De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergaderingen van 2 en 4 september 2009. Algemene informatie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergaderingen van 2 en 4 september 2009. Algemene informatie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een."— Transcript van de presentatie:

1 Vergaderingen van 2 en 4 september 2009

2 Algemene informatie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een SR heeft geen eigen SR-kaart meer. De vermelding van SR en de bijhorende graad staan nu op de lidkaart. Gevolg: een SR moet steeds zijn lidkaart zelf bijhebben.

3 Algemene informatie Voor een coach is er ook geen aparte coachlicentie meer. Het statuut van de betrokken coach staat ook op de lidkaart. In divisie moet een coach het stauut B hebben. Voor nationaal en Liga is dit statuut A. Wanneer dit niet het geval is, MOET de SR dit op het wedstrijdblad noteren.

4 Administratie

5

6 Algemene informatie In het vak « resultaat » van het wedstrijdblad moeten een aantal vakjes anders worden ingevuld: 1.In de vakjes waar niets werd genoteerd, moet vanaf nu een nul worden geschreven. 2.De letters G (Bel) of W (Int) worden vervangen door het cijfer 1. 3.Een uitzonderlijke wissel wordt ingeschreven in het vak opmerkingen en moet meegeteld worden bij het aantal wissels van een ploeg.

7 Algemene informatie Elke deelnemerslijst heeft een unieke code. M.a.w. wanneer voor een ploeg wijzigingen worden doorgevoerd, moeten zij via de website VVB een nieuwe deelnemerslijst afdrukken. Dit document heeft een nieuwe code.

8 Algemene informatie De club is verplicht om voor zijn ploegen de meest recente lijst te gebruiken. Om dit te kunnen controleren, moet in het vak « ploegen » de code en het stamnummer van de club worden vermeld.

9 Algemene informatie Wanneer een speler niet op de spelerslijst voorkomt, mag hij deelnemen aan de wedstrijd mits het voorleggen van een geldige lidkaart. Is die lidkaart er niet dan mag er alsnog worden deelgenomen op voorwaarde dat de betrokkene zich kan vereenzelvigen met één van de gekende documenten.

10 Algemene informatie De SR noteert op het wedstrijdblad de naam en de geboortedatum van de speler. Hij tekent de vermelding en bevestigt hiermee dat hij in het bezit is van een geldige lidkaart.

11 Algemene informatie Een lidkaart moet door de houder getekend zijn, om geldig te zijn. Indien bij de eerste wedstrijd of later niet getekend, voor de wedstrijd laten tekenen. Wanneer de lidkaarten van een ploeg geplastifieerd zijn en niet getekend, dan moet de SR dit op het wedstrijdblad vermelden.

12 Algemene informatie Neem zeker de moeite om de diverse competitiereglementen waarmee je zal geconfronteerd worden, eens grondig te lezen. Wees streng voor jezelf en controleer alles zeer goed (ook je wedstrijdblad) en voorkom zo onnodige boetes.

13 Algemene informatie De lijst met goedgekeurde ballen kan je terugvinden op de website van de VVB. Een kopie ervan heb je bij je enveloppe gekregen.

14 Algemene informatie De SR is verantwoordelijk voor volgende vakken op het wedstrijdblad: - sancties - opmerkingen - goedkeuring - resultaat - ploegen, officials en handtekeningen

15 Wijzigingen Internationale Volleybal Spelregels (IVS)

16 De nieuwste IVS omvatten: Een nieuwe benadering van de definitie van de netaanrakingen en de daarbij te beoordelen fouten. Een nieuwe procedure voor het uitvoeren van de spelerswissels. Meer duidelijkheid over interpretaties.

17 Toepassing Vanaf dit seizoen in ALLE reeksen. Wat wordt NIET toegepast? 2 libero’s (op elk BEL niveau en EUR) VVB/Prov: coachlijn Prov: snelle wissel

18 De wijzigingen In regel 1.3.4 is de coachlijn nu als bijkomende § ingeschreven. Toepassing: LIGA en Ere D. Regel 1.4.4 omschrijft de libero vervangingszone.

19 De wijzigingen 5.1Kapitein 5.1.2.3om TO en W aan te vragen tijdens de afwezigheid van de C. 5.3.Assistent coach 5.3.2Ingeval de C zijn ploeg moet verlaten, en dit om gelijk welke reden, met inbegrip van een sanctie, mag AC de functies van de C waarnemen op verzoek van de spelkapitein en mits toelating van de 1SR, en dit voor de duur van de afwezigheid.

