De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werking en structuur van de Belgische sociale zekerheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werking en structuur van de Belgische sociale zekerheid"— Transcript van de presentatie:

1 Relaties FOD-OISZ inzake beleids-ondersteuning : visie van de FOD Sociale Zekerheid

2 Werking en structuur van de Belgische sociale zekerheid

3 1. Sociale bescherming verschilt naargelang beroepscategorie en risico
Social Security Werknemers Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Zieke- en invaliditeits-verzekering Kinder-bijslagen Werkloos-heids-uitkeringen Beroeps-ziekten Pensioenen en overlevings-pensioenen Zelfstandigen Ambtenaren

4 Beheer overheidsinstellingen
2. Paritair beheer High level overleg Beheer overheidsinstellingen

5  IN  out 3. Een verdeelde financiering vervangen…
Bijdragen voor ziekte en invaliditeitsverzekering Uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bijdragen voor arbeidsongevallen Uitgaven voor arbeidsongevallen Bijdragen voor beroepsziekten Uitgaven voor beroepsziekten Bijdragen voor werkloosheidsuitekeringen Uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen Bijdragen voor pensioenen Uitgaven voor pensioenen Biijdragen voor kinderbijslagen Uitgaven voor kinderbijslagen

6  IN  out 3. …door een globaal beheer
Bijdragen voor ziekte en invaliditeitsverzekering Uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bijdragen voor arbeidsongevallen Uitgaven voor arbeidsongevallen Bijdragen voor beroepsziekten Uitgaven voor beroepsziekten Bijdragen voor werkloosheidsuitekeringen Uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen Bijdragen voor pensioenen Uitgaven voor pensioenen Biijdragen voor kinderbijslagen Uitgaven voor kinderbijslagen

7 4. Beheerd door een primaire netwerk en secundaire netwerken van organisaties

8 Belgische bevolking

9 Ziekte en invaliditeit
Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Pensioenen FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP Belgische bevolking

10 Ziekte en invaliditeit Pensioenen ambtenaren
Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Pensioenen FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP Pensioenen ambtenaren Belgische bevolking

11 Ziekte en invaliditeit
RSZ Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Pensioenen Zeelieden FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP HVKZ Belgische bevolking

12 Ziekte en invaliditeit Pensioenen ambtenaren
Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Lokale ambtenaren Pensioenen Zeelieden FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP HVKZ RSZPPO Pensioenen ambtenaren Belgische bevolking

13 Ziekte en invaliditeit Pensioenen ambtenaren
Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Lokale ambtenaren Pensioenen Zeelieden Overzee FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP HVKZ RSZPPO DOSZ Pensioenen ambtenaren Belgische bevolking

14 Ziekte en invaliditeit Pensioenen ambtenaren
Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Lokale ambtenaren Pensioenen Zeelieden Overzee Zelf-standigen FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP HVKZ RSZPPO DOSZ RSVZ Pensioenen ambtenaren Belgische bevolking

15 Ziekte en invaliditeit Pensioenen ambtenaren
FOD SZ FOD WASO Arbeids-ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder-bijslagen Werkloos-heid Beroeps-ziekten Lokale ambtenaren Pensioenen Zeelieden Overzee Zelf-standigen FAO RJV RIZIV RKW RVA FBZ RVP HVKZ RSZPPO DOSZ RSVZ Pensioenen ambtenaren Belgische bevolking

16 Beleids-voorbereiding
Bijsturing Beleids-evaluatie Agenda bepaling Beleids-voorbereiding Beslissing Beleids-uitvoering Beleidscyclus

17 Beleids-voorbereiding
Bijsturing Beleids-evaluatie Agenda bepaling Beleids-voorbereiding Beslissing Beleids-uitvoering Beleidscyclus

18 Beleidsondersteuning
Bijsturing Beleids-evaluatie Beleidsondersteuning Agenda bepaling Beleids-voorbereiding Beslissing Beleids-uitvoering Beleidscyclus

19 ? RVP

20 Wie en Hoe ?

21 In the good old time…

22 Relaties met OISZ voor Copersoc
From dream…

23 RVP

24 Relaties met OISZ voor Copersoc
…to reality

25 Waarom : geen regels bij het toevertrouwen van dossiers
Dat behoort tot hun bevoegdheden denk ik ! Zij hebben het wel voorgesteld ! Die ken ik wel ! Die is goed, denk ik ! Die werken goed, denk ik ! Die kunnen wij vertrouwen ! Die is mijn vriend !

26 Future format for policy support

27 BPR : evaluatie van de situatie
Qualiteit van beleidsondersteuning is onvoldoend Wij maken geen kans

28

29 Toekomst voor de sociale zekerheid ?

30 Onze antwoord, onze visie
Groei aan expertise Permanente Innovatie De beste neemt de lead alle deskundigheden en actoren samen

31 ‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet

32 ‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet
Respect voor OISZ

33 Respect voor OISZ ‘Wij’ zijn de sociale zekerheid niet
Een globale aanpak is nodig Respect voor OISZ

34 A New FORMAT OISZ FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
FOD met OISZ’s FOD met OISZ’s

35 A New FORMAT OISZ FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
FOD met OISZ’s FOD met OISZ’s

36 A New FORMAT OISZ (bijhalve…) FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
Reglementering Verschillende OISZ FOD met OISZ’s FOD met OISZ’s

37 A New FORMAT OISZ FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
FOD met OISZ’s FOD met OISZ’s

38 Multilaterale relaties
A New FORMAT OISZ Een OISZ Multilaterale relaties Verschillende OISZ FOD met OISZ’s Bilaterale relaties

39 A New FORMAT OISZ FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
FOD met OISZ’s FOD met OISZ’s

40 A New FORMAT OISZ FOD met OISZ Een OISZ Verschillende OISZ
Sociale beleids-indicatoren Governance Strijd tegen sociale fraude Evolutie v/d sociale zekerheid Budgetaire kerngegevens Geschillen

41 Gevolgen ?

42 Evoluties bij de medewerkers : van hun eiland…

43 …naar onzekere taken en werk

44 …naar policy watch

45 …naar klantgerichte aanpak

46 …naar lobby werk

47 …naar het management van netwerken

48 …naar een vertrouwrelatie met de OISZ

49 En nu ?

50 Amaury Legrain Tom Auwers FOD Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning 02/


Download ppt "Werking en structuur van de Belgische sociale zekerheid"

Verwante presentaties


Ads door Google