De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Harry Donker Januari 2013 Harry Donker Januari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Harry Donker Januari 2013 Harry Donker Januari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Harry Donker Januari 2013 Harry Donker Januari 2013
Plan van aanpak Domein Commerce: Vreemde ogen dwingen Presentatie Harry Donker Voorzitter domein Commerce Januari 2013 Harry Donker Januari 2013

2 Het is imperisch bewezen dat vreemde ogen dwingen
Het is imperisch bewezen dat vreemde ogen dwingen. Als iemand over je “schouder" meekijkt dan word je zorgvuldiger.

3 Reactief of Proactief? (voor de komende CE accreditatie is het in ieder geval noodzakelijk te weten wat er speelt en hoe je anticipeert op vreemde ogen dwingen)

4 Afspraken HBO raad 31/10/2012 Elke hogeschool start dan wel participeert in tenminste één pilot m.b.t. gemeenschappelijke toetsing, samen met tenminste twee opleidingen van andere hogescholen. Twee a drie landelijke pilots van opleidingen die komen tot een vorm van landelijk breed gezamenlijk toetsen Doel voor eind studiejaar de helft van alle bachelor opleidingen op één of andere manier (kan dus ook op een andere manier dan via gemeenschappelijke toetsing) ) extern gevalideerd is. Invoering vormen van externe validering miv studiejaar (bron presentatie 3/12 rapport externe validering examens Roeland Smits)

5 HBO raad: antwoord op enkele vragen
Liefst instellingsonafhankelijke curriculum overstijgende voortgangstoets (geen must) Externen in een examencommissie? Is wel externe validering, geen toetsing Pilots zijn doorgegeven door CVB’s aan HBO raad

6 Voorstel plan van aanpak LO commerce (I)
Het is zeer welkom als het LO Commerce besluit proactief te komen tot: een uniforme wijze voor het afstudeertraject een uniforme beoordeling van afstudeerwerken kan worden gerealiseerd (SBRM al bezig) Realistisch voor heel domein Commerce? Eventueel per croho? Formeren werkgroep afstuderen: leden, tijdsbesteding en vergoeding. Betrekken specialisten als Daan Andriessen?

7 Voorstel plan van aanpak LO commerce (II)
Per croho een instellingsonafhankelijke curriculum overstijgende voortgangstoets (of gewone toets) ontwikkelen Zijn daar al pilots van? Welke vak of boek gebruikt elke opleiding? Formeren werkgroepen toetsing per croho: leden, tijdsbesteding en vergoeding. Betrekken specialisten? Rol uitgever Noordhoff?

8 Voorstel plan van aanpak LO commerce (III)
Maak clusters van 3-4 hogescholen per croho en ga samenwerken op het gebied van: (internationale) benchmark op alle facetten van de opleiding Beoordeel elkaars kwaliteit van de producten die het eindniveau bepalen (afstudeerwerken, maar ook andere producten) Door de eerste stappen in de uitwisseling van examencommissieleden Onderzoek de mogelijkheid om voor een pilot t.a.v. gezamenlijk toetsen van een vak (samen een databank opzetten). Rol uitgever Noordhoff

9 Voorstel plan van aanpak LO commerce (IV)
Organiseer zelf: Wet BIG, kwaliteit van docenten : Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Senior Kwalificatie Examinering (SKE) Opleidingscommissie, tenminste één lid van buiten Examencommissie, Tenminste één lid van buiten (alle examenleden tesamen moeten aan alle eisen voldoen. Niet het individuele lid) Toetscommissie instellen en kwaliteit van toetsing verhogen

10 Er heeft zich al een CE cluster gevormd:
Hogeschool Stenden, Emmen; Haagse hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Leide. Clusters rapporteren naar andere clusters over hun voortgang

11 Actie 1 Afstudeerwerkgroep
Voor domein of per croho? Domein volgens de vergadering Wie wil zitting nemen? Vraag wordt uitgezet. Voor de zomer eerste concept? JA Extra gelden voor externe specialisten (ja, contributieverhoging 100 euro per deelnemer geaccepteerd door de vergadering “ projectgroep bestaat uit drie managers/docenten van drie hogescholen, drie onderwijskundige van andere hogescholen en een externe deskundige.”. Opdracht is : het ontwikkelen van een uniform beoordelingssystematiek van afstudeerwerkstukken.

12 actie 2 Werkgroep instellingsonafhankelijke curriculum overstijgende voortgangstoets (of gewone toets) ontwikkelen. Nog niet opstarten volgens de vergadering Wel opstarten een pilot t.a.v. een gezamenlijke databank voor het vak Marketing (basis), voor heel het domein. Wel uitgever onafhankelijk.

13 actie 3 Clusters van 3-4 hogescholen per croho
(internationale) benchmark op alle facetten van de opleiding Beoordeel elkaars kwaliteit van de producten die het eindniveau bepalen (afstudeerwerken, maar ook andere producten) Door de eerste stappen in de uitwisseling van examencommissieleden Voor de zomer eerste resultaten t.a.v. beoordelen van elkaars van afstudeerwerken Tijdens de vergadering zijn clusters geformeerd.

14 Sheets uit presentatie Daan Andriessen over kwaliteitscriteria
Bijlage Sheets uit presentatie Daan Andriessen over kwaliteitscriteria afstudeerwerken

15 Goed beoordelen van afstudeerwerken: een lastige klus
Kwaliteitscriteria voor afstudeeronderzoek voor HBO bachelor opleidingen Auteur: Daan Andriessen, lector Hogeschool Inholland

16 De verwarring is compleet

17 Conclusie: officiële algemene criteria voor scripties zijn in Nederland niet voorhanden
Onderzoekend vermogen Een goede scriptie

18 Conclusies: Wanneer is onderzoek goed?
Daar zijn landelijk geen algemeen geldende criteria voor Het hangt af van het beroepsprofiel en de visie op onderzoek in het beroep Het is alleen te bepalen met kwaliteitscriteria die voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria: Afgeleid uit de (internationale) competentie-eisen, beroepsprofiel en visie op onderzoek Richtinggevend bij het maken van keuzes tijdens het onderzoek Didactisch functioneel Geoperationaliseerd in object, criterium en indicatoren


Download ppt "Presentatie Harry Donker Januari 2013 Harry Donker Januari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google