De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Analyseren van hinderklachten Gunther Van Broeck Annemie Wynands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Analyseren van hinderklachten Gunther Van Broeck Annemie Wynands."— Transcript van de presentatie:

1 Analyseren van hinderklachten Gunther Van Broeck Annemie Wynands

2 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten invoert in MKROS, kan zij hiervoor onder meer gebruik maken van de rapporteringsmodule die hierbinnen voorzien is. De analyse kan bestaan uit frequentietabellen, grafieken die een welbepaalde problematiek illustreren (in functie van de aard van de problematiek), grafische weergave van knelpuntgebied(en), enz. De Vlaamse Overheid voorziet in een handleiding die dehandleiding gemeente kan ondersteunen bij het analyseren van hinderklachten.

3 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Contracttekst SO Art. 1.2 Analyse van de opvolging van hinderklachten (opvolgingsmodule MKROS) Jaarlijks analyseert de gemeente de opvolging van hinderklachten. Indien zij hinderklachten invoert in MKROS, kan zij hiervoor gebruik maken van de opvolgings- en rapporteringsmodule die hierbinnen voorzien zijn. Deze analyse resulteert in een toelichting over de wijze waarop en het succes waarmee hinderklachten worden behandeld.

4 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Onderdelen van de analyse 1.Schets van de huidige situatie 2.Bespreking oorzaak huidige situatie 3.Opsomming knelpunten 4.Mogelijke acties om de knelpunten aan te pakken

5 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Huidige situatie •Welke klachten zijn er? •Door wie worden ze veroorzaakt? •Hoe komen de klachten bij de milieudienst terecht? •Hoe verloopt de opvolging van de klachten? •…

6 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Oorzaken huidige situatie •Milieuovertreding door bedrijven •Probleem ruimtelijke ordening •Te weinig middelen •Geen goede verstandhouding •…

7 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Knelpunten •Geurhinder door klasse 1 bedrijf •Lawaaihinder door verkeer •Lichthinder door buren •Te weinig middelen om problemen aan te pakken •Geen doorstroming van informatie van de politie •…

8 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Mogelijke acties •Uitvoeren van preventieve controles •Sensibilisatie •Bemiddelingsprocedure uitwerken •Samenwerkingsprotocol met politie •Samenwerkingsprotocol met intercommunale •…

9 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Voorbeeld analyse milieuklachten Brugge

10 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Voorbeeld analyse milieuklachten Brugge

11 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Aantal klachten per veroorzaker SubcategorieProcentAantal Buren22%42 KMO en industrie25%46 Overige en onbekend6%11 Recreatie en toerisme34%64 Verkeer en vervoer12%22 Water en waterzuivering1%2 Aantal klachten per veroorzaker •Forse toename geluidsklachten (187 klachten) •Voornaamste veroorzakers recreatie/toerisme, KMO/industrie en buren •De meeste geluidsklachten gingen over elektronisch versterkte muziek, lawaai afkomstig van huisdieren en zelfstandige beroepsactiviteiten Mogelijke acties: •Preventief uitvoeren van metingen •Uitvoeren van controles na klachten •Indien nodig opstellen procesverbalen •Sensibiliseren Voorbeeld analyse milieuklachten Brugge

12 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Voorbeeld analyse opvolgingsstappen milieuklachten Gingelom

13 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid •Alle klachten worden behandeld; ofwel doorverwijzing ofwel afhandeling door milieudienst •Goede samenwerking met politie •Termijn afhandeling klacht is afhankelijk van de klacht Voorbeeld analyse opvolgingsstappen milieuklachten Gingelom

14 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Knelpunten: •Vaak burenruzies, waarvoor milieudienst niet bevoegd is, hierdoor vaak ontevreden burgers •Geen geschikte middelen om staalafnames uit te voeren, door beperkt werkingsbudget. •Moeilijk om klachten onmiddellijk te behandelen wegens te lage bezettingsgraad. Voorbeeld analyse opvolgingsstappen milieuklachten Gingelom

15 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Wat als er maar enkele klachten gemeld werden? •Betrek de klachten van voorgaande jaren bij de analyse •Maak een vergelijking van het huidige jaar met de voorbije jaren •Spoor belangrijke/opvallende tendens(en) op en bespreek deze •…

16 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Voorbeeld beperkt aantal klachten

17 Analyseren van hinderklachtenLNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Voorbeeld beperkt aantal klachten •Zeer beperkt aantal klachten •Landelijke gemeente zonder industrie •Steeds terugkomende klacht over verbranding van afval in de tuin •Steeds verschillende veroorzakers •Verder geen tendensen waar te nemen Knelpunt: •Bevoegdheid van de gemeente te beperkt om hiertegen kordaat op te treden. Mogelijke actie: •Sensibilisatie over afvalverbranding


Download ppt "Analyseren van hinderklachten Gunther Van Broeck Annemie Wynands."

Verwante presentaties


Ads door Google