20 De wijzigingen 6.1.3Een spelfase en een voltooide spelfase Een spelfase is een opeenvolging spelacties, vanaf het ogenblik van de opslag door de opslaggever, tot op het ogenblik dat de bal uit het spel is. Een voltooide spelfase is de opeenvolging van spelacties die resulteren in het toekennen van een punt. Deze definities hebben hun consequenties op diverse situaties

21 De wijzigingen 9.1.2.3gelijktijdige aanraking Indien gelijktijdige aanrakingen door twee tegenstanders boven het net leiden tot een verlengd contact met de bal, dan zal het spel verder gaan. 10.1.3De bal die in de richting van het kamp van de tegenstander gaat, door de onderste doorgangsruimte, blijft in het spel tot het moment dat de bal volledig het verticale vlak van het net overschreden heeft. (Dit is een toevoeging, geen wijziging)

22 De wijzigingen 11.2.2.1Het is toegelaten het kamp van de tegenstander met de voet(en) aan te raken, op voorwaarde dat minstens een gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de middenlijn of zich boven de middenlijn bevindt. 11.2.2.2Het is toegelaten het kamp van de tegenstander aan te raken met gelijk welk deel van het lichaam hoger dan de voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet hindert.

23 De wijzigingen 11.3Contact met het net. 11.3.1De aanraking van het net door een speler is GEEN fout, tenzij dit het spel hindert. 11.3.2De spelers mogen de paal, de koorden of gelijk welk voorwerp aan de buitenkant van de antenne – met inbegrip van het net zelf – aanraken, op voorwaarde dat dit het spel niet hindert.

24 De wijzigingen 11.4Fouten van de spelers aan het net 11.4.1Een speler raakt de bal of een tegenstander in de ruimte van de tegenstander, voor of tijdens de aanvalsactie van de tegenstander. 11.4.2Een speler dringt onder het net in de ruimte van de tegenstander en hindert het spel van de tegenstander. 11.4.3Een voet(en) van een speler dringt volledig binnen in het kamp van de tegenstander

25 De wijzigingen 11.4.4Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): -de bovenste band van het net of de bovenste 80 cm van de antenne aan te raken tijdens de actie om de bal te spelen, of -te steunen op het net gelijktijdig als de bal gespeeld wordt, of

26 De wijzigingen 11.4.4Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): -een voordeel ten opzichte van de tegenstander te maken, of -acties te ondernemen die de legitieme poging om de bal te spelen door de tegenstander hinderen

27 De wijzigingen 11.4.4Een speler hindert het spel van de tegenstander door (o.a.): -deze lijst is NIET limitatief !!

28 De wijzigingen 14.1Blokkeren 14.1.1Blokkeren is een actie van spelers dichtbij het net om een bal, komende van het kamp van de tegenstander, te onderscheppen door hoger te reiken dan de bovenste rand van het net, en dit ongeacht de hoogte van het balcontact. Enkel voorspelers mogen een blokactie uitvoeren, maar op het moment van de balaanraking moet een deel van het lichaam zich hoger bevinden dan de bovenste rand van het net.

29 De wijzigingen 15.2Aanvraag tot reglementaire spelonderbrekingen 15.2.1Reglementaire spelonderbrekingen mogen enkel en alleen worden aangevraagd door de coach of in de afwezigheid van de coach, door de spelkapitein.

30 De wijzigingen 15.10Procedure voor spelerswissels 15.10.3aDe eigenlijke aanvraag voor spelerswissel is het betreden van de wisselzone door de wisselspeler(s), klaar om te spelen en dit tijdens een reglementaire spelonderbreking.

31 De wijzigingen 15.10Procedure voor spelerswissels 15.10.3cDe aanvraag voor spelerswissel wordt bevestigd en aangekondigd door de markeerder of de tweede scheidsrechter, door respectievelijk de zoemer of een fluitsignaal te gebruiken.

32 De wijzigingen 15.10Procedure voor spelerswissels 15.10.4Indien een ploeg gelijktijdig wenst over te gaan tot meer dan één spelerswissel, moeten alle spelers die gaan wisselen zich allemaal op hetzelfde moment melden in de wisselzone om te kunnen beschouwd worden binnen eenzelfde aanvraag. In dit geval moeten de spelerswissels opeenvolgend uitgevoerd worden één na één en dit per duo spelers.

