De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar ging het over? Oorzaken W.O II? (meningsverschillen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar ging het over? Oorzaken W.O II? (meningsverschillen)"— Transcript van de presentatie:

1 Waar ging het over? Oorzaken W.O II? (meningsverschillen)
Welke manieren van oorlogvoering? Verschillen W.O I?

2 Oefenvragen Noem 2 beslissingen van Hitler en zijn NSDAP die in strijd waren met het verdrag van Versailles Wat vonden Daladier en Chamberlain van Hitlers eis aan Tsjecho-Slowakije om Sudetenland aan Duitsland af te staan? Wat gebeurde er 1 september 1939 en welke gevolg had dat? Waarom zou volgens sommige onderzoeker de schuld van de Tweede wereldoorlog bij Frankrijk en Engeland liggen?

3 Waar gaat de cartoon over?

4 Nederland onder Duitse bezetting
§4

5 De Duitse inval 10 mei 1940 inval Duitsland
Nederlandse leger slecht bewapend en niet goed voorbereid. 14 mei bombardement Rotterdam capitulatie Nederland Nederlandse regering in ballingschap Londen Duitsers nemen macht in handen

6 Einde aan de neutraliteit van Nederland
Nederland al sinds midden 19de eeuw neutraal: -Beste politiek voor de veiligheid -Beste politiek voor de handel -Moreel beter, voorbeeld Tot grote verontwaardiging Nederlanders werd de neutraliteit van Nederland niet erkend door Duitsland.

7 Duits bestuur tijdens de bezetting
Seyss-Inquart rijkscommisaris 1500 Duitse bestuursambtenaren geven bevelen door aan Nederlandse ambtenaren. Duitse politie voorkomen verzet Duitse soldaten om Nederlands kust te verdedigen.

8 2 doeleinden Duitse bezetters
Nederland inschakelen bij Duitse oorlogsvoering. Nederlanders in Duits leger, of als arbeider oorlogsindustrie. Producten uit landbouw en industrie. De Nederlandse bevolking winnen voor het nationaal-socialisme.

9 1ste fase bezettingstijd mei 1940-eind februari 1941) wederzijdse welwillendheid
Geleidelijke nazificatie Nederlanders hoopten door aanpassing zoveel mogelijk naar oude leven terug te keren. Bezetter liet zoveel mogelijk organisaties bestaan. De meeste mensen bleven hun werk doen.

10 vervolg Jodenvervolging, maatregelen die Joden isoleren.
Op grote schaal propaganda, controle pers. Uitschakeling Nederlandse politiek, stopzetten werkzaamheden eerste en tweede kamer. verbieden van partijen. Nog weinig verzet, alleen veel uitingen trouw koningshuis. Nederlandse Unie krijgt grote aanhang. Opgericht in Wilden met Duitsers samenwerken maar legden nadruk op Nederlandse karakter. Ontevredenheid al voor de oorlog.

11 huiswerk Samenvatting §4 t/m C blz. 52 en 53 werkboek.

12 Tweede fase(februari 1941-april 1943)
Duitsland ging vanaf begin 1941 harder optreden. Kwam door: -Niet aanslaan propaganda (februaristaking) -Nederland moest grotere bijdrage leveren aan oorlogvoering. Duitsland kreeg meer tegenstanders op verschillende fronten.

13 Tweede fase(februari 1941-april 1943)
Dwang om in Duitsland te werken en producten te leveren: Eind februari 1941 ging Duitsland Nederlanders dwingen tot erbeid in Duitsland. Nederland moest producten leveren, bepaalde producten begonnen schaars te worden. Oprichting nazi organisaties Er kwam een kultuurkamer, een rijksradio en een vakvereniging. Nsb werd de enige toegestane politieke partij. Kreeg niet veel leden. Meer isolatie en deportatie Joden . Op het persoonsbewijs werd een J aangebracht, vanaf mei 1942 gele ster dragen. De meeste Joden werden naar Westerbork gebracht vandaaruit naar de vernietigingskampen van de Nederlandse Joden komen om.

