De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 3
Dinsdag 27 augustus

2 Inhoud: Taal en lezen Veilig leren lezen Opnieuw leren lezen
Verschillen tussen kinderen Thuis oefenen Rekenen Schrijven Kanjer Dagindeling Andere vakken Cito toetsen Groepsoverzicht/groepsplan

3 Buurman, zakdoek (klankzuiver)
Taal en lezen Belangrijkrijk bij leren lezen: automatiseren: letters, lettercombinaties en stukjes van woorden uitspreken zonder na te denken Snelheid: letters, lettercombinaties, stukjes van woorden en woorden snel en foutloos uitspreken 1e 4 maanden 34 letters Maan, roos, vis Daarna Letter Combinaties st-, sch-, aai enz. Na woorden van 1 lettergreep -> Woorden van 2 letter- grepen Buurman, zakdoek (klankzuiver) Ramen, bomen (niet-klankzuiver)

4 Wie ben ik? Danielle Tak Oud Gastel
Werkzaam op Heilig Hart/Bossche Hart sinds 2007 Onderbouw coördinator Management-team Opleiding voor taalcoördinator Na school vroeg weg i.v.m. honden

5 Methode: Veilig leren lezen
12 kernen Leuke materialen: Leesboekjes/werkboekjes Klikklakboekje Veilig en vlot Woordendoos letterdoos Lettermuur Boekenkast Letterlijn Leesspelletjes Letterzetter feestneus ringboekje

6 Afsluiting van een kern
Na elke kern een toetsje 4 belangrijke toets momenten: Herfstsignalering (na kern 3) Wintersignalering (na kern 6) Lentesignalering (na kern 9) Eindsignalering (na kern 12) Ik geef u daar telkens de resultaten van mee, zodat u zelf ook goed kunt volgen hoe uw kind het doet. Door deze toets momenten kunnen de vorderingen van de kinderen goed gevolgd worden.

7 Hoe ging dat ook al weer, leren lezen?

8 Verschillen tussen kinderen: 3-stromenland
Snelle lezer, plusgroep: maken zich de stof gemakkelijk eigen, behoefte aan meer leerstof en ook uitdagender leerstof -> zon middengroep,gemiddelde lezer: kunnen goed leren, maar hebben daar wel instructie bij nodig -> maan, raket Instructiegroep, moeizame lezers: hebben moeite met de lesstof, meer uitleg en oefentijd nodig. -> ster Ster Maan Raket Zon

9 Het onderwijs in groep 3 is een grote verandering voor de kinderen
Het onderwijs in groep 3 is een grote verandering voor de kinderen. Kinderen reageren daar verschillend op. Soms zijn er kenmerken waardoor het leesproces langzamer op gang komt of zijn er risicofactoren, zoals dyslexie, in de familie. Deze kinderen hebben meer leertijd nodig. De ontwikkeling kan wat grillig zijn, daarom spreken we in groep 3 niet meteen van dyslexie, maar oefenen we veel zodat eventuele hardnekkigheid kan worden aangetoond.

10 Waarom thuis oefenen? Zeker voor kinderen waar het leesproces niet vanzelf gaat is thuis oefenen een vereiste om leerprestaties op school te verbeteren. Maar niet alleen voor kinderen die moeilijker leren, voor alle kinderen is dit belangrijk. Ik deel straks een aantal artikelen uit met tips voor het thuis oefenen. Zie ook de Veilig en Vlot lijsten en spelletjes die ik op de website heb geplaatst. (laten zien!) Na elke kern krijgt ieder kind OVERSTAP mee naar huis.

11 OVERSTAP: Per kern 1 leesboekje en 1 werkboekje
Samen met de ouders aan werken Periode van drie weken, waarin er 9 keer geoefend kan worden. Deze momenten duren ongeveer 30 minuten.

12 Rekenen: wereld in getallen
In de eerste weken leren de kinderen de cijfers t/m 10 schrijven: in een cijferboekje Om de zoveel tijd vindt er een methodetoets plaats, zodat de vorderingen goed gevolgd kunnen worden In groep 3 werken we aan de volgende dingen: getalbegrip: Telrij tot 20 Kennismaken met de telrij tot 100 Splitsen, halveren en verdubbelen tot 20 Basisvaardigheden: Erbij en eraf tot 20 Splitsen tot 10 Verdelen in groepjes Meten, tijd en geld

13 Schrijven: pennenstreken
Schrijfletters: tegelijkertijd met de leesletters Wanneer alle letters zijn aangeleerd beginnen we met aan elkaar schrijven In januari beginnen met het schrijven met vulpen, nu met potlood Veel aandacht voor fijne motoriek Belangrijk: pengreep, schriftligging,schrijfhouding Sommige letters erg lastig (bijv. aa), dan oefenbladen mee naar huis. Onder begeleiding ouders nogmaals oefenen.

