De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woensdag 29 september 2004 Open Source Software en Open Standaarden bij de overheid Van Doorne 2004 Harry van Zon, ministerie BZK, IIOS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woensdag 29 september 2004 Open Source Software en Open Standaarden bij de overheid Van Doorne 2004 Harry van Zon, ministerie BZK, IIOS."— Transcript van de presentatie:

1 woensdag 29 september 2004 Open Source Software en Open Standaarden bij de overheid Van Doorne 2004 Harry van Zon, ministerie BZK, IIOS

2 woensdag 29 september 2004 Programma  Programma Andere Overheid  Waar staan we beleidsmatig/politiek  Wat gebeurt er in de praktijk  Waar werken we naartoe  Wat doen we daarvoor

3 woensdag 29 september 2004 Andere overheid  Open Standaarden en Open Source software geen doel op zich  Hoe kunnen deze bijdragen aan het programma Andere Overheid

4 woensdag 29 september 2004 Wat is Open Source Software?  Vrije beschikbaarheid van de broncode van de software “ Sleutelen onder de motorkap ” is niet voorbehouden aan de leverancier  De licentie regelt het intellectueel eigendom en hergebruik ‘ geen licentiekosten, maar niet kostenloos ’ Open source ontwikkelmethode: ‘ virtuele community via Internet ’

5 woensdag 29 september 2004 Open Source ontwikkelmodel

6 woensdag 29 september 2004 Open Standaarden

7 woensdag 29 september 2004 Wat zijn Open Standaarden?  ICT-standaarden voor interoperabiliteit Informatiesystemen  Standaard is gepubliceerd  Standaard vastgesteld op basis van een open beslissingsprocedure  Lage kosten en eventuele ie rechten worden royaltyfree ter beschikking gesteld  Het intellectueel eigendom ligt bij een non-profit organisatie  bv. XML, SMTP, maar niet.pdf.doc  n.b. Deze definitie is overgenomen door Europese Commissie, we werken nu samen aan een nieuwe versie

8 woensdag 29 september 2004

9 Open Source en Open Standaarden: politiek en beleid  M otie Vendrik: 2006 alles open standaarden en ambitieus programma voor open source software  Minister de Graaf: gaat om keuzevrijheid: uitgaan van open standaarden, gelijke kansen voor open en closed source software  Programma Andere Overheid: 'Om te zorgen voor een probleemloze elektronische gegevensuitwisseling met en tussen overheidsorganisaties, wordt een beperkte set (open) standaarden vastgesteld.''  ICT agenda: Voor haar communicatie, zowel intern als met de buitenwereld gaat de overheid open standaarden gebruiken waardoor de leveranciersafhankelijkheid wordt verminderd''  Europese Commissie: OSS neemt centrale plek in (o.a. vijfde kader programma)

10 woensdag 29 september 2004 Kortom  Open Standaarden liever vandaag dan morgen  Open Source: keuzevrijheid, gelijke kansen voor closed source en open source

11 woensdag 29 september 2004 Open Source: praktijk  NL overheid: meer dan de helft doet al iets met OSS!  Vooral toepassingen in backoffice  Voorzichtig begin OSS op desktop  Een grote meerderheid wil gebruik open source software uitbreiden  OSS als pijler in strategie ICT-industrie (IBM, Novell)  Verschuiving naar dienstverlening, software als 'commodity'  Ook proprietary leveranciers maken producten geschikt voor Linux (SAP, Centric, Roccadde)

12 woensdag 29 september 2004 Open Source: kortom  Open source is geen hype (meer)  Open source software bestaat naast closed source

13 woensdag 29 september 2004 Wat willen we bereiken  Het streven gaat uit naar de ''Andere Overheid''  Overheden die bewust afwegen tussen open/closed software  Overheden die goed nadenken hoe om te gaan met ''maatwerk'' software: maatschappelijk gefinancierd? Dan open.  Open source ontwikkelmethode als samenwerkingmodel? Wat kunnen we leren van de ervaringen uit de open source community als het gaat om constructieve samenwerking?  Open Standaarden als uitgangspunt bij bouw/verbouw nieuwe ICT-systemen van de overheid

14 woensdag 29 september 2004 Mogelijke drempels  Onduidelijkheid over TCO: bekijk het dus van geval tot geval  Juridische haken en ogen: hoe anders is open source dan dan closed source?  Kennis bij overheden (zowel besluitvormers als support)  Gaan we ons houden aan open standaarden?  Voorstel Europese richtlijn software octrooien ..

15 woensdag 29 september 2004 Wat doen we daar aan?  Programma OSOSS  OASE (Open Source in het MKB)  OSS in het onderwijs

16 woensdag 29 september 2004

17 Meer weten over OSOSS?  Kijk op www.ososs.nlwww.ososs.nl  Abonneer uzelf op de Nieuwsbrief OSOSS


Download ppt "Woensdag 29 september 2004 Open Source Software en Open Standaarden bij de overheid Van Doorne 2004 Harry van Zon, ministerie BZK, IIOS."

Verwante presentaties


Ads door Google