De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke"— Transcript van de presentatie:

1 Tellus: cliëntregistratiesysteem binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk
Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke CAW Regio Leuven

2 Inhoud Opbouw van het registratieprogramma Cliëntkenmerken
Hulpverleningsgegevens Bedenkingen van het huidige systeem Vragen

3 Opbouw van het registratieprogramma

4 Registratie en hulpverlening
HULPVERLENINGSPROCES IN FASES : AANMELDING ONTHAAL BEGELEIDING NAZORG REGISTRATIE VOLGT HULPVERLENING : NAZORG TYPEMODULE 1 AANMELDING ONTHAAL INSTAP TYPEMODULE 2 Op dit moment zijn enkel onthaal en begeleiding verplicht te registreren in het tellus-systeem. Aanmelding en nazorg zijn optioneel

5 Eenheid van registratie
De persoon/ het individu Koppels/ gezinnen Afzonderlijk registreren Systeemnummer houdt ze samen

6 Aanmeldingen Alle vragen van personen of instanties naar hulp- en dienstverlening zonder dat er sprake is een hulpverleningscontact. Diensten bv politie zonder dat er contact is met de cliënt Niet verplicht te registreren

7 Onthaal persoonlijk hulpverlenend contact met de cliënt.
De onthaalfiche wordt afgesloten wanneer De hulpverlening is afgerond (er volgt geen begeleiding) Een begeleiding wordt opgestart.

8 Begeleiding en modules
Vanaf 2008: registratie in modules. Module = pakketje hulp Aan één cliënt kunnen dus meerdere typemodules worden gekoppeld elk met een eigen begin- en einddatum

9 LEEFGROEPGERICHTE BEGELEIDING
voorbeeld ONTHAAL BEGELEIDING DIRECTE OPVANG BUDGETBEGELEIDING LEEFGROEPGERICHTE BEGELEIDING BEGELEID WONEN ADMIN. HULP SCHULDBEMIDDELING

10 Nazorg Na het afsluiten van een begeleiding
(beperkte) opvolging van een cliënt Niet verplicht te registreren

11 Cliëntkenmerken

12 Cliëntkenmerken Wat? Gegevens van de persoon
Gegevens rond zijn situatie Wanneer? In onthaal Bij het starten van een begeleiding NIET bij Aanmelding en nazorg

13 Cliëntkenmerken: afspraken
Situatie onmiddellijk voorafgaand aan de hulpverlening in het CAW Cliëntkenmerken worden NIET geüpdate in de loop van de begeleiding. Wat men niet weet, wordt niet bevraagd ifv registratie

14 Cliëntkenmerken in onthaal
Geslacht Leeftijdscategorie Etnisch-culturele minderheid

15 Cliëntkenmerken in begeleiding
Geboortedatum Burgerlijke staat Gezinssituatie Inkomen Scholingsgraad Socio-economische situatie Bestaanszekerheid Voorafgaande situatie Verblijfplaats Domicilie Nationaliteit Origine Verblijfsstatuut Aantal kinderen

16 Hulpverleningsgegevens

17 Hulpeverleningsgegevens
Wat? Informatie over de problemen van mensen Informatie over de hulp die geboden wordt Hoe mensen bij ons komen Waar ze naar toe gaan  De aanpak

18 Onthaal Kenmerken 1ste contact Datum Manier 1ste contact
Systeem 1ste contact Verwezen door Type vraag Problemen (5) en geboden hulp (5)

19 Onthaal Afsluiten onthaal Datum Reden stopzetten onthaal Verwezen naar
Aantal contacten

20 Begeleiding Datum start begeleiding Problemen (5) Samenwerking met (5)
Geboden hulp (5) Afsluiten begeleiding Datum afsluiten begeleiding Manier van afsluiten begeleiding Verwezen naar Aantal contacten

21 Bedenkingen

22 Algemene bedenkingen Weinig controles omtrent juistheid, volledigheid van gegevens bij invoer  controles en bijsturing nadien is tijdsintensief Registratie staat naast een dossier  extra werk  elektronisch dossier? Organisatie van onthaal verschilt tussen CAW’s  vergelijkbaarheid van cijfers? Cliënten kunnen op verschillende diensten binnen één CAW komen zonder dat dit geweten is  dubbeltelling

23 Algemene bedenkingen Belang van eenduidigheid Binnen het CAW
Op sectorniveau Vergelijkbaarheid van gegevens Nood aan permanente vorming/ afstemming Sectoroverstijgend? Niet verplichtte registratie van aanmeldingen en nazorg maakt dat er nog veel informatie verloren gaat

24 Bedenkingen inzake cliëntkenmerken
Wat men weet wordt geregistreerd, de rest niet  groot aantal onbekenden Momentopname: vlak voor start begeleiding  geen zicht op evolutie Variabelen zijn niet eenduidig gedefinieerd wat tot minder valabele informatie leidt bv voorafgaande situatie Veel kenmerken worden pas geregistreerd wanneer cliënten in begeleiding komen  van cliënten op onthaal gaat er veel informatie verloren

25 Bedenkingen inzake hulpverleningsgegevens
Items zijn beperkt bv 5 problemen  meer kan niet worden weergegeven. Idem geboden hulp, samenwerking met,… Men kan niet alles aanduiden waaraan werd gewerkt Uitgebreide lijsten met beperkte mogelijkheid tot zoeken  bemoeilijken van de invoer

26 Vragen?


Download ppt "Sofie Similon, Stafmedewerker Registratieverantwoordelijke"

Verwante presentaties


Ads door Google