14 Kanjer Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naar aanleiding van een aantal verhalen praten we over bijvoorbeeld de volgende dingen:

15 Ja en nee kunnen zeggen als je iets prettig of vervelend vindt
Compliment geven en daarmee om kunnen gaan Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn Samenwerken Leren stoppen met treiteren Uit de slachtofferrol weten te stappen en het heft in eigen handen nemen Kritiek durven geven en weten te ontvangen

16 Ook belangrijk: Groeten: goedemorgen, goedemiddag, fijn weekend enz.
Alsjeblieft, dankjewel zeggen Elkaar hand geven en feliciteren bij verjaardag Tafel netjes achterlaten, stoel aanschuiven Handen wassen na toiletbezoek Elkaar uit laten praten, luisteren naar elkaar

17 Dagindeling wordt bekend gemaakt a.d.h.v. Dagritmekaarten
Pauze: binnen eten en drinken, daarna lekker de tijd om buiten te spelen Verjaardag: ouders mogen erbij zijn, uur Stoplicht: Groen: je mag overleggen en vragen aan de juf Oranje: je mag overleggen met de klasgenoten rood: je werkt stil aan je taak

18 Andere vakken: Natuur: 1 keer per week 30-45 minuten Onderwerpen als:
De vlinder Slakken Het menselijk lichaam Geluid Enz. Gym: 1 keer per week 45 min. bij Juf Judith 1 keer per week 45 minuten bij eigen leerkracht of stagiaire (ben ik wel bij aanwezig) Gymmen in gymkleding en gymschoenen die geschikt zijn voor zaal (geen zwarte zolen)

19 Muziek: 1 keer in de week min. Tekenen: 1 keer in de week 45 min. Handvaardigheid: Leuk idee voor tekenles, natuur of handvaardigheid? Dat hoor ik altijd graag!

20 Cito toetsen: doel 75% l,ll of lll
Midden 3: januari/februari Woordenschat Rekenen Technisch lezen Avi/DMT spelling Eind 3: mei/juni Woordenschat Rekenen Technisch lezen/leestempo Avi/DMT Spelling Begrijpend lezen

21 Oude normering Cito: Niveau: Percentage: Interpretatie: A 25%
De 25% hoogst scorende leerlingen B De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. C De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren. D 15% De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren. E 10% De 10% laagst scorende leerlingen.

22 Nieuwe normering Cito:
Niveau: Percentage: Interpretatie: I 20% Ver boven het gemiddelde II Boven het gemiddelde III De gemiddelde groep leerlingen IV Onder het gemiddelde V Ver onder het gemiddelde

23 Avi Meet de moeilijkheidsgraad voor teksten voor beginnende lezers
Er wordt gekeken naar woordlengte, bekendheid van een woord en hoe vaak het woord terug komt. 12 avi niveau’s, gekoppeld aan groep: Avi M3: midden groep 3 Avi E3: eind groep 3 Avi M4: midden groep 4 Bij een avi-toets leest een kind een tekst van het betreffende niveau. De leestijd en het aantal fouten bepaald of het niveau wel of niet is behaald.

24 Naast avi is er de toets technisch lezen van Cito die klassikaal wordt gemaakt. Deze toets meet of je kind snel en foutloos woorden kan lezen. Wanneer deze toets beneden niveau wordt gemaakt, wordt de DMT toets gemaakt. (behalve in groep 3, alle kinderen) DMT: Drie minuten toets Zoveel mogelijk woordjes foutloos lezen in 1 minuut Drie kaarten, dus 3 minuten

25 Groepsoverzicht en Groepsplannen

26 Groepsoverzicht: Alle kinderen op een rij
Elk kind heeft stimulerende factoren (bijv. motivatie, behulpzaamheid, oplettendheid) En belemmerende factoren (bijv. concentratie, motivatie enz. ) Ook staat erin wat het kind per vak nodig heeft (bijv. extra instructie bij rekenen of extra uitdaging bij taal, andere benadering enz. ) Groepsoverzicht gaat alle schooljaren mee over naar de volgende leerkracht, zodat er een doorgaande lijn in het onderwijs zit

27 Groepsplan Het groepsoverzicht en de behaalde resultaten worden gebruikt om een groepsplan te maken We clusteren de kinderen met ongeveer dezelfde onderwijsbehoeften bij elkaar (we proberen daarbinnen natuurlijk ook zoveel mogelijk aandacht te hebben voor het individuele kind) Voor elk vak is er een groepsplan: aan welke doelen werken we? Hoe werken we daar aan? wanneer en hoe? Hoe is het gegaan aan het einde van de periode? Zijn er bepaalde doelen niet behaald? Waarom niet? Wat zou er moeten veranderen? Op deze manier bieden we kinderen wat ze nodig hebben, of dat nou extra begeleiding en uitleg of extra uitdaging en stimulering is.

28 Ouders: Ik hoop op een leuke samenwerking
Bij problemen, vragen enz. kom a.u.b. naar mij! Ik ben bereikbaar op school, via mail en eventueel ook via telefoon. Heeft u leuke ideeën? Hoor ik altijd graag! Dingen die georganiseerd moeten worden, vervoer etc. via klassenouder. Wie heeft er thuis nog oude tijdschriften?

29 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 3"

Verwante presentaties


Ads door Google