twee weken, maar dat er ook mensen zijn met twee begeleidingen per week. Dit wordt flexibel ingezet. Ondersteuningsplan wordt sowieso opgesteld, ookal wordt thuisbegeleiding slechts aangeboden aan één persoon.

12 Spreiding minder belangrijk:
9 diensten Baken Het Bint ‘t Web Habitar De Dorpel Huis Nr. 42 Kompas Wonozo Wunian Enkel meerderjarigen Alle doelgroepen Spreiding minder belangrijk: Begeleiding aan huis Samenwerking onderling Alle doelgroepen: Bijvoorbeeld Wunian richt zich tot ASS, mensen met visuele beperking, mensen met ernstig tot diep verstandelijke beperking, auditieve en communicatieve beperking, licht tot matig verstandelijke beperking, motorisch A en motorisch B Spreiding minder belangrijk: enerzijds gaat men aan huis begeleiding geven. Anderzijds is het wel zo dat er afspraken gemaakt worden tussen de organisaties wie welke regio bedient. Zo werd bijvoorbeeld afgesproken dat Baken, Kompas en Wunian de ruime regio Gent bedienen. Deze afspraken worden strikt nageleefd. Wanneer zich bijvoorbeeld iemand aanmeld in de regio Ronse, zullen zij georiënteerd worden naar ‘t WEB. Iemand uit Meetjesland zal georiënteerd worden naar Kompas (dit wordt gezien als Gent).

13 1.5. Beschermd wonen Doelgroep Erkenning Praktisch
PmB wil zelfstandig wonen Ondersteuning begeleid wonen volstaat niet Enkel meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek licht tot matige handicap Maar enkelvoudige licht verstandelijke handicap ~ begeleid wonen Erkenning Minimaal PEC beschermd wonen (VAPH) Praktisch Ondersteuning: organisatie huishouden, psychosociaal – en administratief vlak PmB woont in een groep van maximum 5 personen in een woonproject van een klassieke voorziening. in een eigen woning of in een gehuurde woning verblijven De dienst BW zorgt voor een oproepbare permanentie (dag/nacht) Met of zonder dagbesteding Zonder: geniet al dagbesteding , enkel subsidie voor woonfunctie Met dagbesteding: geniet geen dagbesteding, ook subsidie voor dagbesteding Ze beperken zich dus niet tot meerderjarigen met één specifieke soort handicap. Voorwaarde is wel dat het om een lichte tot matige handicap gaat. Voor personen met een enkelvoudige lichte verstandelijke handicap is begeleid wonen echter meer aangewezen. Beschermd wonen zonder dagbesteding: deze mensen genieten dagbesteding bij een andere voorzieningen (vaph of regulier). Zij zullen enkel gesubsidieerd worden voor de woonondersteuning die ze krijgen. Beschermd wonen met dagbesteding: deze mensen genieten geen dagbesteding. Gezien een zinvolle dagbesteding belangrijk is, zal de dienst beschermd wonen in een dagbesteding voorzien. Vaak zijn dit organisaties die zowel de zorgvorm dagbesteding als de zorgvorm beschermd wonen aanbieden. In andere gevallen kan men gewoon een soort schema maken waarin de persoon thuis verblijft en men bijvoorbeeld plant om in de voormiddag een beetje te naaien, in de namiddag dan iets anders te doen.

14 Voorstelling per hoofdzetel 24 diensten voor beschermd wonen in OVL
Redelijk goede spreiding Uitzondering hierop Zuid OVL Eeklo Op het kaartje een overzicht van alle diensten die beschermd wonen aanbieden. Hier worden de hoofdzetels van de diensten weergegeven. Het zou interessanter zijn om de effectieve vestigingsplaats weer te geven om de spreiding van de initiatieven te zien. De hoofdzetels kennen een vrij goede spreiding. Het zuiden van Oost-Vlaanderen (vooral ten zuiden van Oudenaarde en het westen van arrondissement Aalst) en het arrondissement Eeklo zijn minder goed bedeeld

15 1.6. Geïntegreerd wonen Doelgroep Erkenning Praktisch
Zorgzwaarte neigt naar TNW PmB wil thuis wonen en zelfstandig wonen Erkenning Minimaal PEC geïntegreerd wonen (VAPH) Praktisch Zwaarste vorm van ambulante begeleiding Inclusieve woonprojecten Max. 10 personen Buiten voorziening PmB: woon- en leefkosten Voorziening: zorg, begeleiding en dagbesteding ≠ TNW: leefgroep speelt zeer beperkte rol Dit kan voor verschillende soorten mensen: soms is het zo dat men eerst beschermd gaat wonen maar dat de zorg zwaarder wordt en overstapt naar geïntegreerd wonen, in andere gevallen start men onmiddellijk in geïntegreerd wonen, in nog andere gevallen verblijft men in een TNW en wil men graag alleen gaan wonen. Het is dus een vorm van alleen wonen maar met zeer intensieve ondersteuning voor mensen met een zware zorgvraag. De diensten voor geïntegreerd wonen richten zich tot personen met een zwaardere zorgbehoefte, zoals cliënten van tehuizen niet-werkenden, zelfs van het type nursing. In deze begeleidingsvorm kunnen klassieke voorzieningen de betrokken personen huisvesten in inclusieve woonprojecten. Inclusief woonproject: dit wil zeggen in een gewone woonomgeving, in kleine geïntegreerde wooneenheden. De huisvesting is een realisatie van een sociale huisvestingsmaatschappij. Verschil met een TNW: in een TNW verblijft men fysiek in de voorziening gedurende 24u op 24 en is er een duidelijke leefgroepwerking. In geïntegreerd wonen woont men niet in de voorziening, maar in inclusieve woonprojecten. De leefgroepwerking speelt dus weinig rol, want men verblijft niet in een voorziening. Men kan wel 24u/24u beroep doen op permanentie. Dit betekent dat men indien men op ‘de rode knop drukt’ hulp zou moeten krijgen binnen de tien minuten.

