De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CBS: van producent van statistieken tot samenwerkingspartner Peter P. Groenewegen NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CBS: van producent van statistieken tot samenwerkingspartner Peter P. Groenewegen NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 CBS: van producent van statistieken tot samenwerkingspartner Peter P. Groenewegen NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg Universiteit Utrecht

2 Periode van de laatste 40 jaar •Leefsituatiesurvey 1974 •Volkstellingsgegevens, bevolkingsstatistieken etc. •Gemeentelijke en regionale statistieken op ponskaart overzetten, combineren •Pols, integratie met GGD-enquêtes •Sociaal-statistisch bestand •Trusted third party, koppelen en verrijken op microniveau

3 Periode van de laatste 40 jaar (2) •Volkstelling 1971 •Begin van de privacy bewustwording •Trusted third parties •Remote access •Pseudonimisering

4 Periode van de laatste 40 jaar (3) Veranderingen in het onderzoek: •Van ecologische analyse naar multilevel analyse •Vraagt andere combinatie van gegevens Veranderingen in het zorgbeleid: •Substitutie, zorg in de buurt, populatie- bekostiging •Patiëntencarrières en zorggebruik door de tijd en door de lijnen

5 Het belang van de gezondheidsstatistieken •MonitorenStatistieken •Evalueren •MechanismenAnalyse •Internationale coördinatie

6 Samenwerking •CBS-gegevens  onderzoekers •Onderzoeksinstituten  gegevens naar CBS •Verrijking van gegevens

7 Voorbeelden van het gebruik van verrijkte gegevens

8 Cijfers vanuit onderzoeks- registraties naar CBS •NIVEL-gegevens over huisartspraktijken •CBS bedrijfsregister •Belastinggegevens

9 Gezondheidsproblemen van adolescenten en hun schoolcarrière •NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: bezoek aan huisartsen, gezondheidsproblemen •Gemeentelijke Basisadministratie: inkomen ouders, type huishouden, etniciteit •Onderwijsregistratie: voltooiing middelbare school, niveau •CBS als trusted third party Uiters et al., The association between adolescents’ health and disparities in school career, manuscript in preparation

10 Kwaliteit van zorg bij angst en depressie: verschillen naar etniciteit •NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: volgen van richtlijnen •Gemeentelijke Basisadministratie: inkomen, etniciteit •Weinig verschillen in volgen van richtlijnen •Fassaert et al., Quality of care for anxiety and depression in different ethnic groups by family practitioners in urban areas in the Netherlands. General Hospital Psychiatry: 2010, 32, 368-376

11 Inkomenseffecten van wetswijziging bijzondere uitgaven chronisch zieken •Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten: achtergrondkenmerken, chronische ziekte •Belastingdienst: belastingaangifte •CAK: eigen bijdrage AWBZ zorg zonder verblijf •Van der Veer, Rijken. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: inkomenseffecten van de overgang van BU 2008 naar Wtcg 2009 voor chronisch zieken en gehandicapten

12 Internationale coördinatie •Eurostat – Eurobarometer •Europese gezondheidsenquête •OECD – System of Health Accounts

13 Belang van de gezondheidsstatistieken •Gegevens die onafhankelijk zijn geproduceerd •Informatievertrouwen •Geen ‘fact free politics’ •Basale consensus over feiten

14 Verwachtingen voor de toekomst •Uitbreiding sociaal-statistisch bestand – opleiding •Ontsluiting van andere gezondheidsbestanden •Co-productie van statistieken – Wmo? •Spanningsveld tussen privacybescherming en gebruiksvriendelijkheid


Download ppt "CBS: van producent van statistieken tot samenwerkingspartner Peter P. Groenewegen NIVEL, Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google