De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde"— Transcript van de presentatie:

1 Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde
Aanleg drukriolering

2 Welkom en introductie Gemeente Zaanstad:
Martijn van Oort (projectleider) Hans Grotenbreg (beleidsmedewerker) Kik van Swol (senior beheerder) Lenneke van der Meer (wijkmanager) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Jan Molenaar (handhaver)

3 Welkom en introductie Aansluiting woningen op riolering
Meerdere locaties in Zaanstad Voor eind 2012

4 Welkom en introductie Huishoudelijke zaken Presentielijst al getekend?
Informatieformulier al ingeleverd? Telefoons stil☺

5 Agenda Welkom en introductie Toelichting rioolwerk Planning Vragen
Gemeente Hoogheemraadschap Planning Vragen Inleveren projectformulier Einde

6 Toelichting Hans Grotenbreg, gemeente
Aanleg drukriolering Toelichting Hans Grotenbreg, gemeente

7 Motivering keuze Wet milieubeheer
De gemeente heeft de zorgplicht afvalwater in te zamelen en af te voeren Waterwet Waterkwaliteitsbeheer zuivert het ingezamelde afvalwater Waarom (Water-)milieu niet onnodig belasten. Volksgezondheid mag niet in het geding komen

8 Wet- en regelgeving Bebouwde kom

9 Wet- en regelgeving Natuurgebieden

10 Wet- en regelgeving Riolering

11 Wet- en regelgeving Wet milieubeheer
Eigenaar moet aansluiten op riool als: riool op 40 m afstand van perceelgrens ligt Echter: De provincie mag nadere regels stellen om ontheffing te verlenen van de gemeentelijke zorgplicht.

12 Wet- en regelgeving Provincie (in samenspraak met Hoogheemraadschap)
Alle panden binnen de bebouwde kom zijn, of moeten worden aangesloten op het riool. Bij ontheffing van de zorgplicht gaat de verantwoording voor de lozing over naar de eigenaar.

13 Gemeentelijke regels De inkomsten uit de rioolheffing zijn voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de bestaande riolering en grondwaterzorg (gemeentewet). Eigenaren betalen de kosten voor (aansluitverordening): Aansluiting op het bestaande riool Als riool niet aanwezig is, het deel voor de 1e aanleg Tot een maximum van € 4.765,-

14 Motivering keuze Voor de Westzanerdijk, Overtoom en Zuideinde
Natuurdoelstellingen in relatie tot emissie Woningen staan binnen de bebouwde kom Voor alle nu niet aangesloten percelen Beheer en onderhoud rioolgemalen door de gemeente Maximale eigen bijdrage eigenaren € 1000,-

15 Voorbeelden Individueel overleg: Plaats pompput Bijzonderheden
Aansluiting voorzijde Grondonderzoek

16 Voorbeelden Individueel overleg: Plaats pompput Bijzonderheden
Aansluiting voorzijde Grondonderzoek

17 Voorbeelden Individueel overleg: Plaats pompput Bijzonderheden
Aansluiting voorzijde Grondonderzoek

18 Uw bijdrage Meewerken aan (erfdienstbaarheid voor) plaatsing rioolgemaal. Binnenhuisriolering aanpassen: Naar voorkant woning Septictank  volledige rioolaansluiting Uiterlijk november 2012 Kosten voor eigen rekening € 1000,- te betalen voor aansluiting via pomp op rioolstelsel.

19 Toelichting Jan Molenaar
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

20 Handhaving op uitvoeringsbesluiten Wet milieubeheer:
Activiteitenbesluit Besluit lozing afvalwater huishoudens Maatwerkvoorschriften (bijv. t.e.a.v. nieuwe septictank) Voordat kan worden gehandhaafd: Gemeente informeren / adviseren Aansluitmogelijkheid op riool Redelijke termijn

21 Vervolg Wat Wanneer Centrale presentatie Vandaag
Individuele gesprekken Januari - maart Maken bestek April - juni Terugkoppeling Juni Uitvoering September - december

22 Vragen?

23 Einde


Download ppt "Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde"

Verwante presentaties


Ads door Google