16 Niet doelgroepspecifiek 8 diensten
Meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek 8 diensten OC Broeder Ebergiste De Heide Den Dries Mozaïek Kompas Schoonderhage Volwassenwerking Lokeren Zonnehoeve Living+ Bijvoorbeeld OC Broeder Ebergiste richt zich tot mensen met: ASS Blind of slechtsziend/visuele handicap Gehoor en/of spraakgestoord (auditieve en communicatieve beperking) Ernstig tot diep verstandelijk Licht verstandelijk Matig verstandelijk Motorisch A/B

17 1.7. Diensten inclusieve ondersteuning
Uitgangspunten Burgerschapsmodel Volwaardig alternatief voor opvang in een voorzieningen Van beschermd wonen en geïntegreerd wonen naar DIO In principe vanaf 1 januari 2013 Werkt o.b.v. personeelspunten en zorgzwaarte (≠) Concreet Verblijf in individuele woningen of kleine groepswoningen Staan zelf in voor woon- en leefkosten Ondersteuning is gratis Reguliere diensten, eigen netwerk en mantelzorgers Aangepaste dagbesteding indien wenselijk Uitgangspunten: Burgerschapsmodel. Dat model gaat er van uit dat de persoon met een handicap eigen keuzes maakt en de regie over zijn eigen leven in handen neemt. Dat betekent dat de persoon met een handicap zelf de kwaliteit van zijn leven wil bepalen en dit zoveel als mogelijk in ‘gewone’ omstandigheden. De regelgeving laat dat vandaag echter onvoldoende toe. Eigenlijk zou men vanaf 1 januari 2013 allemaal DIO moeten worden, maar niet alle voorzieningen hebben de omschakeling gemaakt. Hierdoor zijn er nu een aantal DIO-diensten. Dit verhaal is eerder stagnerend, persoonsvolgende financiëring zou hier in de toekomst een antwoord op willen bieden. Het grote verschil bij DIO is dat deze zorgvorm gesubsidieerd wordt obv personeelspunten en zorgzwaarte (ondersteuningsnood). Bij beschermd wonen en geïntegreerd wonen liggen de budgetten vast, bij DIO zou dit voor elk individu afgestemd worden op persoonlijk vlak. Concreet: Net zoals binnen beschermd en geïntegreerd wonen verblijven de personen met een handicap in individuele woningen of kleine groepswoningen. Zij staan zelf in voor de woon- en leefkosten. De ondersteuning is gratis. Indien nodig wordt voorzien in een aangepaste dagbesteding. De DIO’s worden gesubsidieerd op basis van personeelspunten, a rato van het aantal opgenomen personen met een handicap en van hun zorgzwaarte. Ze zullen voor de realisatie van de ondersteuning ook maximaal inclusief werken, met name door samen te werken met de reguliere welzijnsdiensten en met het natuurlijk netwerk van de persoon met een handicap. Reguliere diensten zijn die diensten die ter beschikking staan van elke burger, zoals thuiszorg, thuisverpleging, gezinshulp, maaltijddiensten en vervoersdiensten.

18

19 1.8. Zelfstandig wonen Doelgroep Erkenning Praktisch
Alleen wonen (al dan niet met het gezin) Ondersteuning bij activiteiten van het dagelijkse leven Doelgroepspecifiek: fysieke beperking (bijvoorbeeld spierziekte) Erkenning Minimaal PEC zelfstandig wonen (VAPH) Praktisch Ondersteuning bij ADL-activiteiten PmB: leef- en woonkosten Woont in aangepaste woning Voornamelijk praktische ondersteuning (fysieke beperking) ADL-centrum 24u/24u bereikbaar via oproepsysteem Min 7u/week – max 30u/week ADL- ondersteuning is ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijks leven. Mensen met een fysieke én verstandelijke beperking richten zich tot diensten voor beschermd wonen of diensten voor geïntegreerd wonen. ADL-activiteiten. Dit zijn handelingen die u eigenlijk niet meer zonder hulp of ondersteuning kan uitvoeren. Dat kan gaan om opstaan, u wassen, u aankleden, eten, iets vastnemen, iets oprapen, u binnenshuis verplaatsen en dergelijke. Ze wonen in aangepaste woningen: men spreekt vaak af met sociale huisvestigingsmaatschappijen dat bijvoorbeeld 30 sociale woningen binnen een nieuwbouw aangepast zijn voor mensen met een beperking. Er wordt dan ook een centrale of ADL-centrum in de buurt van deze woonwijken geïnstaleerd. Deze aangepaste woningen zijn gecentraliseerd in ‘woonwijken’. Deze woonwijken vinden zich in de nabijheid van ADL-centra’s. De mensen met een beperking kunnen op deze centra beroep doen om hen te voorzien in hun zorgen. De klemtoon ligt bij zelfstandig wonen veel meer op de praktische ondersteuning. Het gebeurt dat het volledige gezin in zo een woning intrekt. De vader heeft bijvoorbeeld een fysieke beperking. De kinderen gaan naar school, de mama gaat gaan werken en de vader blijft thuis en kan beroep doen op de centrale voor zijn praktische ondersteuningsvragen. Het kan ook zijn dat een persoon hier alleen in gaat wonen.

20 Meerderjarigen (ook gezinnen) Hoofdzetel, niet ADL-centra 3 diensten
Focus Gent Focus Oudenaarde Hove Ten Donc Er zijn drie diensten erkend door VAPH voor zelfstandig wonen. In concreto gaan de mensen die instappen in ‘zelfstandig wonen’ verhuizen naar de aangepaste woning dicht bij het ADL-centrum. Op de kaart worden enkel de hoofdzetels gegeven, niet de ADL-centra. De spreiding van de ADL-centra zou relevantere informatie beiden, maar Sociale Planning beschikt niet over deze informatie. Deze drie voorzieningen bedienen wel de volledige regio. Bijvoorbeeld Hove ten Donc heeft vestigingen in Maldegem, Eeklo, Donc, … waaruit zij mensen zelfstandig laten wonen.

