De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants

Verwante presentaties


Presentatie over: "H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants"— Transcript van de presentatie:

1 Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen
H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 1 1 1

2 Indeling Inleiding Staat van de fietspaden Meetmethode Resultaten
Inrichting van de fietspaden Beleidsconclusies

3 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Inleiding H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken 3

4 Inleiding 3de rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” Vorige metingen: Zomer 2007 Zomer 2009 Huidige meting Zomer 2011 6.740 km fietspaden opgemeten 4

5 Inleiding Gemeten parameters
Staat van het fietspad = visuele inspectie NIEUW = Inrichting van het fietspad Is het conform met de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen (2002) inzake breedte, tussenruimte tussen rijbaan en fietspad,… Sinds 2002, maximaal, alle nieuwe of vernieuwde fietspaden conform de richtlijnen

6 2. Staat van de fietspaden
ir. Tom Roelants Administrateur-generaal AWV 6

7 Staat van de fietspaden MEETMETHODE
Visuele inspectie Op basis van handleiding “Inspectie Fietspaden” 2 parameters onderhoudsparameter problemen met waterafvoer overgroeiing obstakels structuurparameter lokale onvlakheden globale onvlakheden langse gebreken algemene beoordeling (combinatie van 2 parameters) 7

8 Staat van de fietspaden RESULTATEN
Provincie Totaal (km) Voldoende of beter Onvoldoende Antwerpen 1285,2 94,10% 5,90% Limburg 1323 94,60% 5,40% Oost-Vlaanderen 1608,4 89,40% 10,60% Vlaams-Brabant 925 85,70% 14,30% West-Vlaanderen 1598 85,40% 14,60% Totaal Vlaanderen 6739,5 89,90% 10,10% (6055,9 km) (683,5 km)

9 3. Inrichting van de fietspaden
ir. Tom Roelants Administrateur-generaal AWV 9 9

10 Inrichting van fietspaden MEETMETHODE
fietspaden conform richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen? op basis van de informatie uit de wegendatabank van AWV parameters: wegcategorie snelheidsregime type fietspaden aanliggend eenrichtingsfietspad vrijliggend eenrichtingsfietspad vrijliggend tweerichtingsfietspad breedte van de fietspaden breedte van de tussenstrook met /zonder verticaal scheidingselement

11 Vrijliggend fietspad met de volgende richtlijnen :
Wegcategorie Conform richtlijnen Niet conform Primaire wegen I en II Vrijliggend fietspad met de volgende richtlijnen : minimale breedte eenrichtingsfietspad: 1,50 m minimale breedte tweerichtingsfietspad: 2,00 m minimale breedte tussenstrook: 2,00 m aanwezigheid verticaal scheidingselement Niet voldaan aan één van de richtlijnen onder ‘conform’ Niet-primaire wegen met 50 km/u < V* <= 90 km/u minimale breedte tussenstrook zonder verticaal scheidingselement: 1,00 m minimale breedte tussenstrook met verticaal scheidingselement: 0,70 m 30 km/u < V* <= 50 km/u Verhoogd aanliggend fietspad met de volgende richtlijnen :

12 Inrichting van fietspaden RESULTATEN
Totaal Conform Antwerpen 1285,2 km 44,39% Limburg 1323,0 km 31,77% Oost-Vlaanderen 1608,4 km 31,95% Vlaams-Brabant 925,0 km 35,49% West-Vlaanderen 1598,0 km 42,12% Vlaanderen 6739,5 km 37,20% TABEL NOG IN JUISTE VOLGORDE

13 Voortdurend verbeteren
Bijkomende analyse om veiligheidsaspect in beeld te brengen Analyse GIS = gegevens op eenvoudige wijze ter beschikking gesteld algemeen beeld gedetailleerde informatie Analyse GIS = meer nauwkeurige resultaten Ontwikkeling van mobiele applicatie (IIR) sneller en nauwkeuriger inspecties uitvoeren meetgegevens beter en sneller verwerken

14 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
4. Beleidsconclusies H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken 14

15 Beleidsconclusies 90 procent van de fietspaden langs gewestwegen is in goede staat 37 procent (2507 km) van de fietspaden langs gewestwegen is conform t.a.v. richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen Afgelopen vijf jaar bijna 1000 km nieuwe/vernieuwde fietspaden langs gewestwegen aangelegd Actiepunten: Nieuwe fietspaden worden aangelegd conform richtlijnen Streefdoel: 50% conform tegen 2015 (verbeteren van de inrichting van bestaande fietspaden)

16 Beleidsconclusies Actiepunten:
Financiële middelen Vlaamse overheid stijgen deze legislatuur – doel gemiddeld 100 mio euro per jaar Extra ondersteuning gemeenten voor snellere realisatie fietspaden langs gewestwegen (oude modules 13) Snellere procedure in het kader van nieuwe aanpak mobiliteitsconvenanten (vanaf 1/1/2013) Versneld werk maken van realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), i.s.m. gemeentebesturen (BFF: 60% gemeentewegen – 40% gewestwegen)

17 Voorbeelden recent aangelegde fietspaden/fietstunnels (na meting)

18 Zaventem: Mechelsesteenweg VROEGERE SITUATIE

19 Zaventem: Mechelsesteenweg HUIDIGE SITUATIE

20 Beerse: Gierleseweg (N132) (verbinding tussen E34 en Antwerpsesteenweg N12)

21 Doortocht Riemst

22 Sint-Denijs-Westrem en Sint-Martens-Latem: N43 (Kortrijksesteenweg/ Xavier de Cocklaan)

23 Izegem: N36 (Rijksweg)


Download ppt "H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants"

Verwante presentaties


Ads door Google