33 Uitvoering van de snelle wissels. De vraag voor een spelerswissel met een handgebaar door de trainer (coach) wordt toegestaan maar is niet verplicht. Dit signaal dient in feite tot niets meer en is niet officieel maar kan de aandacht van de 2de SR en de markeerder trekken. De vervangingsprocedure begint bij de speler die in correcte spelerskledij en voorzien van het wisselplaatje, de wisselzone betreedt.

34 Uitvoering van de snelle wissels. Door de zoemer te gebruiken kondigt de markeerder aan dat een wisselprocedure wordt opgestart. De speler steekt zijn plaatje omhoog en begeeft zich naar de kant van het terrein en stelt zich op aan de zijlijn (zoals nu).

35 Uitvoering van de snelle wissels. De 2de SR blijft op zijn plaats en blijft in visueel contact met de markeerder. De 2de SR staat de spelers toe om in het veld te gaan en weg te gaan door het huidige gebaar te doen.

36 Uitvoering van de snelle wissels. Wanneer de markeerder zijn inschrijvingen op het wedstrijdblad heeft beëindigd, steekt hij 2 handen op om aan te geven dat hij klaar is. De 2de SR doet hetzelfde richting 1ste SR zodat deze de toelating kan geven voor de volgende opslag.

37 Uitvoering van de snelle wissels. Enkele bedenkingen: 1.De markeerder moet veel attenter zijn en moet de opgelegde werkwijze rond twee handen opsteken zeker respecteren. 2.De 1ste SR moet zeer goed opletten om niet te vlug te fluiten voor de volgende opslag.

38 Uitvoering van de snelle wissels. Enkele bedenkingen: 3.De 2de SR moet meer dan ooit naar de reservebanken kijken om te zien of een wisselprocedure wordt voorbereid. 4.Jullie zullen moeten ervaren hoe één en ander verloopt. De ervaring zal de beste leerschool zijn en er zal een serieuze inspanning moeten geleverd worden om alles vlot te laten verlopen.

39 De wijzigingen 19.3Acties waar de libero bij betrokken is 19.3.2.1... Deze zijn onbeperkt, maar er moet een voltooide spelfase zijn tussen twee liberovervangingen (behalve bij kwetsuur / ziekte of bij een geforceerde rotatie veroorzaakt door een bestraffing).

40 De wijzigingen 19.3Acties waar de libero bij betrokken is 19.3.2.3... Alle daarop volgende laattijdige vervangingen zullen resulteren in de onmiddellijke onderbreking van het spel en het opleggen van een sanctie voor spelvertraging. De ploeg die zal mogen serveren wordt bepaald door het resultaat van de spelvertraging.

41 De wijzigingen 19.3.3Heraanduiding van een nieuwe libero 19.3.3.1 §4De ploegkapitein mag afstand doen van alle privileges van de kapitein om heraangeduid te worden als libero, indien dit zo gevraagd wordt door de coach.....

42 De wijzigingen 21.2Wangedrag met sancties tot gevolg 21.2.1Onbeleefd gedrag: een actie tegen de goede manieren of de morele principes, of elke actie met uiting van minachting. 21.2.3Agressie: eigenlijke fysieke aanval of agressieve of bedreigende houding.

43 De wijzigingen 24Tweede scheidsrechter 24.3Verantwoordelijkheden 24.3.2Tijdens de wedstrijd beslist, fluit en signaleert de 2SR: 24.3.2.4de voltooide blok door de achterspelers of de blokpoging door de libero; of de foutieve aanvalsactie door de achterspelers of door de libero

44 44 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Figuren en Tekens 2005-2008 vs 2009-2012 •Figuur 5 •SR teken 21 •SR teken 22 •LR teken 4 •FIVB 2009 instructies en SR teken 17 en 18 Geert BLYAERT – juni 2009

45 45 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-2008 •Figuur 5 •DE BAL GAAT DOOR HET VERTIKAAL VLAK VAN HET NET NAAR HET KAMP VAN DE TEGENSTANDER •R.2.4; 8.4.3; 8.4.4; 8.4.5; 10.1.1 Geert BLYAERT – juni 2009

46 46 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2009-2012 •Figuur 5a •DE BAL GAAT DOOR HET VERTIKAAL VLAK VAN HET NET NAAR HET KAMP VAN DE TEGENSTANDER •R.2.4; 8.4.3; 8.4.4; 8.4.5; 10.1.1; 10.1.3; 24.3.2.7; 27.2.1.3; 27.2.1.7 Geert BLYAERT – juni 2009

47 47 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2009-2012 •Figuur 5b ( nieuw ) Geert BLYAERT – juni 2009

