De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht recent onderzoek Annemarie van Langen, ITS/RU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht recent onderzoek Annemarie van Langen, ITS/RU"— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht recent onderzoek Annemarie van Langen, ITS/RU
Keuze en belangstelling van h/v-meisjes voor natuurprofielen en bèta-technische studies Overzicht recent onderzoek Annemarie van Langen, ITS/RU

2 Cohort 2005/06: niveau 4e verblijfsjaar VO
1 12 14 25 23 23 3 2 15 15 24 22 19

3 Profielkeuze lj 4 havo en vwo 2010/11

4 Studiekeuze 1ejaars hoger onderwijs 2010/11

5 Sekseverschillen in het onderwijs
In Nederland is nog steeds meer sprake van horizontale sekseongelijkheid dan van verticale sekseongelijkheid Onderbenutting van bètatechnisch talent meisjes is maatschappelijk en economisch gezien onwenselijk

6 Onderzoek havo/vwo lj 3, 4 en 5
Uitgevoerd voor Platform Bèta Techniek 8000 leerlingen 3e klas 2007/08: wat bepaalt de keuze voor een natuurprofiel Vragenlijsten voor leerlingen, docenten, mentoren, decanen, ouders Leerlingen die natuurprofiel kozen zijn ook bevraagd in lj 4 en lj 5

7 Resultaten 3e klas (1): profielkeuze
Sinds VTF toename N-profielen, maar vooral verschuiving van N&G naar dubbelprofiel (deels onbewust en niet geregistreerd) Komt vooral door eisen geneeskunde + vrije ruimte scholen (N&G met natuurkunde  wisB verplicht) - Meer leerlingen (meisjes) kiezen dus voor maximale voorbereiding op bèta/technische studie - Maar: 60% van die meisjes wil geneeskunde studeren

8 Resultaten 3e klas (2): wat bepaalt keuze N-profiel
Belangrijkste leerlingkenmerken: vertrouwen in eigen B-talent, studieplannen en attitude B/T, daarna pas prestaties Invloed van omgeving is vooral groot via adviezen (aan- en afraden profielen): ouders, school, vrienden Daarnaast kleine omgevingsinvloeden School: verplicht wis B bij NG/natuurkunde & deelname aan Universumprogramma / VHTO-activiteiten Decaan/docent: inzet 2e fase leerlingen met N-profiel bij profielvoorlichting en als tutor Klas: % NT-keuzes en gemiddelde attitude bèta Ouders: bèta-technische studie/beroep

9 Resultaten 3e klas (3): determinanten N-profielkeuze zijn seksebepaald
Selectie leerlingen met hoge cijfers exacte vakken: havo>7,0  jongens 24%, meisjes 16% vwo >7,5  jongens 30%, meisjes 27% Gemiddelde cijfer exacte vakken van j/m in deze groep is gelijk! Vertrouwen in eigen kunnen (zelfbeeld): Ik heb talent voor wis-&natuurkunde, informatica: j 70%, m 47% Ik heb talent voor N&T-profiel: j 88%, m 67% Laatste keer dat ik minimaal 8 haalde voor wis/nat/scheikunde: Ik had het goed voorbereid: j 16%, m 30% Ik ben goed in dat vak: j 82%, m 68%

10 Adviezen: NT/NG aangeraden aan hoogpresteerders?
Havo-j Havo-m Vwo-j Vwo-m NG door school 24 40 27 41 NT door school 50 18 53 29 NG door ouders 23 48 52 NT door ouders 59 21 60 30 NG door vrienden 17 37 20 NT door vrienden 13 47

11 Adviezen: N&G/N&T afgeraden aan hoogpresteerders?
Havo-j Havo-m Vwo-j Vwo-m NG door school 8 3 2 NT door school 9 18 4 NG door ouders 10 11 7 NT door ouders 26 NG door vrienden NT door vrienden 25

12 Resultaten 4e en 5e klassers met natuurprofiel
Exacte vakken worden moeilijker en tijdrovender, maar ook leuker  vooral scheikunde! Meisjes vinden exacte vakken moeilijker dan jongens MAAR: geen sekseverschillen in gemiddelde cijfers Meeste N-kiezers zijn (zeer) tevreden over keuze; jongens met N&G het minst, meisjes met (onbewust!) N&T het meest

13 Studieplannen N&T-kiezers 5e klas: hoe groot is kans op studie in deze richting?

14 Samenvattend keuze van meisjes voor N-profielen neemt toe, maar is mede door lager zelfbeeld en voorzichtigere profieladviezen lager dan bij jongens meisjes die N-profielen kiezen, zijn over het algemeen zeer tevreden en doen het goed in lj 4 en 5 - maar merendeel zal geen B/T studie kiezen en sommigen zijn zich nauwelijks bewust van hun N&T-profiel en vervolgmogelijkheden


Download ppt "Overzicht recent onderzoek Annemarie van Langen, ITS/RU"

Verwante presentaties


Ads door Google