De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving vrijwilligerswerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving vrijwilligerswerk"— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving vrijwilligerswerk
Stand van zaken verzekeringen Eva Hambach VSVw vzw Datum

2 Waarmee in regel stellen?
Informatieplicht Correcte toepassing kostenvergoedingssystemen Verzekeringsplicht Buitencontractuele BA Liefst ook: oog hebben voor ‘statuut’ vrijwilliger VSVw vzw

3 Verzekeringen en aansprakelijkheid
Regels: Wet zelf (artikel 5, 6, 8 bis) Uitvoeringsbesluit Minimumgarantievoorwaarden Uitvoeringsbesluit Collectieve verzekering Initiatieven Nationale Loterij VSVw: modelinhoud Inleiding VSVw vzw

4 Aansprakelijkheidsregels
Aansprakelijkheid: algemeen principe De persoon die een fout maakt is verplicht om de schade die daaruit voortvloeit voor derden te herstellen of te vergoeden. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Vermoedt drie elementen: fout (fout, onvoorzichtigheid, nalatigheid) schade (tegenover een ‘derde) verband tussen fout en schade VSVw vzw

5 Aansprakelijkheid vrijwilliger
Afwijking aansprakelijkheidsregime Organisatie is BA cfr. aansteller - aangestelde ‘Immuniteit vrijwilliger’ behalve lichte repetitieve fout grove fout bedrog behalve vws in bepaalde FV Niet voor schade aan zichzelf VSVw vzw

6 Aansprakelijkheid in de wet
Buitencontractuele aansprakelijkheid ‘buiten contract’ noch mondeling, noch schriftelijk Ruime definitie Bij het verrichten van het vrijwilligerswerk Ook oplossing m.b.t. BA gebruik privé-voertuig Niet volledig sluitend VSVw vzw

7 Aandachtspunten Organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk
Sommige feitelijke verenigingen niet Organisatie blijft burgerrechtelijk aansprakelijk, ook al is er geen dekking voorzien in de organisatiepolis ‘vrijwiligerswerk’ Organisatie kan niet afwijken van het in de wet opgelegde aansprakelijkheidsregime VSVw vzw

8 Welke organisaties vallen er onder?
Alle private en publieke rechtpersonen zonder winstoogmerk (cfr. Definiet wet) Bepaalde feitelijke verenigingen Die onder de wet vallen Die één of meer personen tewerkstelt Die specifiek verbonden is Met een organisatie met rechtspersoonlijkheid Met een FV die personeelsleden heeft En beschouwd kunnen worden als lokale afdeling daarvan VSVw vzw

9 Welke organisaties vallen er onder?
Deze bepaalde feitelijke verenigingen ‘dragen’ de BA over aan de organisatie waarmee ze verbonden zijn Schadegeval lokale afdeling: BA komt terecht bij de koepel Andere feitelijke verenigingen vallen niet onder deze regeling Consequenties voor de vrijwilliger! VSVw vzw

10 Essentie aansprakelijkheidsregime
Vrijwilliger geniet ‘immuniteit’ Hij/zij kan niet persoonlijk BA gesteld worden Immuniteit vervalt in geval van: Bedrog of opzet Zware fout Lichte repetitieve fout Geen immuniteit voor schade aan zichzelf VSVw vzw

11 Consequentie Voor bepaalde feitelijke verenigingen:
Geen immuniteit van de vrijwiliger Hij/zij kan persoonlijk BA gesteld worden Er rust een bijzondere infoplicht op deze FV Voor ‘bestuursvrijilligers’ Specifiek regime bestuurdersaansprakelijkheid Vzw-wetgeving Geen immuniteit i.f.v. bestuursmandaat VSVw vzw

12 Verzekeringsplicht Wet legt een verzekeringsplicht op
voor BA org (én vrijwilligers?) Bij het verrichten van vrijwilligerswerk (<-> tijdens) voor organisaties die vallen onder voor vw ‘gunstig’ aansprakelijkheidsregime dus: verzekeringsplicht niet voor alle orgs Wet legt (nog) geen plicht op voor verzekering RB en LO, ziekte VSVw vzw

13 Verzekeringsplicht Plicht geldt voor: Probleem van grensgevallen
organisaties met rechtspersoonlijkheid organisaties zonder rechtspersoonlijkheid de zgn. ‘feitelijke verenigingen’ Afbakening FV met personeel FV verbonden aan rechtspersoon FV verbonden aan FV met personeel Probleem van grensgevallen VSVw vzw

14 Uitvoeringsbesluiten
KB Minimumgarantievoorwaarden ‘lege doos’: dus opletten! KB collectieve verzekering Nog ‘legere doos’ VSVw vzw

15 KB minimumgarantievoorwaarden
Bepaalt de basiselementen van verzekeringspolissen voor vrijwilligerswerk Inspiratie: familiale polis (!?) Niet geënt op bestaande praktijk Minimale voorwaarden VSVw vzw

16 Conformeren aan het KB? Aandachtspunten:
Let op de omschrijving van wie verzekerd is Leden- vrijwilligers Kernvrijwilligers – occassionele vrijwilligers Let op een goede omschrijving van activiteiten Controleer of ‘op weg van en naar’ Zet geen stap terug (reikwijdte van de polis) Let op de uitsluitingen Worden er meer uitsluitingen opgenomen dan nu het geval is? VSVw vzw

17 Conformeren aan het KB Verzekeringsmaatschappij past nieuwe regels toe sinds 1 januari 2007 Van belang mbt. Waarborgbedragen Organisatie moet in principe niets doen Let wel even op: is jullie polis nog actueel? Blijf denken aan de mededelingsplicht VSVw vzw

18 KB collectieve verzekering
Federale overheid biedt tegen betaling een collectieve verzekering aan In realiteit: kaderovereenkomst met verzekeringsmaatschappijen Dus geen ‘collectief karakter’ Meer info: VSVw vzw

19 Nationale Loterij Collectieve verzekering Zinvol Gratis
Omvat zowel BA, RB, als LO Zal aangeboden worden via provincies Operationeel ten vroegste tegen juni 2007 Zinvol Ja, maar VSVw vzw

20 Modelinhoud VSVw vzw Modelinhoud opgesteld i.s.m. Steunpunten vrijwilligerswerk en prof. H. Claassens Omvat degelijke basiselementen verzekering vrijwilligerswerk Principieel akkoord aantal verzekeringsmaatschappijen VSVw vzw

21 Tot slot enkele tips Versnipper de polissen zo min mogelijk
Feitelijke verenigingen Sluit een verzekering af (brengt echter geen immuniteit) Offerte opvragen? Meerdere maatschappijen Niet enkel vergelijken op basis van prijs Nagaan of er nog extra verzekeringen vereist zijn? (toevertrouwde goederen, brand, bestuurders,...) VSVw vzw

22 Tot slot enkele tips Leg je vragen voor aan
BBL VSVw of andere steunpunt vrijwilligerswerk Download de modelinhoud via VSVw vzw


Download ppt "Wetgeving vrijwilligerswerk"

Verwante presentaties


Ads door Google