48 48 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2009-2012 •Figuur 5b ( nieuw ) •DE BAL GAAT DOOR HET VERTIKAAL VLAK VAN HET NET NAAR DE VRIJE ZONE VAN DE TEGENSTANDER •R.8.4.3; 8.4.4; 10.1.2; 24.3.2.3; 24.3.2.5; 24.3.2.7 Geert BLYAERT – juni 2009

49 49 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-2008 •Foutieve aanvalsactie •- door een achterspeler, door een libero of op de opslag van de tegenstrever : R.13.3.3, 13.3.4, 13.3.5 •- op een bovenhandse vingerpas van de libero in zijn voorzone of het verlengde ervan : R.13.3.6 •Met de voorarm een neergaande beweging maken, de hand open. Geert BLYAERT – juni 2009

50 50 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Foutieve aanvalsactie •- door een achterspeler, door een libero of op de opslag van de tegenstrever : R.13.3.3, 13.3.4, 13.3.5 •- op een bovenhandse vingerpas van de libero in zijn voorzone of het verlengde ervan : R.13.3.6 •Met de voorarm een neergaande beweging maken, de hand open. Geert BLYAERT – juni 2009

51 51 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Foutieve aanvalsactie •- door een achterspeler, door een libero of op de opslag van de tegenstrever : R.13.3.3, 13.3.4, 13.3.5 •- op een bovenhandse vingerpas van de libero in zijn voorzone of het verlengde ervan : R.13.3.6 •Met de voorarm een neergaande beweging maken, de hand open. Geert BLYAERT – juni 2009

52 52 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Foutieve aanvalsactie •- door een achterspeler, door een libero of op de opslag van de tegenstrever : R.13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 23.3.2.3d-e, 24.3.2.4 •- op een bovenhandse vingerpas van de libero in zijn voorzone of het verlengde ervan : R.13.3.6 •Met de voorarm een neergaande beweging maken, de hand open. Geert BLYAERT – juni 2009

53 53 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-2008 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte •Wijzen naar de middenlijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

54 54 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte •Wijzen naar de middenlijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

55 55 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte •Wijzen naar de middenlijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

56 56 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte of de opslaggever raakt het speelveld (de achterlijn) •Wijzen naar de middenlijn of de respectievelijke lijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

57 57 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte of de opslaggever raakt het speelveld (de achterlijn) of de speler stapt buiten zijn speelveld op het ogenblik van de opslag. •Wijzen naar de middenlijn of de respectievelijke lijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

58 58 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Indringen in het kamp van de tegenstander of bal gaat door de onderste ruimte of de opslaggever raakt het speelveld (de achterlijn) of de speler stapt buiten zijn speelveld op het ogenblik van de opslag. •Wijzen naar de middenlijn of de respectievelijke lijn. •R.8.4.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.2.2, 12.4.3, 23.3.2.3a,f, 24.3.2.1, 24.3.2.2 Geert BLYAERT – juni 2009

59 59 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-2008 •Bal “BUITEN” of voetfout van een speler tijdens de opslag •Met de vlag boven het hoofd wuiven en wijzen naar de antenne of de respectievelijke lijn. •R.8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6 Geert BLYAERT – juni 2009

60 60 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Bal “BUITEN” of voetfout van een speler tijdens de opslag •Met de vlag boven het hoofd wuiven en wijzen naar de antenne of de respectievelijke lijn. •R.8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6 Geert BLYAERT – juni 2009

61 61 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Bal “BUITEN” of voetfout van een speler tijdens de opslag •Met de vlag boven het hoofd wuiven en wijzen naar de antenne of de respectievelijke lijn. •R.8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6 Geert BLYAERT – juni 2009

62 62 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Bal “BUITEN” of voetfout van een speler tijdens de opslag •Met de vlag boven het hoofd wuiven en wijzen naar de antenne of de respectievelijke lijn. •R.8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6 Geert BLYAERT – juni 2009

63 63 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Fouten bij de doorgangsruimte of de bal raakt een voorwerp buiten het speelveld, of voetfout van een speler tijdens de opslag •Met de vlag boven het hoofd wuiven en wijzen naar de antenne of de respectievelijke lijn. •R.8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.4, 27.2.1.6, 27.2.1.7 Geert BLYAERT – juni 2009

64 64 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. FIVB 2009 instructies •Indien na de 3 de balaanraking van een ploeg, de bal het verticale vlak van het net niet overschrijdt, is er het volgende onderscheid : Geert BLYAERT – juni 2009

