De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011. SSL-tweedaagse – 24-25 feb 2011 De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt Uitgeverij Garant, 2009, 119.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011. SSL-tweedaagse – 24-25 feb 2011 De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt Uitgeverij Garant, 2009, 119."— Transcript van de presentatie:

1 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011

2 SSL-tweedaagse – 24-25 feb 2011 De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt Uitgeverij Garant, 2009, 119 blz. Ignace Glorieux, Ilse Laurijssen & Yolis Van Dorsselaer Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep TOR Zwart op wit

3 SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Situering –Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (SSL) –Studiegroep van ONderwijs naar ARbeidsmarkt (SONAR) –Onderzoekslijn VUB: Sociale ongelijkheid in schoolloopbanen en in de overgang van school naar werk –Thema: verschillen naar etnische herkomst –Vervolg van Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld (Garant, 2006)

4 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Zwart op wit •Tweeledig doel: –In kaart brengen van de arbeidsmarktintrede van allochtonen •Verschillen naar geslacht en naar specifieke etnische afkomst allochtonen –Verklaring zoeken voor de achterstand van allochtonen •Door schoolachterstand of andere factoren?

5 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 SONAR-data •Totaal aantal : 9.010 •Schoolverlaters : 8.272 •Eerste baan : 7.639 23-jarigen26-jarigen29-jarigen geb. 1976XXX geb. 1978XX- geb. 1980X-X

6 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Definitie “allochtoon” •Strenge definitie “autochtoon” (86%) –Belgische nationaliteit én –Geboren in België én –Grootmoeder : Belgische nationaliteit én –Grootmoeder : geboren in België én –Nederlands belangrijkste (of enige) thuistaal •Eén criterium voldoende “allochtoon” (14%) –Weggelaten indien enkel op thuistaal Frans of Duits •4 groepen allochtonen naargelang regio van herkomst –Turks: 18% –Noord-Afrikaans (Marokko, Algerije): 18% –Zuid-Europees (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland): 15% –Andere / overige: 49%

7 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Arbeidsmarktintrede allochtonen •Allochtone jongeren vaker niet-werkend en gemiddeld langere zoektijd naar de eerste baan In %Auto.Allo.TurksN-Afr. Niet-werkend 1 j. na sv Mannen12.722.225.538.6 Vrouwen16.243.476.056.5 Werkloosheid ≥12 mnd Mannen4.77.48.69.8 Vrouwen5.821.250.834.3 Bron: TOR/VUB tabel 10 p.27; 11 p.28; 12 p.29; 13 p.30

8 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Arbeidsmarktintrede allochtonen •Kleinere kans op een uitdagende baan : precair arbeidsstatuut, grotere mismatch met opleiding, weinig intrinsiek belonend werk In % Auto.Allo.TurksN-Afr. Arbeider40.456.075.063.4 Interim18.526.431.529.9 Overschoold26.029.728.429.0 Richting past niet36.150.066.960.2 Bron: TOR/VUB tabel 14 p.32; 16 p.34; 23 p. 41; 24 p.42; 26 p.44; 29 p.48 Gem. score Uitleven6.86.46.36.1 Autonomie4.74.13.63.7 Geest. inspanning6.45.95.45.5 Variatie4.83.92.93.5 Uitdagende baan0.00-0.34-0.62-0.55

9 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Arbeidsmarktintrede allochtonen •Werken vaker in slechte omstandigheden •Gemiddeld lager beroepsprestige Gem. scoreAuto.Allo.TurksN-Afr. Slechte werkomstandigheden 4.04.65.24.8 Beroepsprestige43352831 Bron: TOR/VUB tabel 30 p.49; 26 p.44

10 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Arbeidsmarktintrede allochtonen •Belangrijkste bevindingen m.b.t. de arbeidsmarktintrede –Moeilijker om eerste baan te bemachtigen –Eerste baan is kwalitatief minder gunstig •Vooral allochtonen van Turkse en Noord- Afrikaanse origine zwakke arbeidsmarktpositie •Verklaringen? –Werkgevers: duale arbeidsmarkt en discriminatie –Werkzoekenden: opleiding, sociale achtergrond, en culturele factoren

11 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Achtergrondkenmerken allochtonen •Lagere opleiding •Uit kwetsbare milieus Gem. scoreAuto.Allo.TurksN-Afr. Geen diploma14.434.549.831.4 Vader is niet-werkend11.332.764.546.9 Bron: TOR/VUB tabel 6 p.18; 9 p.21

12 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Werkloosheidsduur 12 maanden of langer

13 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Werkloosheidsduur 12 maanden of langer (gecontroleerd)

14 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Score op uitdagende baan (autochtonen ref) Bron: TOR/VUB tabel 32 p.74

15 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Score op slechte omstandigheden (autochtonen ref) Bron: TOR/VUB tabel 34 p.79

16 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Score op beroepsprestige (autochtonen ref) Bron: TOR/VUB tabel 33 p.76

17 Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011 Conclusies •Belangrijkste verklarende indicator = onderwijsniveau van de respondent : zwakkere positie vnl. verklaard door gemiddeld lager opleidingsniveau •Lagere kans om uit de werkloosheid te raken grotendeels onverklaard •En autonoom effect van etniciteit op de kans op het hebben van een ‘uitdagende’ eerste baan •  Discriminatie en/of culturele factoren? MAAR globaal: •Indien gelijk onderwijsniveau, meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt •Lagere opleidingsniveau (‘verworven’ kenmerk) wordt vnl. verklaard door economische en culturele deprivatie (‘toegeschreven’ kenmerken) (resultaten Wit Krijt)

18 SSL-tweedaagse – 24-25 feb 2011 Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt (2009) Meer informatie: http://www.vub.ac.be/TOR/ http://www.garant.be/ Wit krijt schrijft beter. De schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld (2006)


Download ppt "Zwart op wit SSL-tweedaagse, 24-25 feb 2011. SSL-tweedaagse – 24-25 feb 2011 De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt Uitgeverij Garant, 2009, 119."

Verwante presentaties


Ads door Google