De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie"— Transcript van de presentatie:

1 Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie
Inleiding in de presentie Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie Prof. dr Andries Baart 1

2 Opzet Opzet inleiding Over het presentie-onderzoek
Schets van presentie Methodisch Achtergronden Doorwerking Enkele slotopmerkingen 2

3 Presentie-benadering: intro
Presentie-onderzoek: buurtpastores achterstandsbuurten praktijken & betekenissen theorie: waarom werkt het? Een theorie van de presentie Andries Baart Lemma 3

4 Presentie-benadering
niet onder dak naar de ander toe ongehaast / aanklampbaar ritme van het leven langdurige contacten beweging, plaats en tijd 4

5 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 5

6 Presentie-benadering
domein-overschrijdend onvoorwaardelijk grote eenheden organiciteit ruimte en begrenzing 6

7 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken 7

8 Presentie-benadering
aansluiting zoeken leefwereldaansluiting het leven delen geen jacht op problemen alledaagse werkvormen informele, hartelijke omgang 8

9 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken 3 aansluiting zoekend bij het geleefde leven zijn 9

10 Presentie-benadering
open doelen open agenda open benadering reflectieve sturing laag profiel afstemming 10

11 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken 3 aansluiting zoekend bij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmen het goed van de ander centraal 11

12 Presentie-benadering
meest geëigend voor de marginalen probleem: sociale overbodigheid bruggenhoofd naar reguliere hulp betekenis 12

13 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken 3 aansluiting zoekend bij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmen het goed van de ander centraal 5 betekenis / zingeving minstens voor één in tel zijn 13

14 Presentie-benadering
Kenmerk Strekking 1 beweging, plaats en tijd de ander volgend 2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken 3 aansluiting zoekend bij het geleefde leven zijn 4 zich afstemmen het goed van de ander centraal 5 betekenis minstens voor één in tel zijn 14

15 Toespitsing en nuancering
Typerende andere aspecten Kritische basisfilosofie en fundament in menselijke waardigheid Specifieke maatschappij-analyse Favoriete relatie-opbouw Bijzonder aanbod Voorkeur voor sociaal overbodigen Op gang brengen vanuit exposure 15

16 => Meer dan een methode alleen!
Toespitsing en nuancering Toewending naar lijden Kritisch naar distantiëring Aansluiten bij de ander in zijn anders-zijn Opmerkelijke ritmiek van werken => Meer dan een methode alleen! 16

17 Toespitsing en nuancering
De kern van presentie Breedte Reikt verder dan pastoraat /het succes 17

18 Toespitsing en nuancering
De kern van presentie Breedte Reikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme 18

19 Toespitsing en nuancering
De kern van presentie Breedte Reikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme Variaties We vonden dat presentie op sterk uiteenlopende manieren beoefend wordt: géén eenheidsworst 19

20 Toespitsing en nuancering
De kern van presentie Breedte Reikt verder dan pastoraat /het succes Tegendeel van presentie Is niet kritiek op afwezigheid, maar op ‘modern’ sociaal interventionisme Variaties We vonden dat presentie op sterk uiteenlopende manieren beoefend wordt: géén eenheidsworst Receptie Wat is de pijn achter de vragen? Wat vragen mensen? De familiaire metafoor (komt terug) 20

21 Presentie-benadering
Let wel: presentie als het radicale, geheel andere of als graad in het bestaande ernst en met alledaagsheid verdunde ernst de verhouding van handelen, zijn en gebeuren 21

22 Einde Een theorie van de presentie Andries Baart Lemma 2e druk 22

23 23


Download ppt "Presentie: achtergrond, methodiek en filosofie"

Verwante presentaties


Ads door Google