De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement en Sociale Technologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement en Sociale Technologie"— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement en Sociale Technologie
 It’s all about content, conversation and collaboration Edwin Beumer, 6 juni 2012 Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon

2 Wie zijn wij Van origine Technische Start up van de TU Delft gespecialiseerd in Group Support Systems (GSS) Samenwerkingsverbanden met wetenschappers op het gebied van onderzoek in Collaboration Engineering en Risicomanagement

3 ging op reis…

4 Constateringen vooraf (1)
De toekomst laat zich niet meer voorspellen, daarvoor is de wereld complex en te zeer verbonden Traditionele Planning en Control wordt gekarakteriseerd door een redelijk voorspelbare omgeving

5 Constateringen vooraf (2)
De mens staat centraal binnen RM!! Integraal naar risicovraagstukken kijken en pro-actief sturen wordt steeds belangrijker

6 Het proces van RM

7 Hoe dan? Brown-paper sessies Excel lijsten Interviews
Algemene GDR tools

8 Een aantal bezwaren uit de dagelijkse praktijk
Arbeidsintensief Waar is de integrale kijk op het object? Wanneer ga je dialoog aan over de geïdentificeerde risico’s? Te weinig Interactie en Dynamiek Saai en vervelend Een momentopname Onderbenutting ervaringskennis Zeer dure oplossingen, nut en noodzaak

9 Kan het ook anders, beter?

10 Verschuiving van poldermodel naar Deltamodel (Volberda)
Traditioneel Poldermodel Deltamodel Consensusmodel en vertegenwoordig van belanghebbenden Dynamische kennisstromen Industriële economie met lage toegevoegde waarde Kenniseconomie met hoge toegevoegde waarde Hiërarchische management Horizontaal management Traditionele organisatievormen Flexibele organisatievormen, multidisciplinaire teams Laaggeschoolde productiemedewerkers Hooggeschoolde kenniswerkers

11 Responsieve benadering (Abma, 2006)
In een responsieve benadering wordt onderzoek gezien als een gezamenlijk proces naar de waarde en betekenissen van hun praktijk. Het doel van responsief onderzoek is het verhogen van onderlinge begrip tussen belanghebbende als voertuig voor praktijkverbetering.

12 Kernconcepten hierbij (Abma, 2006)
Ruimte voor gevoelens, emoties en ervaringen Stakeholders zijn actief betrokken Emergent design (uitkomsten ontwikkelen zich) Creëren van interactie tussen betrokkenen Rol van risicomanager is die van facilitator, educator

13 Onze analyse met wetenschappers en risicomanagers
De mens centraal Snellere herkenning proactiever Uniform makkelijk kunnen verspreiden binnen organisaties en haar projecten Bekijk risicovraagstukken integraal flexibele organisatievormen multidisciplinaire teams Koppel (top) risico’s aan doelstellingen Welke risico’s wil je lopen? Verschillen tussen de stakeholders

14 De opkomst van een connected maatschappij

15 Hoe delen, verbinden en communiceren we in het huidige tijdperk

16 Risicomanagement gaat over
Transparantie Delen van informatie Verbinden van mensen Communiceren over risico’s Allocatie en monitoren

17 Hebben Sociale technologieën toegevoegde waarde voor het RM-proces?
Veel overeenkomsten: maar?

18 Brengt verschillende expertises, invalshoeken en ervaringen bij elkaar in een community
Verhoogt en ondersteunt het draagvlak en betrokkenheid bij RM Ondersteunt uniform en integraal het proces Versnelling op het gebied van identificeren, beoordeling en besluitvorming van onzekerheden en risico’s Geheel nieuwe wijze van monitoren

19 Risicomanagement en Sociale Technologie
 It’s all about content, conversation and collaboration Edwin Beumer, 6 juni 2012 Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon


Download ppt "Risicomanagement en Sociale Technologie"

Verwante presentaties


Ads door Google