21 1.9. Tehuis werkenden Doelgroep Erkenning Praktisch PmB werkt overdag
Geen opvang thuis Vnl. motorische of verstandelijke beperking Erkenning Minimaal PEC TW (VAPH) Praktisch Woonondersteuning en psychosociale begeleiding Soms dagbesteding (werkloos/ziek/pensioen) 24u/24u en het hele jaar door! Indien de PmB werkloos of ziek wordt, of met pensioen gaat , dan kan hij blijven gebruik maken van het tehuis.

22 Niet doelgroepspecifiek Spreiding
Hoofdzetel, 11 tehuis werkenden Meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek Spreiding Geen TW in Eeklo en Dendermonde Minder belangrijk: mensen verblijven hier residentieel, maar opgelet van kloof tussen tehuis en netwerk! Hoofdzetel: sommige voorzieningen meerdere vestigingsplaatsen Bijvoorbeeld Zonnehoeve Living+ (3 te Gavere en 2 te Nazareth)

23 1.10. Tehuis niet-werkenden
Filmpje Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

24 1.10. Tehuizen niet-werkenden
Doelgroep Niet in staat om te werken Niet in staat om thuis te wonen Ernstige beperking Erkenning Minimaal PEC TNW (VAPH) ‘nursing’: zeer zwaar zorgbehoevend ‘bezigheid’: iets minder zwaar zorgbehoevend Praktisch Woonondersteuning, psychosociale ondersteuning, verzorging én zinvolle dagactiviteit Onderscheid Bezigheid: arbeidsvervangende activiteiten en vaardigheidstrainingen Nursing: verzorging en paramedische behandeling (bijv. kine) 24u/24u en het hele jaar door! Een tehuis voor niet-werkenden biedt u woonondersteuning, psychosociale ondersteuning, verzorging en een zinvolle dagactiviteit aan. Bezigheidscliënten kunnen, onder persoonlijke begeleiding en naargelang van hun individuele mogelijkheden, deelnemen aan arbeidsvervangende activiteiten of vaardigheidstrainingen. In principe is het vaak zo dat deze TNW dan ook over een dagcentrum beschikken waarin hun cliënten hun dagbesteding kunnen genieten. Bij nursingcliënten ligt de nadruk op de verzorging en de paramedische behandeling, zoals kinesitherapie. Dikwijls gaat het om personen met een meervoudige handicap die bedlegerig of rolstoelgebruiker zijn. In de praktijk zien we dat er ook vaak bezigheidsprofielen in een nursingtehuis opgenomen worden omwille van een GES (gedrags en emotionele stoornis) problematiek.

25 Niet doelgroepspecifiek 35 TNW’s
Hoofdzetel Meerderjarigen Niet doelgroepspecifiek 35 TNW’s De meeste zowel nursing als bezigheid, Enkele uitzonderingen Bezigheid: De Sperwer, Kompas, Huize Kattebeek Nursing: Home Diepenbroek en Angèle Verburght Aanbod kent grote spreiding Veel actieve zorgvragen voor TNW’s Hoofdzetel: : sommige inrichtingen meerdere vestigingsplaatsen (biijvoorbeeld De Vierklaver in Adegem en Nevele)

26 1.11 Andere opvangmogelijkheden
Logeren korte duur – adempauze TW en TNW met logeerfunctie Alle doelgroepen – PEC voor ‘een opvangtype’ 1 dag= max. 12u inclusief overnachting Week/weekend/overdag/’s nachts Max. 30 dagen per jaar Kortverblijf Opvang en begeleiding voor korte periode (bijv. crisisperiode) Tehuizen voor kortverblijf of binnen gewoon tehuis Alle doelgroepen – PEC voor ‘kortverblijf’ week+/weekend/overdag/’s nachts Max. 92 dagen per jaar ≠ praktijk: grenzen zijn vaag Grenzen zijn vager in de praktijk. Er zit eigenlijk weinig verschil tussen de twee. In theorie zegt met dat men gaat logeren als men een korte adempauze wil, en op verblijf gaat als men een korte periode opvang nodig heeft. Dit loopt veel meer door elkaar. In de praktijk zien we logeren vaak bij mensen die al ergens naar een dagcentrum gaan. Ze zijn gewoon van overdag dagbesteding te hebben. Indien de ouders dan op reis gaan, gaan enkele dagen logeren bij een voorziening (vaak waarmee ze reeds vertrouwd zijn). Men spreekt eerder van kortverblijf indien mensen nog weinig ervaring/kennis hebben met VAPH-voorzieningen. Men woont bijvoorbeeld alleen en wordt bijvoorbeeld opgenomen voor een ziekenhuisopname en moet hierna nog revalideren. Men gaat erna voor de revalidatie op kortverblijf.

