De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële audit geslaagd Certificaat behaald In.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële audit geslaagd Certificaat behaald In."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële audit geslaagd Certificaat behaald In aanvraag geslaagd max. 3 maand Certificaat behaald Certificaat niet behaald Tweede audit geslaagd Certificaat behaald Certificaat niet behaald max. 6 maand Tweede aanvraag Aanvullende auditanvullende audit Uitbreidingsaudit Onaangekondigde audit Opvolgingsaudit Individuele certificatie ja nee na 3 à 9 maand

2 Individuele certificatie  De aflevering van een bewijsstuk (certificaat) door een geaccrediteerde OCI dat aangeeft dat een bedrijf uit de primaire plantaardige productie voldoet aan de vereisten uit de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie via individuele certificatie  Soms ook optie 1 genoemd

3 Eerste aanvraag  De eerste aanmelding met betrekking tot registratie in het kader van een audit voor de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  De landbouwer wordt opgenomen in de databank van Vegaplan.be en heeft als status “in aanvraag”in aanvraag  De landbouwer kiest een OCI en stuurt een aanmeldingsformulier op naar deze OCI

4 In aanvraag  Status in de databank van Vegaplan.be na een geldige aanvraag en vóór de initiële en eventueel aanvullende audit. ! Een geldige aanvraag impliceert de betaling van de Vegaplan.be bijdrage ! Men kan maximaal 12 maanden in aanvraag blijven

5 Interne zelfcontrole  De controle die de landbouwer zelf uitvoert aan de hand van de IKKB checklist van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie, ter voorbereiding van de audit.  Periode van interne zelfcontrole: tot 3 maand na de aanvraag.

6 Initiële audit  De officiële audit van de landbouwer door de OCI volgens de voorschriften van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Tussen de 3 à 9 maanden na de aanvraag.

7 Geslaagd Ja: geen non-conformiteiten van niveau 1 en minder dan 30% non-conformiteiten van niveau 2 Nee: één of meerdere non-conformiteiten van niveau 1 en/of meer dan 30% non- conformiteiten van niveau 2

8 Certificaat behaald  Status in de databank van Vegaplan waarbij de landbouwer een geldig certificaat heeft voor de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Dit certificaat is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de aanvraag.  Tijdens deze looptijd kan een uitbreidingsaudit of een onaangekondigde audit plaatsvinden. uitbreidingsaudit onaangekondigde audit

9 Aanvullende audit  Wanneer bij de initiële audit de landbouwer niet geslaagd was dan worden binnen de 3 maanden na de initiële audit enkel de vereisten die niet in orde waren gecontroleerd (ter plaatse of administratief)

10 Certificaat niet behaald  Status in de databank van Vegaplan.be waaruit blijkt dat de landbouwer niet voldoet aan de voorwaarden van de IKKB Standaard voor de Plantaardige Productie.  Deze status blijft behouden tot het tegendeel wordt bewezen.

11 Tweede audit  Wanneer na de aanvullende audit het bedrijf niet in orde is kan na maximaal 6 maanden een tweede audit uitgevoerd worden (schriftelijk gemotiveerde uitzonderingen kunnen aanleiding geven tot een langere tijdspanne, bv. aanvraag bouwvergunning).  Alle voorschriften uit de IKKB Standaard worden opnieuw gecontroleerd.

12 Uitbreidingsaudit  Audit tijdens de geldigheidsduur van een certificaat. Enkel de vereisten van de bijkomende activiteit worden gecontroleerd.  Indien geslaagd: bestaand certificaat wordt uitgebreid met deze activiteit (looptijd verandert niet)  Indien niet geslaagd: de status van de landbouwer verandert niet

13 Onaangekondigde audit  Audit die steeksproefgewijs wordt uitgevoerd bij bedrijven die al een certificaat behaalden.  Indien geslaagd: status blijft “certificaat behaald”  Indien niet geslaagd: de status van de landbouwer wordt “certificaat geschrapt”

14 Tweede aanvraag  Aanvraag nadat het bedrijf niet in orde was na initiële, aanvullende én tweede audit.  Het bedrijf dient opnieuw een aanvraag voor een controle voor de IKKB Standaard.  De status van het bedrijf blijft “certificaat niet behaald” tot het tegendeel bewezen is.

15 Opvolgingsaudit  Audit vanaf 9 maanden voor het vervallen van het bestaande certificaat.  Alle voorschriften voor de IKKB Standaard (die op dat moment van toepassing is) worden gecontroleerd.  Indien geslaagd: certificaat wordt met 3 jaar verlengd (start = einde bestaand certificaat + 1 dag)


Download ppt "Eerste aanvraagEerste aanvraag: start periode 3 jaar In aanvraag 3 maand Interne zelfcontrole In aanvraag Initiële audit geslaagd Certificaat behaald In."

Verwante presentaties


Ads door Google