De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014

2 2 Nulgroei voor supermarkten in Q1-2014, na Paascorrectie.Consument iets minder negatief over groei dagelijkse boodschappen komende 12 maanden. Zondagomzet supermarkten groeit in 2013 fors (+23%). Avondomzet supermarkten daalt licht. 70% van de huishoudens is van plan WK voetbal te volgen; mn de gezinnen met kinderen. •In het eerste kwartaal van 2014 is de supermarktomzet met 1.7% gedaald. Van € 8,35 miljard (Q1- 2013) naar € €8,21 miljard (Q1-2014). Dit wordt mede veroorzaakt door de late Pasen. Vorig jaar viel de Paasomzet in kwartaal 1 (week 13) en dit jaar in kwartaal 2 (week 16). •Gecorrigeerd voor de late Pasen is de supermarktomzet in kwartaal 1 2014 stabiel gebleven. Het aantal kassabonnen steeg met 1.5%, maar de omzet per kassabon daalde, van € 22.53 (Q1 2013) naar € 21.90 (Q1 2014), ook met 1.5%. •Uit de GfK Voedingsmonitor van maart blijkt een stabiel beeld over de voedingsuitgaven. Zowel in januari, februari als maart 2014 geeft 30% van de consumenten aan de afgelopen 12 maanden minder aan de dagelijkse boodschappen te hebben uitgegeven. •Het aantal consumenten dat verwacht de komende 12 maanden minder aan dagelijkse boodschappen uit te gaan geven daalt van 21.7% (januari 2014) naar 19.9% (februari 2014) naar 16.6% (maart 2014). 9.7% verwacht in maart 2014 de komende 12 maanden meer te gaan uitgeven aan de dagelijkse boodschappen. Oftewel een saldo van -6.9% (-16.6 en + 9.7), dit verbetert tov voorgaande maanden. In januari was dit nog -12.6%

3 3 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Nulgroei voor supermarkten in Q1-2014.Consument iets minder negatief over groei dagelijkse boodschappen komende 12 maanden. Zondagomzet supermarkten groeit in 2013 fors (+23%). Avondomzet supermarkten daalt licht. 70% van de huishoudens is van plan WK voetbal te volgen; mn de gezinnen met kinderen. •In 2013 is 2.70% van de supermarktomzet op zondag gerealiseerd, oftewel € 900 miljoen. Dit is 23% meer dan in 2012. 56% van de huishoudens heeft in 2013 6.9x de supermarkt op zondag bezocht. Per bezoek werd er op zondag € 21.37 uitgegeven. •Ook is er een groot verschil tussen de verschillende regio’s qua zondag omzetaandeel in de supermarkten. Hoog in de 3 grote steden (5.27%) en laag in het Noorden (1.08%). In alle regio’s groeit het zondagaandeel in 2013. •Kant en klaar maaltijden (vers/houdbaar), rijst/deegwaren en ijs als toetje worden relatief vaker op zondag gekocht. Koffie, thee, suiker en wijn/aperitieven relatief veel minder. •Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagsopening. De jonge alleenstaanden geven 5.95% van hun supermarktbestedingen op zondag uit, terwijl de 65+-ers slechts 1.2% op zondag uitgeven. •Wellicht mede door de toenemende mogelijkheid om op zondag boodschappen te doen wordt er minder na 18.00 uur boodschappen gedaan. Vooral de heavy users (jongeren) maken in 2012 en 2013 minder gebruik van de avondverkopen.

4 4 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Nulgroei voor supermarkten in Q1-2014.Consument iets minder negatief over groei dagelijkse boodschappen komende 12 maanden. Zondagomzet supermarkten groeit in 2013 fors (+23%). Avondomzet supermarkten daalt licht. 70% van de huishoudens is van plan WK voetbal te volgen; mn de gezinnen met kinderen. •Bijna 70% van de huishoudens is van plan om WK voetbal in Brazilië te gaan volgen, terwijl 36% vaak naar de Eredivisie kijkt. Vooral de gezinnen met kinderen volgen het voetbal. Ouderen kijken relatief veel naar Eredivisie en alleenstaanden naar het WK. •Vooral de grotere huishoudens volgen het voetbal. •Vooral de klanten van Jumbo en EMTÉ volgen het voetbal. Aldi, Lidl en PLUS volgen minder de Eredivisie, terwijl de Aldi en Dirk klanten iets minder de intentie hebben om het WK op TV te gaan volgen. •In de 3 grote steden wordt minder naar voetbal gekeken (met name Eredivisie). In het Zuiden wordt relatief veel naar de Eredivisie gekeken.