27 1.11 Andere opvangmogelijkheden
Pleegzorg voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet thuis kunnen wonen of zelf geen thuis kunnen maken pleeggezinnen die vrijwillig en samen met de begeleiding van een dienst voor pleegzorg een thuis willen aanbieden Tot 2013: positieve PEC VAPH Sinds 1 januari 2014 is dit niet meer het geval! Pleegzorg valt immers niet meer onder de bevoegdheid van het VAPH, maar onder Jongerenwelzijn Voor volwassenen is pleegzorg rechtstreeks toegankelijk (geen PEC) Meer informatie hierover en de adressen van de organisaties die pleegzorg aanbieden vindt u op

28 2. Persoonlijk assistentie budget
Filmpje Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

29 2. Persoonlijk assistentie budget
Wat is een PAB Budget om assistentie thuis, op school of op het werk ZV wordt werkgever (budgethouder) en werft met zelf assistenten aan Deskundigheidscommissie bepaalt budgethoogte (noden/behoeften) Een overeenkomst afsluiten Erkenning budgethoogte (VAPH) De procedure is gelijklopend met PEC-aanvraag Budgethoogte wordt toegekend worden door de deskundigheidscommissie Budgethoogte toekennen ≠ PAB inzetten Inzetten via RPC Versnelde aanvraag PAB Twee voorwaarden: snel degeneratief proces én zelfredzaamheid sterk verminderd Medisch attest gespecialiseerde geneesheer én PAB-aanvraagformulier Het PAB schommelt tussen 9.546,93 en ,34 euro op jaarbasis Dit zijn de budgetten van 2013, ze worden jaarlijks geïndexeerd. Noden en behoeften: zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw handicap, en van uw leefsituatie. Een overeenkomst afsluiten Procedure soortgelijk: je moet erkend zijn door VAPH (aanvraag voor ondersteuning) je moet een aanvraag formulier voor PAB invullen en indienen bij de provinciale afdeling VAPH in de provincie. Er komt een een inschalingsverslag. Daarvoor moet u een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in het PAB. Die zogeheten PAB-MDT’s hebben een speciale erkenning voor de opmaak van inschalingsverslagen. Dat verslag moet aantonen dat: persoonlijke assistentie uw mogelijkheden om zelfstandig thuis te wonen gevoelig zou verhogen. Het moet ook een aanwijzing geven van het nodige aantal uren assistentie. Is uw aanvraagdossier volledig, dan beslist de Deskundigencommissie van het VAPH, op basis van het inschalingsverslag, of u Hulpmiddelen. Pas als je een budgethoogte hebt, kan je op zoek gaan. Een PAB kan alleen maar ingezet worden na een positief advies van de RPC vergadering. Hier is er een verschil met zorg in natura: hier wel nog beperkte instroomkansen door bijvoorbeeld aanvraag tot afwijking. Er is maar één manier om PAB onmiddellijk te kunnen inzetten en dit is via de versnelde procedure. Dit kan enkel bij snel degeneratief proces. Bijvoorbeeld mensen die zo snel achteruit gaan dat de inschaling na enkele maanden achterhaald is door hun zware ziekte. Zij krijgen dan onmiddellijk een toekenning van categorie 5 en kunnen hun budgethoogte onmiddellijk inzetten. Het gaat om mensen met beperkte levensvooruitzichten. Deze PAB-budgetten zijn dus meestal maar voor beperkte tijd ingezet. Voorbeelden van deze arbeidscontracten zijn: Overeenkomst met één of meer assistenten Overeenkomsten met intriemkantoor Overeenkomst met zelfstandig ondernemer Aannemingsovereenkomsten met voorzieningen die PAB-assistenten in loonverband in dienst neemt. Overeenkomst met dienstenchequesbedrijf, vrijwilligersorganisatie, PWA-kantoor, VAPH VZ die kortverblijf of logeerdagen aanbiedt, Overeenkomst afsluiten: veel keuzevrijheid: u kiest zelf welke assistent, hoeveel assistenten en aan welke verloning.

30 2. Persoonlijk Assistentie Budget
PAB toegewezen = inzetten binnen de 3 maand Overeenkomst afsluiten keuzevrijheid! twee voorwaarden: meerderjarige assistent én schriftelijke overeenkomst ondertekenen die arbeidsreglementering respecteert Combineren? Mogelijke combinaties VAPH erkende dagcentra/semi-internaat, VAPH erkende voorzieningen voor noodsituaties, kortverblijf en logeren, individuele materiële bijstand, tewerkstelling en opleiding Niet combineerbaar psychologische bijstand, hulpmiddelen of aanpassing aan auto of woning, inhoudelijk ondersteuning op werk/opleiding (GON), budgetbegeleiding,… Hou er rekening mee dat het bedrag van het PAB lager kan uitvallen in het geval van gebruik van één van bovenstaande opvangmogelijkheden (dagcentrum en semi-internaat). De achterliggende redenering is dat de nood aan assistentie in de thuissituatie omgekeerd evenredig is met uw verblijf in een voorziening.

31 3. Hulpmiddelen Filmpje Bron: Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap

32 3. Hulpmiddelen Vergoeding voor divers aantal hulpmiddelen: refertelijst VAPH Aanvraag bij bijzondere bijstandscommissie als Hulpmiddel duurder is dan refertebedrag Hulpmiddel niet op refertelijst Rolstoelen, duwwagens en orthopedische driewielers specifieke voorwaarden Hulpmiddelen inschakelen? Aanvraag indienen bij VAPH (≠ buiten zorgregie) Aankopen Refertebedrag: maximumbedrag van de tegemoetkoming van het VAPH Basiskost: hulpmiddelen die meer kosten dan standaardproduct de 'basiskost' in mindering gebracht van het factuurbedrag Dus hier ook weer toestemming van VAPH, maar eens toestemming kan het ook toegekend worden. Dit valt buiten de zorgregie (alleen ZIN en PAB binnen zorgregie, enkel hier schaarste). Erbuiten geen schaarste. Voor aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen moet u een multidisciplinair adviesrapport laten opmaken in plaats van een multidisciplinair verslag. U moet daarvoor een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in 'individuele materiële bijstand' (IMB). Het IMB-MDT stelt het adviesrapport in nauw overleg met uzelf op. Het IMB-MDT volgt daarbij de methode voor persoonlijke en gespecialiseerde persoonlijke adviesverlening. De basiskost is de gemiddelde prijs van het standaardproduct voor gebruik door een persoon zonder handicap in dezelfde omstandighedenAdviesrapport U vindt de refertebedragen in de refertelijst. Dit is de lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Een voorbeeld: voor een tandem is de basiskost de gemiddelde prijs van een gewone fiets.

