De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zonder onder migratie start bouw. onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen 1 vakje verdeeld in 4-en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zonder onder migratie start bouw. onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen 1 vakje verdeeld in 4-en."— Transcript van de presentatie:

1 zonder onder migratie start bouw

2 onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen 1 vakje verdeeld in 4-en

3 opzet spel •het spel wordt gespeeld –door teams – herkenbaar aan hun kleur •teams hebben voor elk vakje op het speelbord een fiche in hun kleur met daarop het nummer van dat vakje –van spelers – herkenbaar aan de vorm van hun pionnen in de kleur van hun team –op een speelbord met vakjes –in rondes

4 rondes in stappen 1.spelers starten projecten 2.berekenen doorlooptijd en vertraging projecten 3.nieuwe systemen worden bestaand −dit is een administratieve stap 4.spelers financieren projecten 5.berekenen marktaandelen 6.verdienen omzet

5 projecten •elke speler kan in stap 1 een willekeurig aantal projecten starten –systeem bouwen op een vakje v •de speler zet een van zijn pionnen in de rij start op de bouwplaats in een kolom die nog leeg is •de speler plaatst ondersteboven het fiche van vakje v op de bouwplaats in de kolom van zijn pion •de speler kan kiezen om dat fiche in de rij zonder of onder te zetten

6 zonder onder start migratie bouw

7 projecten –de migratie van een systeem z zonder architectuur van deze speler naar een onder architectuur •de speler zet een van zijn pionnen in de rij start op de bouwplaats in een kolom die nog leeg is •de speler plaatst het fiche van systeem z op de bouwplaats in de rij migratie

8 zonder onder start z migratie bouw z

9 projecten –een speler kan ervoor kiezen om een project dat hij onder architectuur aangevangen is voort te zetten zonder architectuur •de speler verschuift het fiche van dat project 1 vakje naar boven •gedurende de life cycle van een project kan de speler dat maximaal 2 keer doen –eenmaal zonder architectuur ingezet kan de speler •het systeem migreren naar onder architectuur (niet eerder dan) als het systeem operationeel is •het project stopzetten en opnieuw beginnen

10 zonder onder start maximaal 2 x z migratie bouw z

11 doorlooptijd en vertraging •per team t wordt berekend –nz( ) : het aantal nieuwe systemen zonder architectuur van t / het aantal spelers in t –tz( ) : het totale aantal systemen zonder architectuur van t / het aantal spelers in t •pionnen in de rij start worden op de rij bouw gezet en tz ( ) vakjes naar boven geschoven •pionnen op de bouwplaats worden nz ( ) vakjes naar boven geschoven t t t t

12 zonder onder start nz( )...... t z migratie bouw z

13 zonder onder start...... tz( ) t z migratie bouw z

14 zonder onder start nz( )=2 tz( )=2nz( )=1 z migratie bouw z

15 zonder onder start migratie bouw z z

16 van nieuw naar bestaand •een systeem dat in het linkerdeel (nieuwe systemen) van zijn vakje staat wordt naar het rechterdeel (bestaande systemen) geschoven •de reden van deze administratieve stap is om nieuwe en bestaande systemen van elkaar te ondescheiden ivm de berekeningen van vertraging (in stap 2) en marktaandelen (in stap 5)

17 zonder onder start z migratie bouw z

18 financieren •spelers starten met een startkapitaal van 500 •spelers kunnen –een project een ronde dichterbij realisatie brengen door 50 te betalen •na betaling schuift de pion 1 vakje naar beneden in de richting van zijn doelsysteem •als de pion zijn doelsysteem bereikt heeft wordt –de pion op het desbetreffende vakje op het speelbord gezet »aan de linkerzijde (nieuwe systemen) »zonder of onder architectuur afhankelijk van de rij waarin het fiche zich bevindt –het fiche wordt van de bouwplaats verwijderd

19 financieren –een project een ronde stilleggen •de speler doet nix –een project stopzetten •de pion en fiche worden van de bouwplaats verwijderd

