De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc Vandercammen September 2003 De jongere als « schoolse » aankoper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc Vandercammen September 2003 De jongere als « schoolse » aankoper."— Transcript van de presentatie:

1 Marc Vandercammen September 2003 De jongere als « schoolse » aankoper

2 Doelstellingen  Het doel van deze studie bestaat erin een evaluatie te maken van de rol als « voorschrijver » van aankoopgedrag die de jongere speelt als het gaat om aankopen in schoolverband.  Dankzij deze studie kan een analyse worden gemaakt van verschillende elementen van de koopgedragsbepaling en van de consumptie, zoals het volume en de gedragsbepalende invloed als het om consumeren gaat.

3 Methodologie  578 kwantitatieve interviews in België via persoonlijke gesprekken met jongeren en ouders: 128 jongeren van 11 à 12 jaar, 200 jongeren van 15 à 18 jaar, 250 ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 7-8 jaar, 9-10 jaar en meer.  Field : maart-mei 2003.  Aselecte gelaagde gecorrigeerde steekproef volgens de methode van de valpunten. De interviews met de jongeren (11-12 jaar, 15-16 jaar en 17-18 jaar) werden afgenomen zonder dat de ouders erbij waren.  De resultaten hebben de gepaste statistische bewerkingen (chi-kwadraat, foutmarge) ondergaan.  De totale maximale foutmarge op de steekproef bedraagt 3,0 %.  Enkel de betekenisvolle resultaten worden voorgesteld. Elk gegeven werd evenwel geanalyseerd - volgens de profielen - in functie van het geslacht en de leeftijd.  Voor vergelijkingen met de 4- tot 10-jarigen werden de voorschrijfcijfers gebruikt die werden vastgesteld door het Institut de l’Enfant.

4 Graanproducten  Energie inslaan vóór het vertrek naar school  Vanaf 4-6 jaar beginnen de kinderen de aankoop van hun graanproducten voor te stellen (op te leggen?) aan de ouders. Op die leeftijd is de invloed van het kind het grootst.  De koopbepalende invloed van kinderen blijft evenwel hoog ongeacht wat hun leeftijd is.

5 Snoep en snacks  Het tussendoortje om tien uur  Vanaf 7-8 jaar stellen kinderen aan hun ouders voor om snoep en snacks te kopen. De invloed van het kind is op die leeftijd het grootst. Ongetwijfeld is de overgang van hun kind naar de ‘grote school’ voor veel ouders een rechtvaardiging om aan de wensen van het kind te voldoen.  Op latere leeftijd besteden de jongeren er hun eigen zakgeld aan.

6 Schooltoebehoren  Schoolmateriaal  Vanaf 7-8 jaar stellen de kinderen aan hun ouders de aankoop van het schooltoebehoren voor. Op die leeftijd is de invloed van het kind het grootst. Ongetwijfeld rechtvaardigt de overgang van hun kind naar de ‘grote school’ voor veel ouders de nood om aan de wensen van het kind te voldoen.  Op latere leeftijd kiezen 4 op de 5 jongeren hun schoolmateriaal zelf.

7 Internet  De « documentatie » voor schooltaken  Met de leeftijd wordt de invloed van het kind om een internetaansluiting te nemen groter. Van één op drie onder de 7- à 8-jarigen die hun ouders een internetaansluiting kunnen doen kopen gaat het naar bijna twee op de drie onder de 18-jarigen.  Reden die wordt ingeroepen: de school en het moeten zoeken naar documentatie.

8  Zowel voor, tijdens als na de schooltijd oefent de jonge consument een onmiskenbare invloed uit op het koopgedrag voor tal van producten.  Die koopgedragsbepalende invloed geldt in het bijzonder voor de volgende producten  De graanproducten voor het ontbijt  De tienuurhapjes  Het schooltoebehoren  Het internet en het zoeken naar documentatie via dat medium. Synthese

9  Daarom zou het een goede zaak zijn om :  ouders aan te moedigen om met de kinderen te dialogeren over het kiezen van (ethische, duurzame, e.a.) producten ;  ouders en jongeren te sensibiliseren in verband met de gedane aankopen en hun impact op het vlak van duurzame ontwikkeling ;  de reglementering inzake bescherming van de minderjarigen (o.a. op het gebied van het gebruik van internet) te verstrengen. Aanbevelingen

10


Download ppt "Marc Vandercammen September 2003 De jongere als « schoolse » aankoper."

Verwante presentaties


Ads door Google