33 Knelpunten

34 1. Quotum TNW’s DIO TW

35 2. Voorzieningen met auti-werking
Weinig voorzieningen die hier specifiek rond werken

36 3. Langwachtende Mensen die meer recent status PTB krijgen stromen sneller door? Actieve zorgvraag? Behoefte aan evaluatie?

37 Wijzigingen

38 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Wat Beperkte handicapspecifieke ondersteuning Minderjarigen en meerderjarigen én rechtsreeks toegankelijk Doel Mensen zelfstandiger laten leven Mantelzorgers ontlasten Doelgroep Vermoeden van een handicap (geen VAPH-erkenning) Leeftijd- en verblijfsvoorwaarden Geen gebruik van NRTH (NS, DOP en hulpmiddelen kan wel) Geen inschrijvingsprocedure op CRZ Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor u geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. Hieronder leggen we de drie vormen uit.

39 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
4 types Ambulante/mobiele begeleiding: min. 1uur – max. 2uur Dagbesteding: zinvolle dagbesteding Woonondersteuning/verblijf Ambulante/mobiele outreach handicapspecifieke ondersteuning Combinaties Dagopvang en verblijf Dagopvang en begeleiding Verblijf en begeleiding Beperkt in tijd, frequentie en intensiteit Begeleiding eerste twee jaar max. 48 mobiele of ambulante begeleidingen. vanaf derde jaar max. 12 Dagbesteding max 24 volle dagen of 48 halve dagen per jaar Verblijf max. 12 dagen per jaar Begeleiding: Door een begeleider aan huis ofwel aan de voorziening zelf (dus mobiel aan huis of ambulant bij de voorziening) Over psychosociale problemen: zoals over organisatie huishouden, uw budget, uw administratie, uw werkleven, uw relaties, … ) Bij kinderen kan dit gaan over aanvaarden van hun handicap en een toekomst leren uitbouwen Beperkt in tijd Dagbesteding: Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining. tijdens de week en in het weekend.  ook halve dagen komen Verblijf Soms kan u thuis even niet terecht. In dat geval kan u beroep doen op een ‘verblijf’. Dit is een overnachting in een VAPH-voorziening waarbij u ook ’s avonds en ’s ochtends wordt ondersteund. U kan van een verblijf in een voorziening gebruikmaken tijdens de week en in het weekend. U kan hier ‘s nacht verblijven en u krijgt begeleiding gedurende de avond/ochtend Outreach: VAPH voorziening draagt kennis over aan een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke know-how. Deze laatste hebben dus weinig met de sector te maken Het doel is de zorg beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap. Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW's, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten Beperkt in tijd: Begeleiding: Bij het begin van een begeleiding is er vaak nood aan een intensieve ondersteuning. Daarom kan ;u tot 48 begeleidingen krijgen gedurende de eerste twee jaren samen. Daarna kan u maximaal 12 begeleidingen per jaar krijgen.

40 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Kostprijs Maxima zijn bepaald Opleg PmB is beperkt Aanbieders Penhouders: VAPH-voorziening aan wie middelen worden toegekend Penhouder werkt met regionale samenwerkingsverbanden => gezamenlijk RTH aanbieden Aanbieders: alle functies, maar niet verplicht. Laat toe om het aanbod te laten variëren op basis van de vragen van de gebruikers. €5 per begeleiding €9,5 voor dagbesteding €23,90 euro voor woonondersteuning

41 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Regio Penhouder Adres Telefoon Meetjesland De Tandem Groot Begijnhof Sint-Amandsberg Waasland Het Bint Wijnveld 9112 Sinaai-Waas Gent Baken VZW Groot Begijnhof Sint – Amandsberg 09/ Aalst-Oudenaarde De Dorpel Pamelstraat Oost Ninove 054/ Dendermonde Blijdorp Blijdorpstraat 3 9255 Buggenhout 052/

42 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Voorziening Modules Doelgroep Regio A. Verburght begeleiding, dagopvang, outreach jaar, 26 of ouder Gent, Meetjesland Baken begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach Gent Begeleid Wonen TWEB begeleiding, outreach Oudenaarde Dagcentrum Sint-Niklaas vzw dagopvang, outreach Waasland De Bron begeleiding, dagopvang, De Dorpel begeleiding Aalst De Hagewinde De Kade, BC Spermalie 0 - 3 jaar, jaar, jaar, 26 of ouder Gent, Meetjesland, Oudenaarde, Aalst, Waasland, Dendermonde, Brugge, Oostende, Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Diksmuide De Klaproos dagopvang, verblijf, De Klokke De Okkernoot / kortverblijf jaar, jaar, 26 of ouder Halle-Vilvoorde, Aalst, Dendermonde De Triangel Meetjesland

43 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Voorziening Modules Doelgroep Regio De Vierklaver begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach 26 of ouder Meetjesland Den Dries jaar, Gent Emiliani dagopvang, outreach jaar, 26 of ouder Waasland begeleiding, dagopvang, Groep Ubuntu Oudenaarde, Kortrijk Habitar - Blijdorp jaar, jaar, 26 of ouder Dendermonde Het Bint begeleiding, outreach Hove te Donc Humival begeleiding, dagopvang, outreach Kompas 0 - 3 jaar, jaar, jaar, 26 of ouder Gent, Meetjesland Levensvreugde verblijven dagopvang, verblijf, Aalst Nursing Zorgcentrum Heilig Hart 'Pamele'

