De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijk Fietsbeleid NHL 2008 – 2009 12 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijk Fietsbeleid NHL 2008 – 2009 12 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijk Fietsbeleid NHL 2008 – 2009 12 mei 2009

2 Gemeentelijk Fietsbeleid •waarom fietsbeleid •fietsbeleid werkt •wat kan een gemeente aan fietsbeleid doen? •wat zijn de voorwaarden voor succes? •rol van de fiets in verplaatsingen •instrumenten voor fietsbeleid

3 •waarom fietsbeleid? 1. mobiliteit: - plaats in het vervoerssysteem - 25% van de verplaatsingen per fiets - 1/3 van de verplaatsingen < 7,5 km (= 30 min.)  kansen voor de fiets - ruim 20,0 mln. fietsen in Nederland

4 2. ketenmobiliteit - 1/3 van de treinreizigers gaat per fiets naar het station - afgelopen vijf jaar: stijging fietsgebruik met 50% naar station

5 3. bereikbaarheid - fiets neemt weinig ruimte in: 20 á 30 keer minder dan een auto - fietsverkeerslicht: 6 keer zoveel fietsers verwerken dan auto’s - in de stad is de fiets sneller dan de auto - fietspaden zijn minder grote barrières

6 4.economie - fiets en voetganger: winkelomzet: 50% van automobilisten - bezoeken winkelcentra wel vaker Assen: aandeel fiets bij winkelbezoek is 30%; omzet aandeel: 26%. Auto: 46% en omzetaandeel: 56%

7 5.maatschappelijke participatie - bevordering zelfstandigheid ouderen en kinderen - vrijheid - bereikbaarheid van voorzieningen - goedkoop (in aanschaf en gebruik)

8 6.milieu en luchtkwaliteit - 6% van de autoritten kan door de fiets vervangen worden - luchtkwaliteit in steden: vooral auto is de boosdoener: minder auto’s  betere luchtkwaliteit!

9 7. gezondheid - 30 minuten bewegen - fietsen vermindert de kans op een hartinfarct, op diabetes, stress, sommige kankersoorten - goed voor ouderen, in beweging blijven - onderzoek EUR: mensen die regelmatig bewegen, leven 1,5 jaar langer

10 8.ruimtelijke ordening - minder auto’s  meer fietsen - minder ruimte voor auto-infrastructuur  compacte stad - bestemmingen op fietsafstand (binnen 7,5 km.) - goede fietsvoorzieningen (Groningen, Houten, Zwolle)

11 9. marketing - fiets is een goed marketing instrment - fiets als promotie-product - hotelfietsen - OV-fiets - rol van de fiets in films: Zwartboek (Carice van Houten); Evelien (Kim van Kooten) - in soap series

12 10. maatschappij/samenleving - fiets bevordert interactie tussen mensen - goed voor onderlinge verdraagzaamheid, mensen letten op elkaar - minder agressie - fietsen is onderdeel van de Nederlandse cultuur

13 - mensen willen gezien worden op een fiets - fietsen in alle soorten en maten voor diverse doelgroepen (www.gazelle.nl) - 85% van de Nederlanders vindt dat er meer geld voor de fiets moet worden uitgetrokken - fietsen wordt geassocieerd met vreugde, geluk, vrijheid, altijd op tijd,

14 •fietsbeleid werkt! - inspanning in fietsbeleid: - infrastructuur - ruimtelijke ordening - fietsparkeren  meer mensen op de fiets  tevreden fietsers hoe meer fietsers  hoe meer investeringen/ fietsvriendelijke beleidskeuzes

15 - fietsmaatregelen zijn relatief goedkoop in vergelijking met auto- en ov investeringen: - infrastruktuur auto: 10 keer duurder dan fiets - autoparkeren: 15 á 20 keer duurder dan voor de fiets - goede kosten/opbrengsten verhouding

16 •wat kan een gemeente doen? - goed netwerk van fietsroutes: - veilig - direct - weinig oponthoud - goede en voldoende stallingsmogelijkheden

17 •Goed fietsbeleid: wat zijn de voorwaarden voor succes? fietsbeleid is het meest effectief en efficiënt als integraal onderdeel van: - ruimtelijke ordening - verkeersbeleid - consequent politiek beleid - economisch beleid - onderwijs - binnenstadsbeleid - milieubeleid - gezondheidsbeleid

18 •Politieke keuzes: - meer ruimte voor de fiets en minder voor de auto - bevorderen ketenverplaatsingen (bus + fiets) ipv uitbreiding auto-infrastruktuur - benutting bestaande infrastruktuur: - autoluw maken van bepaalde routes - aanpassing verkeerslichten - aanleg fietsstroken op bestaand wegprofiel - stringent parkeerbeleid

19 •reistijdverhouding fiets en auto is een kernvariabele in de verklaring van het fietsgebruik

20 •fiets en verkeersveiligheid - 1980: 400 fietsdoden - 2005: 150 fietsdoden sterke toename autogebruik en fietsgebruik in 25 jaar: - verwachting: meer fietsdoden - praktijk: minder fietsdoden!

