De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SIKB0101 in breder perspectief Roeland Heuff Utrecht, 15 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SIKB0101 in breder perspectief Roeland Heuff Utrecht, 15 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 SIKB0101 in breder perspectief Roeland Heuff Utrecht, 15 juni 2010

2 Historie SIKB0101  Ontstaan als ‘onderlinge afspraak’ tussen softwareleveranciers (gericht op techniek)  Vaststelling door CCvD en hiermee:  transparante besluitvormingsstructuur  betrokkenheid softwareleveranciers, gebruikers en andere belanghebbenden geborgd  certificering (BRL SIKB0100) met onafhankelijk keurmerk  Gegevensuitwisseling tussen:  tussen veldwerk en laboratoria (Laboverleg)  tussen marktpartijen en overheid  tussen overheden (BG en n-BG)

3 Ontwikkeling door de jaren heen  Verbreding reikwijdte (archeologie, waterbodem, meldingen BBK, e.a.)  Gerichte toepassingen i.s.m. LIB  Specifieke datasets  Controletool  XML-reader  Uitwisselservice  Afstemming met andere sectoren  Water (IDsW)  RO (Geonovum)  BRO (TNO)

4 Ontwikkeling door de jaren heen  Digitaal normaal  BBK – BKK  Basis onderzoeksgegevens  Technische ontwikkelingen  Aansluiting op NEN 3610  Modelleren UML  Uitwisseling middels GML  Internationaal (Engels)

5 Ontwikkelingen i.s.m. LIB  Specifieke datasets: ten behoeve van Monitoring en Landsdekkend Beeld  Controletool: ten behoeve van inhoudelijk controle op uit te wisselen gegevens  XML-reader: bestanden leesbaar maken voor niet-IT-ers  Uitwisselservice: ten behoeve van synchronisatie gegevens tussen overheden  Standaardisatie:  Definitie velden  Inhoud codelijsten  Referenties (normen, herleidbaarheid, semantiek, etc.)  Constraints

6 Aandachtspunten ‘LIB’:  Inhoudelijke beheer:  Vervallen wettelijke basis monitoring  Nieuwe vraagstukken monitoring  Standaardisatie en definities  Organisatie:  Afstemming met doelgroep (BG en softwareleveranciers)  Inbrengen wijzigingsvoorstellen  Technische ontwikkelingen:  NEN3610 -> IM0101-LIB  Centrale dataopslag -> Bodemloket

7 Digitaal Normaal:  Meldpunt Besluit Bodemkwaliteit  Volledig digitale aanlevering mogelijk  Verwerking door BG?  Toetsingsmodule Grondverzet (BIELLS)  Aanleveren kerngegevens BKK  Implementatie?  Basisset onderzoeksgegevens  1 dataset tussen marktpartijen en overheid  Medio 2010 implementatie  Behoefte aan controle en validatie?

8 Aandachtspunten en acties:  Beheer en doorontwikkeling erfgoed LIB (en BIELLS)  Digitaal Normaal  Nieuwe wensen voortkomend uit nieuwe verhouding en convenantsopgaven -> Gezamenlijke visie Bodeminformatiebeheer


Download ppt "SIKB0101 in breder perspectief Roeland Heuff Utrecht, 15 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google