44 1. Rechtsreeks toegankelijke hulpverlening
Voorziening Modules Doelgroep Regio OBC De Waai begeleiding, dagopvang, outreach jaar, jaar, Gent, Meetjesland Open Gezin begeleiding jaar, 26 of ouder Oudenaarde, Aalst Oranje begeleiding, dagopvang, verblijf, outreach jaar, jaar, 26 of ouder Meetjesland, Brugge, Oostende Vesta dagopvang, verblijf, outreach Waasland Volwassenenwerking Lokeren - Wonen Wunian begeleiding, outreach Gent, Meetjesland, Waasland, Dendermonde Zonnebloem 0 - 3 jaar, jaar, jaar, Gent, Meetjesland, Oudenaarde, Aalst, Waasland, Dendermonde, Brugge, Oostende, Tielt, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Diksmuide

45 2. Dienst Ondersteuningsplan
Wat DOP helpt bij uitklaren van de zorgvraag en zoeken naar een geschikt ondersteuningsperspectief Rekening houdend met de concentrische cirkels 1: Persoon met een handicap 2: Gezin waar de persoon woont 3: Familie , vrienden en informele contacten 4: Algemene zorg en dienstverlening 5: Gespecialiseerde zorg en dienstverlening

46 2. Diensten ondersteuningsplan
Doelpubliek (nog) geen begeleiding of opvang van een VAPH-dienst of -voorziening en (nog) geen persoonlijke-assistentiebudget !Nieuw! jongeren vanaf 17 jaar, die begeleid of opgevangen worden door een VAPH-voorziening voor minderjarigenzorg Jonger dan 65 Verblijft in België Geen erkenning VAPH Wél attest van MDT omtrent (het vermoeden van) een beperking Aanbod Begeleidingen: inzicht ondersteuningsbehoeften Samen met PmB en ruime netwerk Resulteert in ondersteuningsplan (regie PmB) Bevraging in 3 luiken Mogelijkheden in natuurlijk netwerk verkennen en activeren Aanvullend verkennen van algemeen welzijnswerk en gezondheidsdiensten Resterende vragen via handicapspecifieke ondersteunende Aanbod Een professionele begeleider helpt uzelf en eventueel andere rechtstreeks betrokken personen uit uw omgeving om een helder inzicht te krijgen in uw ondersteuningsbehoeften. Hij bevraagt uw eigen wensen voor de toekomst en uw mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden. Die bevraging mondt uit in een ondersteuningsplan, waarmee u zelf aan de slag kunt. De bevraging houdt 3 luiken in: Vooreerst de mogelijkheden van uw natuurlijk netwerk onderzoeken en eventueel activeren, of een sociaal netwerk helpen tot stand komen. Het doel daarbij is een maximale inclusie bereiken. Vervolgens een antwoord op uw restvragen voor ondersteuning zoeken binnen de algemene welzijns- en gezondheidsdiensten, zoals thuishulp, thuisverpleging, enz. Ten slotte een antwoord op uw nog resterende vragen voor handicapspecifieke ondersteuning zoeken binnen de VAPH-dienstverlening

47 2. Diensten ondersteuningsplan
Concreet Geen woonvorm aan Een aantal begeleidingen maximaal 12 begeleidingen gemiddeld 1 uur per persoon maximum 12 maanden Kosteloos DOP OVL Brusselsesteenweg 153, 9090 Melle

48 2. Diensten ondersteuningsplan
Bond Moyson Geraardbergsestraat 69 Aalst CM MVL Hopmarkt 10 Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Vaartstraat 14 Solidariteit voor het Gezin Leo de Béthunelaan 16 VCLB Aalst Langestraat 12 Guido Gezellestraat 9 Denderleeuw Oudenaardsesteenweg 214 Erpe-Mere Vredestraat 41 Geraardsbergen Libmut Adamstraat 27 Vredestraat 15 Hoogstraat 45A Haaltert Groenlaan 58 Herzele Oudendries 25 Kerkevijverstraat 19 Lede Wit-Gele Kruis Aalst Noord Kwalestraat 113a Nieuwerkerken Hier zie je verschillende aanmeldingspunten ( in Oost-Vlaanderen). Op de aanmeldingspunten kan men zich aanmelden in een centrum in de vertrouwde omgeving. Voorbeelden hiervan zijn OCMW, Mutualiteiten, Familiehulp, maar ook handicapspecifieke voorzieningen zoals voorzieningen voor begeleid wonen, De Wase Werkplaats, … Op deze manier probeert DOP op een zeer laagdrempelige manier een groot doelpubliek te bereiken