20 zonder onder start z migratie bouw z

21 zonder onder start z migratie bouw

22 bepalen marktaandelen •dit deel is geautomatiseerd •bereken eerst per team t –n( ) : het aantal nieuwe systemen van t –t( ) : het totale aantal (operationele: nieuwe en bestaande) systemen van t t t

23 ...... n( ) t v n( )=2 n( )=1 n( )=2

24 ...... t( ) t v t( )=3 t( )=4 t( )=3

25 bepalen marktaandelen •bereken daarna per vakje v –eerst voor ieder team t zijn bijdrage b v ( ) •t heeft in v nieuw systeem: b v ( )=t( ) •t heeft in v bestaand systeem: b v ( )=n( ) t t t t t

26 onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen b v ( )=t( )=3b v ( )=n( )=1 b v ( )=n( )=2 v n( )=2 n( )=1 n( )=2 t( )=3 t( )=4 t( )=3

27 bepalen marktaandelen –daarna: •b v =  t  v b v ( ) •c v =  t  v t( )–b v –tenslotte, als om v (s) en nm v (s) het oude respectievelijk het nieuwe marktaandeel in vakje v van speler s van team t zijn, dan is: •nm v (s)=(2*c v *om v (s)+b v ( ))/(2*c v +b v ) –de marktaandelen worden in de applicatie bijgehouden (alternatief: met gum en potlood op het bord schrijven) t t t

28 bepalen marktaandelen •nieuwe formule •nm v (s)=(2*c v *om v (s)+b v ( )*om v )/(2*c v +b v )*om v •waarbij •om v =  t  v om v ( ) t t

29 overzicht •n t (t) = # nieuwe systemen van team t op het speelbord –bij verwijderen is dit getal negatief! •t t (t) = totaal # systemen van team t op het speelbord •t(v) =  t  v t t (t) •gps(v,t) = –nieuw systeem: t t (t) –bestaand systeem: n t (t) •gn(v) =  t  v gps(v,t) •gb(v) = t(v)-gn(v) •om(v,t) = oude marktaandeel van t in v •om(v) =  t  v om(v,t) •nm(v,t) = (2*gb(v)*om(v,t)+gps(v,t)*om(v))/ •(2*gb(v)+gn(v))*om(v)

30 origineel •nm(v,t) = ( 2*gb(v)*om(v,t)+gps(v,t)*om(v) )/ ( 2*gb(v)+gn(v) )* om(v) )

31 inverse •om(v,t) = ( nm(v,t)* ( 2*gb(v)+gn(v) )- gps(v,t) ) *om(v) / 2*gb(v)

32 onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen b v ( )=t( )=3b v ( )=n( )=1 b v ( )=n( )=2 v n( )=2 n( )=1 n( )=2 t( )=3 t( )=4 t( )=3 b v =3+1+2=6 nm( )= (2*4*0,6+2)/(2*4+6)= 6,8/14=49% c v =3+4+3–6=4 nm( )= (2*4*0,4+1)/(2*4+6)= 4,2/14=30% nm( )= (2*4*0+3)/(2*4+6)= 3/14=21% om( )=0%om( )=40% om( )=60%

33 onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen b v ( )=t( )=3b v ( )=n( )=1 b v ( )=n( )=2 v n( )=2 n( )=1 n( )=2 t( )=3 t( )=4 t( )=3 b v =3+1+2=6 nm( )= (2*4*0,6+2)/(2*4+6)= 6,8/14=49% c v =3+4+3–6=4 nm( )= (2*4*0,4+1)/(2*4+6)= 4,2/14=30% nm( )= (2*4*0+3)/(2*4+6)= 3/14=21% nm( )=21%nm( )=30% nm( )=49%

34 omzet verdienen •elk vakje dat systemen heeft keert 100 uit verdeeld over de in het vakje aanwezige systemen naar rato van hun marktaandelen


Download ppt "Zonder onder migratie start bouw. onder architectuur zonder architectuur nieuwe systemenbestaande systemen 1 vakje verdeeld in 4-en."

Verwante presentaties


Ads door Google