5 5 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Zondagomzet in supermarkten

6 6 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 56.0%) steeds vaker (nu 6.91 x) op zondag boodschappen doen. Bijna drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

7 7 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 2.70% in 2013, oftewel € 900 miljoen.

8 8 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime (  25 uur per week) Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,- GfK Life Cycle Huishoudensverdeling binnen Nederland

9 9 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is beperkt bij de gepensioneerden, maar groeit wel gestaag in alle fasen in de gezinscyclus. Alleenstaanden maken ook veel gebruik van de zondag.

10 10 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 District III: Noord District IV: Oost District V: Zuid District II: Rest West District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK)

11 11 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden en het Noorden van het land. Zuiden scoort in 2013 voor het eerst bovengemiddeld.

12 12 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Wellicht mede door de toenemende mogelijkheid om op zondag boodschappen te doen wordt er minder na 18.00 uur boodschappen gedaan. Of verschuiving van openingsuren?

13 13 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Vooral de jongeren maken iets minder vaak gebruik van mogelijkheid om na 18.00 uur boodschappen te doen, door zondag optie?

14 14 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Kant en klaarmaaltijden (vers/houdbaar) rijst/deegwaren en ijs als toetje worden relatief vaker op zondag gekocht. Koffie, thee, suiker en wijn en aperitieven relatief veel minder (worden vaak door ouderen gekocht).

15 15 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Voedingsbarometer

16 16 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Voedingsbarometer Maart 2014 Meer of minder uitgaven gedaan?* Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? % maart 2014 Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen6 Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen)6 Ik ga naar een duurdere supermarkt4 Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen5 Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie11 Ik koop meer eten en drinken28 Anders54 Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? % maart 2014 Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen64 Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen)33 Ik ga naar een goedkopere supermarkt48 Ik koop vaker voordeelverpakkingen33 Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie30 Ik koop minder eten en drinken33 Anders7 Met name ‘gestegen prijzen’ * Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder of evenveel uitgegeven aan de dagelijkse boodschappen

17 17 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Voedingsbarometer Maart 2014 Meer of minder verwachte uitgaven?* Afgelopen jaar: -15.5 (-14.7 febr.) (-16.6 jan.) Komend jaar: -6.9 (-10.9 febr.) (-12.6 jan.) Score berekend op basis van antwoorden ‘meer uitgeven’ en ‘minder uitgeven’ * Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te gaan geven aan de dagelijkse boodschappen?

18 18 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Kijkgedrag van Voetbal op TV x vaste klanten van supermarktformules, gezinsfase, grootte huishouden en districten

19 19 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Bijna 70% van de huishoudens is van plan om WK voetbal in Brazilië te gaan volgen, terwijl 36% vaak naar de Eredivisie kijkt. Vooral de gezinnen met kinderen volgen het voetbal. Ouderen kijken relatief veel naar Eredivisie en alleenstaanden naar het WK.

20 20 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 In de 3 grote steden wordt minder naar voetbal gekeken (met name Eredivisie). In het Zuiden wordt relatief veel naar de Eredivisie gekeken.

21 21 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Vooral de grotere huishoudens volgen het voetbal.

22 22 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Vooral de klanten van Jumbo en EMTÉ volgen het voetbal. Aldi, Lidl en PLUS volgen minder de Eredivisie, terwijl de Aldi en Dirk klanten iets minder de intentie hebben om het WK op TV te gaan volgen.

23 23 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Supermarkt weekcijfers

24 24 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

25 25 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013 - 2014 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

26 26 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € 21.91 * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken

27 27 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013 - 2014

28 28 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

29 29 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

30 30 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

31 31 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director Joop.Holla@gfk.com 0162-384278 06-5523114 www.gfk.com


Download ppt "1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google