49 3. Flexibel aanbod meerderjarigen
Nieuw project vanaf 1 januari 2014 Doel Zorg op maat Meer mensen begeleiding met dezelfde middelen Tussenstap naar persoonsvolgende financiering Drie soorten begeleidingsovereenkomsten FAM-middenfrequente woonondersteuning FAM-dagbestedingsondersteuning FAM-intensieve woonondersteuning Kortdurende overeenkomst Zorg op maat: Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap, binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis (ambulant en mobiel), overdag (semi-residentieel) en 's nachts (residentieel) met eenzelfde PEC-ticket? Dit heeft ook tot gevolg dat er niet meer ondersteuning dan nodig geboden wordt. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst. Hierdoor kunnen er meer mensen geholpen worden met dezelfde middelen: men werkt met personeelspunten, en deze kunnen flexibel ingezet worden. Als een gebruiker van FAM dagbestedingsondersteuning bijvoorbeeld de voorziening verlaat, kan de voorziening beslissen om een open plaats FAM middenfrequente of intensieve woonondersteuning te melden als uit de vragen blijkt dat hier meer nood aan is. Men kan dus zelf meer kiezen hoe men het inzet, meer inspelen op de actuele noden binnen de zorgregie Tussenstap naar PVF: Momenteel zijn er 40 van de bestaande diensten of voorzieningen die deel uitmaken van het project 'Flexibel aanbod meerderjarigen. Op basis van hun ervaringen zal dit nieuwe initiatief in de toekomst bijgestuurd en uitgebreid worden naar een groter aantal diensten en voorzieningen. Momenteel is het ook nog niet mogelijk voor alle voorzieningen om alle drie de begeleidingsovereenkomsten aan te bieden. Hier moet men ook in groeien. De uiteindelijk bedoeling is overstappen naar PVF, waarbij de ZV zijn budget flexibel kan inzetten. Een eerste stap is dat er dus meer voorzieningen FAM worden en dat alle voorzieningen de drie begeleidingsovereenkomsten kunnen aanbieden. De overgangsperiode wordt geschat op 3 jaar. Het is de bedoeling dat het aanbod vanaf beschermd wonen tem TNW nursing zal vervangen worden door FAM. Dit is een nieuwe evolutie en een tussenstap naar PVF. Drie soorten begeleidingsovereenkomsten Middenfrequente woonondersteuning Mobiele begeleiding aan huis of ambulant in een voorzieningen: begeleiding met een begeleider (1u) met een maximum van 75 contacten per jaar Kortdurende dagbestedings- of woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 70 dagen per jaar. Hieronder valt niet het begeleid werken, aangezien er bij begeleid werken een specifieke tenlasteneming nodig is voor ‘niet-werkenden’, met een vraag naar ondersteuning bij de dagbesteding. Dagbesteding Ambulante en/of mobiele begeleiding, met een maximum van 75 contacten per jaar Dagbestedingsondersteuning: vergelijkbaar met wat we nu kennen als dagcentrum eigen atelier en begeleid werken Er is geen beperking in het aantal dagen. Kortdurende woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 70 dagen per jaar Intensieve woonondersteuning Ambulante en/of mobiele begeleiding, zonder maximaal aantal begeleidingen Dagbestedingsondersteuning: eigen atelier/begeleid werk/geen beperking in aantal Woonondersteuning, hetzij inclusief, hetzij residentieel Opmerking: Binnen de begeleidingsovereenkomsten FAM dagbestedingsondersteuning en FAM intensieve woonondersteuning kan ook telkens een kortdurende begeleidingsovereenkomst worden aangemaakt. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden van tenlastennemeing (PEC) als voor de langlopende begeleidings-overeenkomsten, maar wordt een vlotte zorgregieprocedure voorzien. Het betreft elke vorm van ondersteuning binnen FAM voor maximaal 70 dagen op jaarbasis.

50 3. Flexibel Aanbod Meerderjarigen
Doelpubliek Binnen het kader van regels zorgregie Meer flexibiliteit Opstarten van begeleiding cfr. zorgregie Migratie cfr. zorgregie Begeleidingsovereenkomst Tenlastenneming Middenfrequente woonondersteuning Min. begeleid wonen Dagbestedingsondersteuning Min. dagcentrum/begeleid werk Intensieve woonondersteuning Min. beschermd wonen Doelpubliek: het richt zich tot volwassenen met een erkenning door VAPH. Men moet onderstaande erkenningen hebben. Opstarten begeleiding: Er moet m.a.w. een open plaats worden gemeld bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Deze moet minimaal een week (in vakanties twee weken) worden opengesteld, waarna uit de kandidatenlijst een kandidaat uit de hoogste prioriteitengroep wordt gekozen. Bij het melden van de open plaats is het van belang dat het profiel duidelijk wordt omschreven, zodat contactpersonen en zorgvragers een goed zicht hebben op wat de mogelijkheden binnen de open plaats zijn. Specifieke begeleidingsovereenkomsten bestaan nog niet. Er is wel een tabel die weergeeft welke klassieke begeleidingsovereenkomst onder welke module van FAM-ondersteuning valt. Dit staat duidelijk in omzendbrief 24 december 2013 ‘richtlijnen FAM’ Migratie: naar lichtere vorm of eenzelfde vorm kan altijd, naar zwaardere vorm niet. De migratielijst werd aangepast: men voegt de 3 begeleidingsovereenkomsten in. Je vindt dit in de omzendbrief van FAM 24 december 2013. Ter info:In de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie wordt de lijst migratievragen meerderjarigen als volgt aangepast: Tehuis niet-werkenden nursing Langverblijvers in kortverblijf Tehuis niet-werkenden bezigheid Flexibel aanbod meerderjarigen intensieve woonondersteuning Geïntegreerd wonen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) Zelfstandig wonen Tehuis werkenden Beschermd wonen Flexibel aanbod meerderjarigen dagbestedingsondersteuning Dagcentrum en begeleid werken Flexibel aanbod meerderjarigen middenfrequente woonondersteuning Begeleid wonen Dagcentrum: ambulante begeleiding Thuisbegeleiding

51 3. Flexibel aanbod meerderjarigen
9 FAM-voorzieningen in Oost-Vlaanderen ROL Naam FAM/MFC/APU gemeente FAM O.C. Broeder Ebergiste VURSTE De Heide (Centrum voor motorisch gehandicapten) MERELBEKE Blijdorp BUGGENHOUT DVC Heilig Hart Deinze BACHTE-MARIA-LEERNE Dagcentrum Sint-Niklaas SINT-NIKLAAS Vesta BELSELE De Klokke (Wase Werkplaats) Kompas MARIAKERKE (GENT) Het Bint SINAAI

52 toekomst

53 Persoonsvolgende financiering
Proces Ontwerpdecreet Vlaams Parlement 31/01/2014 => Commissie Welzijn van Vlaams Parlement = > stemming Vlaams Parlement => decreet Nieuwe aanpak Vraaggestuurd - inspelen op noden/wensen Budget bij persoon, niet bij voorziening Ifv. ondersteuningsnood Theorie versus praktijk Taskforce Vertegenwoordigers van personen met een beperking, van voorzieningen, van werknemersorganisaties en van medewerkers van het VAPH Vragen zoals: wie komt in aanmerking? Hoe vraagt men PVC aan? Wie kent dit toe?

