De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het profijt van Maatschappelijke Stage Leidschendam-Voorburg 17 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het profijt van Maatschappelijke Stage Leidschendam-Voorburg 17 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Het profijt van Maatschappelijke Stage Leidschendam-Voorburg 17 november 2008

2 © MOVISIE Programma Onderwerpen •Hoe is MaS ontstaan? •Wat is MaS? •Implementatietraject •Wie doet wat? •Wat zien we bij deze partijen? •Profijt van MaS

3 © MOVISIE Hoe is MaS ontstaan? Achtergrond ’90-’00: discussies over maatschappelijke inzet jongeren, waarden en normen, verjonging vrijwilligerswerk ‘00: moties Tweede Kamer: uitwerking concept MaS ‘03-’04: 10 succesvolle pilots MaS ‘05-’07: Stimuleringsregeling MaS (40 pilots, subsidieregeling scholen, vliegende brigade) ’07-’11: implementatieperiode MaS ‘11-’12: verplichting MaS

4 © MOVISIE Wat is MaS? Doel Jongeren maken kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk Profijt Zo leren ze iets doen voor een ander en ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander

5 © MOVISIE Wat is MaS? Kenmerken (gearceerd: vanaf 2011-2012) •Verplicht •Onbetaald •72 uur •Bij non-profitorganisatie •Zinvolle activiteit •Vrije invulling (stageconcepten) •Eigen initiatief van leerlingen

6 © MOVISIE MaS implementatietraject Goede voorbereiding op verplichte MaS: •Vier jaar de tijd voor experimenteren en invoeren •Rustig toewerken naar 72 uur •Geld beschikbaar voor scholen, gemeenten, ondersteuning •Pilots in het land (20) •Evaluatie en monitoring van ontwikkelingen •Vanaf ’11-’12 verplichting voor instromers VO

7 © MOVISIE Cruciale spelers Vijf partijen die minimaal deelnemen: 1.Leerlingen 2.Scholen 3.Stagebieders 4.Stagemakelaar 5.Gemeente Wat zien we bij deze spelers???

8 © MOVISIE Leerling; ‘uitvoerder’ Wat zien we bij leerlingen? •Vooraf wel spannend, achteraf leuk en leerzaam •Willen na afloop nog wel een keer vrijwilligerswerk doen •Sociale vaardigheden en burgerschapscompetenties worden gevormd •Positief over kennismaking met samenleving, doelgroepen, sectoren/organisaties •1/3 e vindt zelf een stageplaats Wat doen leerlingen? Uitvoeren van MaS Reflecteren van MaS

9 © MOVISIE School; ‘eindverantwoordelijke’ Wat zien we bij scholen? •MaS is leuke vorm van buitenschools leren •Nieuwe samenwerkingsverbanden •Afstemmen met andere scholen nog nieuw •Zoektocht naar inbedding in curriculum (vak) •Zoektocht naar voldoende en leuke stageplaatsen •Vrijheid invulling stages leidt tot variëteit Wat doen scholen? Organisatie in school Leerlingen voorbereiden Leerlingen begeleiden Verzekeren leerlingen

10 © MOVISIE Stagebieder; ‘gastheer’ Wat zien we bij stagebieders? •Jongeren zijn harde werkers •Jongeren hebben goede, verfrissende ideeën •Onbekendheid MaS bij potentiële bieders •Natuur en cultuur ondervertegenwoordigd •Vraag naar ondersteuning bij bedenken klussen en bemiddelen leerlingen •Zoektocht naar passende vorm van begeleiding •Vraag naar financiële middelen Wat doen bieders? Creëren stageplaats Begeleiden leerling(en)

11 © MOVISIE Stagemakelaar; spin in het web Wat zien we bij makelaars? •Vormt schakel tussen stagebieders en scholen •Informeren van organisaties over MaS grote taak •Veel tijd nodig voor bemiddeling •Zoektocht naar digitaal ondersteunend systeem •Op zoek naar nieuwe stageconcepten en maatschappelijke behoeften •Behartigt belangen van stagebieders Wat doen makelaars? Informeren organisaties Bemiddelen leerlingen Ondersteunen bieders Creëren stageplaatsen

12 © MOVISIE Gemeente; ‘ondersteuner’ Wat zien we bij gemeenten? •Jongeren helpen gemeenschap •Jongerenparticipatie krijgt impuls •Ongeoormerkt geld lastig apart te zetten •Gemeente kan partijen bij elkaar halen, helpen in afstemming •Gemeente kan zelf goede voorbeeld geven Wat doen gemeenten? Versterken van vrijwilligersveld door ontwikkeling van lokaal maatschappelijk makelaar En…..er kan nog meer!

13 © MOVISIE Profijt van MaS MaS kan echt veel opleveren voor alle partijen Aandacht nodig voor: •Verspreiding van goede voorbeelden •Ondersteuning van stagebieders •Lokale en regionale afstemming en samenwerking •Creatieve vormen van begeleiding •Nieuwe projecten met winst voor lokale samenleving •Eigen inbreng van leerlingen in klussen

14 © MOVISIE Aan de slag! Aandachtspunten en tips: •Zorg voor kwalitatief goede stageplaatsen (leuke opdracht, goede begeleiding) •Zorg voor goede voorbereiding jongeren •Zoek afstemming over tijdstip uitvoering •Werk aan lokale én regionale samenwerking •Denk na over gezamenlijke besteding van gelden •Betrek ook bedrijven, jongerenwerk, andere vrijwilligers

15 © MOVISIE Meer informatie Verschillende mogelijkheden www.samenlevenkunjeleren.nl Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg Coriene Beekes MOVISIE: Marleen Alblas, m.alblas@movisie.nlm.alblas@movisie.nl

16 © MOVISIE Financiële middelen Scholen •In 2008: € 18.000 per BRIN-nummer •Vanaf 2009 bedrag per leerling, oplopend: –2009: € 28 per telleerling, +/- € 136 per MaS- leerling –2011: € 105 per telleerling, +/- € 485 per MaS- leerling –Ondergrens altijd € 18.000 per school •Bedoeld voor organisatie, voorbereiding, begeleiding, reflectie Dus ook voor inhuren diensten van stagemakelaar …

17 © MOVISIE Financiële middelen Gemeenten •Oplopend van 5 miljoen (2008) tot 30 miljoen (2011) per jaar •Bedrag per gemeente verschillend •Helft naar gemeenten met hoofd- en/of erkende nevenvestiging VO-school Op basis van aantal leerlingen •Helft naar alle gemeenten Op basis van aantal inwoners •Bedoeld voor ontwikkeling makelaarsfunctie in brede zin

18 © MOVISIE Financiële middelen Pilots •20 stuks •School is penvoerder, niet per se coördinator •Partijen samen verantwoordelijk •Totaalbedrag afhankelijk van aantal MaS-leerlingen •€200,- per MaS-ll. •Geld bedoeld voor samenwerkingsverband Intentieverklaringen •€ 10,- per gerealiseerde stageplaats •Zonnebloem, Scouting, Aedes, Rode Kruis, Fortis, evt. nog nieuwe….


Download ppt "Het profijt van Maatschappelijke Stage Leidschendam-Voorburg 17 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google