De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG

Verwante presentaties


Presentatie over: "INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG"— Transcript van de presentatie:

1

2 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG
Wat is leidend in het plaatsingsproces? Wie doet wat in het plaatsingsproces? Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? Planning van het plaatsingsproces Communicatie

3 1. Wat is leidend in het plaatsingsproces?
Zorgvuldigheid Sociaal statuut Plaatsing is geen sollicitatieronde Huidige functiebeschrijving – functieboek FUMO Mens volgt werk Wordt iedereen geplaatst? Geen regelingen Combi-functies: nee, tenzij Zo veel mogelijk digitaal

4 Wat zegt het sociaal statuut?
Van toepassing op medewerkers Huidige werkgever merkt aan of er sprake is van inpassing of herplaatsing Inpassing: 70% van werk is ongewijzigd Dus: inpassingskandidaten en herplaatsingskandidaten

5 Wat zegt het sociaal statuut
Let op: FUMO bepaalt uiteindelijk of sprake is van inpassing of herplaatsing

6 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG
Wat is leidend in het plaatsingsproces? Wie doet wat in het plaatsingsproces? Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? Planning van het plaatsingsproces Communicatie

7 Wie doet wat? DB-FUMO beslist over uw plaatsing
De Plaatsingscommissie (PC) bereidt deze besluitvorming voor De Voorbereidingscommissie doet al datgene wat nodig is voor de PC MT-FUMO: geen rol; verstrekt informatie

8 Samenstelling DB, PC en VC
DB-FUMO: I. Diks, voorzitter (wethouder Leeuwarden) G. Gerbrandy (burgemeester Achtkarspelen) W. de Haan (lid DB van Wetterskip Fryslân) N. Ketelaar (wethouder Smallingerland) S. Poepjes (gedeputeerde van Fryslân)

9 Samenstelling DB, PC en VC
Plaatsingscommissie: Peter Polhuis (onafhankelijk voorzitter) Nieske Ketelaar (wethouder Smallingerland) Hans Oostmeijer (namens vakorganisaties) Marinus van der Wal (directeur FUMO) Simone Brinksma (secretaris)

10 Samenstelling DB, PC en VC
Voorbereidingscommissie: - Simone Brinksma (secretaris PC) - Ellen Kools (HRM adviseur) - Josien de Graaf (HRM adviseur) - Joubrich Boschma (HRM adviseur)

11 Nogmaals: wie doet wat? DB-FUMO stelt plaatsingsplan vast, neemt de formele plaatsingsbesluiten en doet uitspraak op eventuele bezwaren. PC bewaakt het plaatsingsproces, voert plaatsingsgesprekken, stelt concept plaatsingplan en –besluiten op en behandelt eventuele bedenkingen. VC doet noodzakelijke voorwerk

12 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG
Wat is leidend in het plaatsingsproces? Wie doet wat in het plaatsingsproces? Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? Planning van het plaatsingsproces Communicatie

13 Het plaatsingsproces in grote lijnen
Stap 1: Belangstellingsregistratie Stap 2: plaatsing inpassingskandidaten Stap 3: plaatsing herplaatsingskandidaten Stap 4: generale schouw Stap 5: voorlopig plaatsingsadvies Stap 6: bedenkingenprocedure Stap 7: plaatsingsbesluit van DB-FUMO

14 Stap 1: Belangstellingsregistratie
Voor iedereen een belangstellingsformulier Vul het in; ook inpassingskandidaten! Maximaal twee voorkeuren + toelichting Bestudeer het functieboek Belangrijk voor de herplaatsingskandidaten, maar wie weet? Raadpleeg de P&O’ers Digitaal: ( Mogelijkheid van een gesprek: motiveer! Moet uiterlijk 25 september binnen zijn

15 Stap 2: Plaatsing inpassingskandidaten
Bericht van huidige werkgever: Wie + Inpassingskandidaat of herplaatsingskandidaat PC gaat na of dat juist is. Bij voldoende formatie: geplaatst Bij onvoldoende formatie: 4 afwegingen Vaste gaan voor tijdelijke aanstellingen Geschiktheid voor de functie Overheidsdiensttijd Leeftijd: ouderen gaan voor jongeren

16 Stap 3: Plaatsing van herplaatsingskandidaten
Gewijzigde of nieuwe functies 6 criteria bij herplaatsing: - vaste gaan voor tijdelijke aanstellingen - inpassingskandidaten zonder formatieruimte - geschiktheid voor de functie - omvang van het huidige werkpakket - overheidsdiensttijd - ouderen gaan voor jongeren PC nodigt eventueel uit voor een gesprek

17 Stap 4: Generale schouw Zijn er betere plaatsingen denkbaar
Letten op opgegeven belangstelling Geen strijdigheid met belangen van andere medewerkers

18 Stap 5: Voorlopig plaatsingsadvies
Bericht van de PC - huidige en toekomstige functie - motivering van de plaatsing - huidige en voorlopige/indicatieve toekomstige schaal - huidige en toekomstige persoonlijke regelingen Mogelijkheid van bedenking

19 Stap 6: bedenkingenprocedure
Alle bedenkingen zullen door de PC worden gehoord 2 weken voor een bedenking Raadpleeg uw HRM-adviseurs Motiveer uw bedenking PC heroverweegt en stelt definitief advies voor DB op

20 Stap 7: Plaatsingsbesluit DB
Voor of op 1 november 2013 Eventuele bezwaar- en beroepsprocedure Aanstellingsbrief voor 1 januari 2014

21 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG
Wat is leidend in het plaatsingsproces? Wie doet wat in het plaatsingsproces? Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? Planning van het plaatsingsproces Communicatie

22 Planning van het proces
DB-FUMO : 1 november klaar! Belanstellingsregistratie: tot 25 september Voorlopige plaatsingsadvies PC: ca 1 okt Bedenkingenperiode: okt Heroverweging bedenkingen 14 – 30 okt Plaatsingsbesluit DB-FUMO: 1 november Ambitieus!

23 INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG
Wat is leidend in het plaatsingsproces? Wie doet wat in het plaatsingsproces? Hoe ziet het plaatsingsproces er uit? Planning van het plaatsingsproces Communicatie

24 Communicatie Individuele gesprekken met HRM-ers Website: www.Fumo.nl
Ellen Kools Josien de Graaf Website: Inloopspreekuur (12.09 – provinciehuis) Infumomail Personeelsbijeenkomsten Uitnodigingen voor gesprek of inlichtingen Concept plaatsingsadvies van PC Uitslag eventuele bedenkingen Plaatsingsbesluit van DB-FUMO

25 DIGITALE TOEGANGEN Website www.fumo.nl Personeel@fumo.nl (de HRM-ers)

26 Vragen en antwoorden

27


Download ppt "INHOUDSOPGAVE VOOR VANMIDDAG"

Verwante presentaties


Ads door Google