54 Persoonsvolgende financiering
Uitgangspunten Vertrekt van doelstelling PP2020 Centraal staat dynamisch ondersteuningsmodel Zelfzorg Gebruikelijke zorg Ruimer netwerk VAPH Doelstellingen zijn: vraaggestuurd werken met geïnformeerde gebruikers en zorggarantie voor de meest zorgbehoevenden cirkel 1: zelfzorg cirkel 2: gebruikelijke zorg cirkel 3: zorg en ondersteuning geboden door familie, vrienden, collega’s … cirkel 4: professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening cirkel 5: professionele zorg en ondersteuning gefinancierd door het VAPH . Algemeen professionele zorg Handicapspecifieke professionele zorg

55 Persoonsvolgende financiering
Dynamisch model faciliteren en iedereen met erkende handicap recht op basisondersteuning: PVF Twee trappen TRAP 1: BOB toegankelijk voor iedere persoon met erkende handicap en ondersteuningsnood vastgesteld door VAPH Combineerbaar met RTH (gefinancierd door VAPH), maar beperkt in intensiteit en frequentie Via zorgverzekering uitbetaald TRAP 2: budget voor niet-rechtsreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, gefinancierd door VAPH Cash Voucher Ondersteuningsplan als voorwaarde voor PVF Vraagverduidelijking die totale ondersteuningsnood van PmB in kaart moet brengen Diagnostiek Analyse concentrische cirkels Om het dynamisch model te faciliteren én aan elke persoon met een erkende handicap met een aangetoonde ondersteuningsbehoefte het recht te geven op basisondersteuning, is de invoer van een getrapt systeem van persoonsvolgende financiering (PVF) essentieel

56 Persoonsvolgende financiering
Herindicatiestelling ifv evoluerende situaties Op vraag van cliënt, netwerk, ondersteuner of VAPH (scharniermomenten) Continuïteit in zorg Drie ondersteuningsgroepen geen aangetoonde of tijdelijke, laagintensieve ondersteuningsbehoefte Vermoeden van handicap Diensten RTH aangetoonde beperkte ondersteuningsbehoefte Erkende handicap én duidelijk vastgestelde ondersteuningsbehoefte RTH en BOB (zorgverzekering) VAPH enkel minimale toetsing (handicap en ondersteuningsbehoefte) Aangetoonde, uitgebreide ondersteuningsbehoefte hebben Uitgebreide indicatiestelling nRTH: PVF Iedereen met erkende handicap: IMB Een eerste bestaat uit die mensen die een handicap hebben maar geen aangetoonde of slechts een tijdelijke, laagintensieve ondersteuningsbehoefte hebben. Deze groep personen kan gebruik maken van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) gesubsidieerd door het VAPH. Ook de personen met een vermoeden van handicap behoren tot deze groep. Een tweede bestaat uit die mensen die een erkende handicap hebben én een duidelijke vastgestelde ondersteuningsbehoefte hebben. Maar de aangetoonde ondersteuningsbehoefte is beperkt. Ook deze groep personen kan gebruik maken van de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening door het VAPH. Door de aanwezigheid van een voldoende, aangetoonde ondersteuningsbehoefte kan de persoon met een handicap daarnaast ook aanspraak maken op een basisondersteuningsbudget (BOB). Dat budget wordt niet uitbetaald door het VAPH maar via de zorgverzekering. Er zal door het VAPH minimaal een toetsing moeten gebeuren waaruit blijkt dat de persoon én een erkende handicap heeft én er een significante ondersteuningsbehoefte is. Ook voor deze groep zal er een voldoende capaciteit aan RTH moeten worden voorzien. Vanuit het perspectief van het VAPH is er dus slechts een minimaal verschil tussen de personen uit de eerste twee ondersteuningsgroepen. De personen uit beide groepen kunnen enkel gebruik maken van de RTH-gesubsidieerde ondersteuning van het VAPH. Binnen het groter ondersteuningslandschap bestaat er wel degelijk een verschil tussen de eerste en de tweede groep. Een derde uit mensen met een erkende handicap die een uitgebreide, aangetoonde ondersteuningsbehoefte hebben. Voor die groep zullen we een inschatting trachten te maken van de noodzakelijke capaciteit niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Daarenboven kan elke persoon met een erkende handicap een beroep doen op individuele materiële bijstand (IMB; hulpmiddelen en woningaanpassing). Die vorm van ondersteuning staat naast de Persoonsvolgende Financiering maar is wel een belangrijke (aanvullende) vorm van ondersteuning.

57 Persoonsvolgende financiering
Erkenning? Groep 1: enkele RTH vermoeden volstaat = door dienst RTH IMB = formele erkenning Groep 2: RTH en BOB Alleen RTH = vermoeden volstaat (dienst RTH) BOB = ondersteuningsnood vaststellen (VAPH) Groep 3: nRTH (PVF) Uitgebreide indicatiestelling door MTD Uitgangspunt is individueel ondersteuningsplan (OP) Bij voorkeur opgesteld met DOP (niet verplicht) Gewenste VAPH-gesubsidieerde ondersteuning Voucher, budget of combinatie Prioritering zal vermoedelijk blijven bestaan Uitdagingen Voldoende en kwaliteitsvolle DOP-diensten Uitbereiding RTH Derde groep motiveren om eerste concentrische cirkels aan te spreken Voor deze groep moet er een uitgebreide indicatiestelling gebeuren. Die indicatiestelling gebeurt door een MDT en heeft als uitgangspunt het individueel ondersteuningsplan van de persoon met een handicap. Dat ondersteuningsplan wordt bij voorkeur opgesteld samen met een dienst ondersteuningsplan (DOP) maar de ondersteuning van die dienst zal niet verplicht zijn. Een indicatiestelling omvat de gewenste VAPH-gesubsidieerde ondersteuning uitgedrukt in een voucher, budget of een combinatie van beide.

58 Vragen?


Download ppt "Zorglandschap in Oost-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google