65 65 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. FIVB 2009 instructies •Indien na de 3 de balaanraking van een ploeg, de bal het verticale vlak van het net niet overschrijdt, is er het volgende onderscheid : –indien de speler die als laatste de bal aangeraakt heeft bij de 3 de balaanraking een andere speler is die de bal opnieuw aanraakt : vier aanrakingen en teken 18 gebruiken Geert BLYAERT – juni 2009

66 66 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. FIVB 2009 instructies •Indien na de 3 de balaanraking van een ploeg, de bal het verticale vlak van het net niet overschrijdt, is er het volgende onderscheid : –indien de speler die als laatste de bal aangeraakt heeft bij de 3 de balaanraking een andere speler is die de bal opnieuw aanraakt : vier aanrakingen en teken 18 gebruiken Geert BLYAERT – juni 2009

67 67 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. FIVB 2009 instructies •Indien na de 3 de balaanraking van een ploeg, de bal het verticale vlak van het net niet overschrijdt, is er het volgende onderscheid : –indien de speler die als laatste de bal aangeraakt heeft bij de 3 de balaanraking een andere speler is die de bal opnieuw aanraakt : vier aanrakingen en teken 18 gebruiken –indien het echter dezelfde speler is die de bal opnieuw aanraakt : dubbel contact en teken 17 gebruiken Geert BLYAERT – juni 2009

68 68 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. FIVB 2009 instructies •Indien na de 3 de balaanraking van een ploeg, de bal het verticale vlak van het net niet overschrijdt, is er het volgende onderscheid : –indien de speler die als laatste de bal aangeraakt heeft bij de 3 de balaanraking een andere speler is die de bal opnieuw aanraakt : vier aanrakingen en teken 18 gebruiken –indien het echter dezelfde speler is die de bal opnieuw aanraakt : dubbel contact en teken 17 gebruiken Geert BLYAERT – juni 2009

69 69 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-2008 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009

70 70 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009

71 71 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009

72 72 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009  Dubbel contact  Twee gespreide vingers omhoog steken.  R.9.3.4, 23.3.2.3b

73 73 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009  Dubbel contact  Twee gespreide vingers omhoog steken.  R.9.3.4, 23.3.2.3b  9.3.4 DUBBELE TOETS: een speler raakt twee maal achtereen de bal of de bal raakt achtereenvolgens verschillende delen van zijn lichaam.

74 74 VVB SR commissie - reglementen 2009-2012 Geert BLYAERT | © Robert Bosch GmbH 2009. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 2005-20082009-2012 •Dubbele toets •Twee gespreide vingers omhoog steken. •R.9.3.4 Geert BLYAERT – juni 2009  Dubbel contact  Twee gespreide vingers omhoog steken.  R.9.3.4, 23.3.2.3b  9.3.4 DUBBEL CONTACT: een speler raakt twee maal achtereen de bal of de bal raakt achtereenvolgens verschillende delen van zijn lichaam.

75 HOMOLOGATIE 2009-2010

76 NOTEER •VOLLEDIGE CODE INVULLEN •LETTERS IN HET ROOD: OMCIRKELEN Enkel Hevoc Hees H 1Div A (code 2 hoogte) •RODE LETTER = AFWIJKING Dus brief ter verrechtvaardiging •OPWARMINGSZONE: Zelf bepalen en meedelen bij toss aan de kapiteins.

77 NOTEER •STRAFZONE: één stoel aan einde reservebank •SCOREBORD: min. 1 goed zichtbaar voor SR’s, markeerder en toeschouwers. •ELK TEKORT NOTEREN OP HET WEDSTRIJDBLAD! •WEDSTRIJDNUMMER INVULLEN

78 CONTROLE MATERIAAL •TERREIN •VRIJE RUIMTE •WISSELBORDJES •OPWARMINGS/STRAFZONE •NET •EHBO

79 HET NET •VOORSCHRIFT: GEEN STOKKEN •FLEXIBELE BUIGZAME ROEDE = OK •FIVB-NETTEN (ZONDER ROEDE) = OK

80 EHBO •EHBO-LOKAAL niet VERPLICHT! •VERBANDKIST + Coolbox bij markeerderstafel •Telefoon dokter + ziekenhuis moet op verbandkist vermeld zijn. NIET IN ORDE: NOTEREN!

81 OPWARMINGSZONE STRAFZONE Als SR zelf bepalen en afspreken met kapiteins bij de toss.


Download ppt "Vergaderingen van 2 en 4 september 2009. Algemene informatie De spelerskaart heet voortaan lidkaart en bevat heel wat meer informatie dan voorheen. Een."

Verwante presentaties


Ads door Google