De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 AASP 031109 De Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland AASP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 AASP 031109 De Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland AASP."— Transcript van de presentatie:

1 1 AASP 031109 De Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland AASP

2 2 AASP 031109 wie en wat  ASOM Kennisnetwerk  Professionals, onderzoek, onderwijs, consultancy  Projecten die maatschappelijk interessant en innovatief zijn: onderwijs, fileproblematiek, SZB  Methode interactiviteit staat centraal  Eigen interesse, werkzaamheden: duurzaamheid, transities, natuurontwikkeling, stad-platteland, welzijn en veiligheid.

3 3 AASP 031109 project SZB 1  Stad zoekt Boer (met steun van LNV).  Meer dan 15 rondetafels en keukentafels.  Divers qua opzet en samenstelling:  Opzet: gericht op keten, boerenmarkten, jongeren, sociale cohesie, allochtonen etc.  Samenstelling: lokale agrariërs, professionals, mensen van LNV, etc.  Reader met problematiek en rapportage.

4 4 AASP 031109 Project SZB 2  Focus van Stad naar platteland  Resultaat: Boek en Agenda  (Nu ook in Engelse vertaling).  Boek: methodische en inhoudelijke achtergronden en praktijkvoorbeelden  Stedelijke Agenda voor het platteland.

5 5 AASP 031109 van SZB naar AASP  Facetten Amsterdam AASP Creative industries ProjectenInterultura-liteitKenniscre-atie Internatio-nale metropool

6 6 AASP 031109 methodiek 1  Agenderen is een systematische en dynamische methode:  De politieke en maatschappelijke visies omzetten in veranderingstrajecten.  Agenderen is een sturingsproces.  Agenderen geeft voorstellen/ ideeën onderlinge samenhang  Agenderen als interactieve methode  Agenderen als aanzet voor een transitieagenda.

7 7 AASP 031109 Methodiek 2 Loorbach 2007: transition management cycle

8 8 AASP 031109 AASP 1  Waarom agenda stad – platteland.  Doelen:  Dichotomie verminderen  Versterken territoriale cohesie  Duurzaamheid, efficiëntere kringlopen  Kennis platteland  Beter, gezonder voedsel  Klimaatbuffers  Kansen voor stadlandbouw  Groen en gezondheid

9 9 AASP 031109 AASP 2  Actoren en samenwerkingspartners:  Gemeente  Deelraden  Corporaties  Onderwijs  Culturele instellingen  Welzijnsorganisaties  Zorginstellingen  Burgerinitiatieven  Kunstenaars, vormgevers  Etc.

10 10 AASP 031109 voorbeeld matrix AASP 3 Doelen→ Partners ↓ VoedselOpen ruimte in en om GezondheidOnderwijsEtc Cultureel MKB Natuurbesc hermingsor ganisaties Corporaties Etc.

11 11 AASP 031109 AASP 4  Mogelijke agendapunten volgen uit matrix  Verspreid liggende burgerinitiatieven strategisch kader bieden  Aanpak met rondetafels geeft interactieve benadering  Belang van strategisch motief  Belang van goede dwarsdoorsnede van tafelgenoten  Belang follow up

12 12 AASP 031109 AASP 5  In Amsterdam aangeboden politieke partijen  Presentatie op internationale Groeneveldconferentie voorjaar 2009  Internationale conferentie 2010 / 2011  Toepassing elders: Andere (grote) steden:  Amersfoort  Deventer

13 13 AASP 031109  Giep Hagoort & John Huige  Contact John Huige  johnhuige@planet.nl johnhuige@planet.nl  0113 644 330 / 0652053895  www.asom.org www.asom.org


Download ppt "1 AASP 031109 De Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland AASP."

Verwante presentaties


Ads door Google