De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Better Care Network Een gezin voor ieder kind Alinda Bosch, Cordaid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Better Care Network Een gezin voor ieder kind Alinda Bosch, Cordaid."— Transcript van de presentatie:

1 Visie Better Care Network Een gezin voor ieder kind Alinda Bosch, Cordaid

2 Urgentie & Doel van BCN Urgentie: Miljoenen kinderen wereldwijd die onvoldoende zorg krijgen, omdat hun ouders overleden zijn of niet in staat zijn om zelf goed voor hun kind te zorgen. Doel: Hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg verbeteren door uitwisseling van kennis en ervaring.

3 Leden van het BCN •Cordaid •Kinderpostzegels •UNICEF •International Foster Care Organisation •Wereldkinderen •Stichting Kinderperspectief •ICCO en Kerk in Actie •Wilde Ganzen •Defence for Children en vele organisaties uit het Particulier Initiatief (PI)

4 Wat biedt BCN? Linken & leren •Netwerkbijeenkomsten, trainingen en nieuwsbrief (>400 adressen); •Databank aan van good practices, wetenschappelijk onderzoek en publicaties om de implementatie van de Guidelines en dus betere zorg voor kinderen te ondersteunen; •Link met internationale netwerk, waar wereldwijd de visie wordt uitgedragen; •Ondersteuning bij projecten om kinderen betere zorg te geven (particulieren, professionals, studenten)

5 Doelgroepen Alle personen en organisaties die in en vanuit Nederland actief zijn in projecten ter ondersteuning van kinderen zonder adequate ouderlijke zorg: •Grote hulporganisaties & Nederlandse Jeugdzorg organisaties actief in Internationale Samenwerking •Particulier Initiatief & het algemene publiek •Donoren, overheid en beleidsmakers, met name het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking •De politici in Eerste en Tweede Kamer

6 Visie van BCN Visie: •Opgroeien in een gezinssituatie binnen de eigen gemeenschap is in principe het beste voor ieder kind. •Kinderen zonder ouderlijke zorg zijn voor een optimale ontwikkeling beter af bij familie, in een pleeggezin of in een kleine woongroep, dan in een tehuis. •Betere zorg begint al met hulp aan gezinnen zodat ouders zelf voor hun kinderen kunnen zorgen.

7 Toelichting op de visie BCN beleid is gebaseerd op: 1.Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1990) 2.UN Guidelines for the Alternative Care for Children, verwelkomd in the Algemene Vergadering van de VN in november 2009  versterken van de uitvoering van VN verdrag 3.Stockholm Declaratie van 2003 4.Quality4Care (2008): Europese kwaliteitsstandaarden door NGOs ontwikkeld en landenspecifieke implementatieversies

8 Grondbeginsel VN verdrag Rechten & verantwoordelijkheden Gezin: 1)Lichamelijk welzijn: liefde, zorg en veiligheid; 2)Opvoeding, stimulerend leefomgeving, rolmodellen; 3)Toekomstperspectief, veiligheid en vertrouwen. Overheid: verplicht om strategieën en beleid te ontwikkelen.

9 Publicatie 2012: Een gezin voor elk kind

10 Uitgangspunten •Kinderen zonder ouderlijke zorg: alle kinderen jonger dan 18 jaar die niet bij hun ouders wonen om welke reden dan ook. Veel variatie aan oorzaken en problematiek  aanpak op maat •Kind staat centraal (mening kinderen, maatwerk, individuele oplossingen en plan van aanpak: noodzaak beslissing en doeltreffendheid van de maatregel) •Steun aan gezien en gemeenschap (social proction: sociaaleconomische ondersteuning) •Uithuisplaatsing en tehuizen (laatste redmiddel) & reintegratie en de-institutionalisering

11 Example: De-institutionalization in Rwanda Rwanda video http://www.youtube.com/watch?v=L_2VqvOE4Y o&feature=youtu.bewww.youtube.com/watch?v=L_2VqvOE4Y o&feature=youtu.be

12 Enkele wensen voor de toekomst •Algemeen: Implementatie VN richtlijnen voor de Alternatieve Zorg aan kinderen en basisprincipes voor betere zorg. •Professionals en vrijwilligers: Meer kennis over wat betere zorg is zowel bij gevers als bij verzorgers van kinderen en dus minder steun voor de bouw van weeshuizen en meer aandacht en steun voor gezinsgerichte opvang van kinderen. •Politiek: Structurele en coherente aandacht voor kinderen in het buitenlandbeleid van de Nederlandse overheid (social protection voor kinderen, 8 mln amendement Voordewind) en in het buitenland.

13 Contact Bep van Sloten, coördinator Lotte Ghielen, assistant coördinator Adres: Schipholweg 73-75, 2316 ZL Leiden Telefoon: 071 5259850 Email:info@bettercarenetwork.nl www.bettercarenetwork.nl


Download ppt "Visie Better Care Network Een gezin voor ieder kind Alinda Bosch, Cordaid."

Verwante presentaties


Ads door Google