21 •maatregelen: - fietsers voorrang van rechts - bromfietsen op de rijbaan - dode hoek spiegel - meer eigen infrastructuur - invoering Duurzaam Veilig •hoog fietsgebruik  minder fietsongevallen!

22 •reisdoelen: - woon-werk - naar de winkel - naar school - fiets en ov (trein, bus) - recreatie

23 •woon-werk verkeer - tot 7,5 km: fietsaandeel: 45%! - al jaren stabiel! - campagnes: “fiets naar je werk!” - fiets-privé plan - douches + kleedruimtes - goede stalling - reiskostenvergoeding fiets

24 •winkelverkeer - fietsende bezoekers besteden minder maar komen wel vaker naar de winkel - meer op de fiets: parkeerruimte voor auto’s van regionale winkelbezoekers (binnenstad) - meer fietsen  goed voor lokale middenstand

25 •voorbeeld: Groningen - Stadjers: 46% (fiets); 10% (auto); omzet: 56% (fiets); 11% (auto); besteding: € 28 (fiets); € 25 (auto) - totaal (lokaal + regionaal): 31% (fiets); 25% (auto); omzet: 34% (fiets); 35% (auto); besteding: € 27 (fiets); € 33 (auto)

26 •stimuleren winkelbezoek binnenstad per fiets: - fietsenstallingen (gratis) - fietsparkeren dicht bij winkels - bezorgdienst boodschappen - transportfietsen - internet

27 •fietsen in voetgangersgebieden: - 100 voetgangers/meter/uur  menging - 100 – 160: rijloper in “ongeleed profiel” - 160 – 200: rijloper in “geleed profiel” - > 200: geen menging

28 •de fiets in het schoolverkeer - jong geleerd, oud gedaan - stimuleren zelfstandigheid - gezond - 14% wordt met de auto gebracht - Houten: 6%, Amsterdam: 60% lopen - gem. landelijk: 40%

29 •waarom met de auto naar school? - verkeersveiligheid - combineren met naar het werk gaan - school is te ver weg - 14% is laag, maar iedere dag op hetzelfde moment! (14% van 500  70 kinderen in 50 auto’s om 8.30 uur in een woonstraat!)

30 •brede aanpak: gedrag, infrastructuur en communicatie - CROW-brochure “Samen werken aan een Duurzaam Veilige schoolomgeving” - infrastructuur, handhaving, educatie, communicatie met ouders - fietsenstalling bij school

31 - samenwerken! - (verkeers)ouders - schoolleiding - gemeente - politie - omwonenden - leerkrachten - kinderen

32 - methoden - KANS (Kinderen Anders Naar School) - verkeersslang - kindlint - ANWB Streetwise - verkeersveiligheidslabel - boekjes: “spitsuur rond school”, “de schoolspits” (www.rov-utrecht.nl)

33 •fiets en openbaar vervoer (ketenmobiliteit) - station: - éénderde van de treinreiziger komt met de fiets - 45% van alle Nederlanders woont binnen een afstand van 3 km van een station! - Groningen: ca. 9.000 fietsen (weekend)

34 onderzoek bij 25 woon-werk relaties: reistijd (vf-waarde): fiets+ov - auto: 1,25 reistijd: lopen of bus+ ov – auto: 1,43  fiets bij voortransport: 15% verbetering

35 maatregelen: - uitbreiding stallingsvoorzieningen (Prorail: “ruimte voor de fiets”) - verschuiving van bewaakt naar onbewaakt - aanpak weesfietsen (15%!!) - fietskluizen - vouwfiets - OV-Fiets (www.ov-fiets.nl) - Parijs: “witte fietsen-plan” (www.velib.fr)

36 –nieuwe ontwikkelingen - vouwfiets mee in de bus (Qliners + streekbussen in Groningen en Drenthe) - Park & Bike - fiets mee in de metro - Q-park: huurfietsen in parkeergarages - OV-fiets niet alleen bij stations - handhaven veerponten (www.voetveren.nl)

37 •recreatief fietsen - fietsen met een doel-bestemming (zwembad, recreatie gebied) - fietsen als doel (zondagmiddag) - wielrennen - bewegen - fietsvakanties

38 - fietsvoorzieningen dienen beide doelen: (recreatief + utilitair) - voetveren - fietspaden - stallingen bij bushaltes

39 •wat is belangrijk voor recreatief fietsen? - (bewaakte) stallingen bij het strand - knooppuntroutes - bewegwijzering - paddestoelen - horeca - arrangementen

40 •zie ook: www.fietsberaad.nl www.fietsersbond.nl www.verkeerskunde.nl www.crow.nl www.fietsberaad.nl www.fietsersbond.nl www.verkeerskunde.nl www.crow.nl


Download ppt "Gemeentelijk Fietsbeleid NHL 2008 – 2009 12 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google