14 Tweede fase(februari 1941-april 1943)
Meer isolatie en deportatie Joden . Op het persoonsbewijs werd een J aangebracht, vanaf mei 1942 gele ster dragen. De meeste Joden werden naar Westerbork gebracht van daaruit naar de vernietigingskampen van de Nederlandse Joden komen om. Anti-Duitse stemming groeit, verzet neemt toe. Samenwerking met de bezetter verliep moeizamer, verzet groeide maar bleef kleine groep.

15 Derde Fase( april 1943-september 1944)
In april/mei 1943 braken stakingen uit als protest op terug roepen krijgsgevangenen. Staking werk hard onderdrukt. Stakers werden geëxecuteerd. Levering van arbeiders en producten wordt belangrijker dan nazificatie. Door verslechtering militaire situatie Duitsers. Iedere mannelijke Nederlander kon opgeroepen worden voor werk in Duitsland. Voltooing deportatie Joden. Verhoudingen tussen Nederlanders en Duitsers verslechteren. Meer verzet, in de vorm van onderduiken, illegale pers en knokploegen. Duitsers namen harde maatregelen , wat weer meer verzet opleverde.

16 Razzia van Putten In het dorp Putten in Gelderland werd op 1 oktober 1944 door de Duitse bezetters een razzia uitgevoerd, waarbij vrijwel de gehele mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd naar diverse concentratiekampen.

17 Vierde Fase (september 1944-mei 1945) totale ontregeling.
Geallieerden rukken op. September 1944 bereiken geallieerden Zuiden. Lopen vast bij de grote rivieren Zuid-nederland is bevrijd maar nog wel frontgebied. Duitsers gebruiken steeds meer terreur in niet bezette gebieden. Veel verzet.

18 Hongerwinter Vooral in grote steden hongersnood, door spoorwegstaking en strenge winter. Zo een mensen sterven net voor Nederland bevrijd wordt.

19 Bevrijding 5 mei 1945 geven Duitse troepen zich over. Nederlanders gingen zich afvragen wat er met landverraders moest gebeuren Voor veel Nederlanders gaat de oorlog door in Indonesië.

20 §5 Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
Slachtoffers: 40 miljoen doden, Nederlanders Nog veel herdenkingen en monumenten Berechting oorlogsmisdadigers: Berechting collaborateurs was moeilijk, wat was de juiste straf? Veel verdachte personen. Niemand was tevreden over de manier van berechting. Plaats van Nederland in de wereld sterk verandert. Neutraliteitspolitiek keerde niet meer terug, Nederland ging deel uitmaken van bondgenootschappen van Westerse staten. Er kwam een einde aan de overheersing van Indonesië.

21 Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
In de Nederlandse politiek verandert weinig: Men bleek het niet eens over de manier waarop vernieuwd moest worden. De meeste politieke partijen en verzuilde organisaties van voor de oorlog keerden terug. Grenzen verschuiven, landen verdwijnen. Er werden gedeeltelijk nieuwe grenzen getrokken in Europa. Polen verschoof naar het westen ten koste van Duitsland. 12 miljoen Duitsers uit polen en Sudetenland verdreven. Europa raakte in tweeën verdeeld.

22 Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog
Machtsverhoudingen veranderen: Vs en SU worden supermogendheden. Voor de West-Europese staten nog maar bescheiden rol in de wereldpolitiek. De dekolonisatie komt dichterbij: Sinds W.O I waren de nationalistische bewegingen in de koloniën sterk gegroeid. Zij eisten onafhankelijkheid. Tijdens de tweede wereldoorlog hadden de koloniale mogendheden het druk met de oorlog en werde nationalistische bewegingen veel sterker.De VS en de SU waren anti-kolonialistisch. Sommige nationalistische bewegingen slaagden er spoedig in onafhankelijkheid te verkrijgen, andere niet lang daarna.

23 TIPS voor het proefwerk:
Maak zelf vragen tijdens het leren, en zorg dat je daar goede antwoorden op vindt. Stel jezelf steeds de vraag, wat gebeurde er? Waarom? Wat waren de gevolgen? Denk aan verschil tussen korte en lange termijn gevolgen.


Download ppt "Waar ging het over? Oorzaken W.O II? (meningsverschillen)"

Verwante presentaties


Ads door Google