De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multifunctionele kering Science Park Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multifunctionele kering Science Park Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Multifunctionele kering Science Park Amsterdam
Titel presentatie Multifunctionele kering Science Park Amsterdam Ricardo Estevez , Amsterdam Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

2 Totstandkoming Casestudie Gebiedsanalyse Programma van eisen
Titel presentatie Totstandkoming Casestudie Terpendijk Tiel Trapdijk Rotterdam Klimaatdijk Kampen Multikering Katwijk Dakpark Rotterdam ZuidasDok Amsterdam Gebiedsanalyse Programma van eisen Variantenstudie Terpendijk Trapdijk Diepwand Datacenter Gemeente Amsterdam 1 januari 2003

3 Terpendijk

4 Terpendijk Voordelen Makkelijk te beheren en onderhouden
Relatief eenvoudig te realiseren variant Makkelijk op te hogen in de toekomst, extra breedte kan gaan fungeren als binnenberm. Een verbinding voor auto’s met het Flevopark is makkelijk te realiseren in de toekomst. Wanneer de behoefte aan woningen minder is dan het aantal geplande woningen kan ervoor gekozen worden om een deel van de kering een andere functie te geven. De kering is dus flexibel wat betreft de invulling van de functies.  Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt worden. De grote hoeveelheid benodigde klei zorgt voor veel transportbewegingen Indien er daadwerkelijk tuinen bij de huizen gerealiseerd worden dienen er duidelijke geboden en verboden voor de bewoners opgesteld te worden om de waterveiligheid te kunnen garanderen. De waterkering maakt geen deel meer uit van de ecologische hoofdstructuur

5 Trapdijk

6 Trapdijk Voordelen Ruimte van de waterkering wordt maximaal benut omdat er geen taluds aanwezig zijn. Door middel van het park op de onderste trede wordt de ecologische hoofdstructuur in stand gehouden. De treden zijn ook geschikt voor andere functies, hierdoor is de trapdijk net als de terpendijk flexibel qua functies.  Nadelen Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt worden. Lastig op te hogen in de toekomst omdat de breedte van de kruin al vastgesteld is en wordt begrenst door de bebouwing op de tweede trede.. Wanneer de damwandschermen vervangen moeten worden gaan alle functies op de dijk verloren. Alle kabels en leidingen die in het huidige tracé liggen dienen omgelegd te worden.

7 Diepwand

8 Diepwand Voordelen Volledige traject wordt eenduidig versterkt
Weinig tot geen zetting vanwege de plaatsing van de diepwand in diepe zandlagen. Combinatie van veel functies mogelijk, flexibel op dit gebied. Ecologische hoofdstructuur wordt niet aangetast  Nadelen Erg dure oplossing. Lastig op te hogen in de toekomst (eenmalig mogelijk m.b.v. schotbalken). Maatschappelijk belang van zo’n dure oplossing is moeilijk aan te tonen. Kruisingen van Kabels en Leidingen (K&L) met diepwand zijn niet mogelijk. Erg lastig om de diepwand te vervangen, zonder achterliggende functies te moeten opofferen als de levensduur van de diepwand verstreken is

9 Datacenter

10 Datacenter Voordelen Inefficiënt ruimtegebruik van de kavels binnen het Science Park wordt tegengegaan. Bespaard energie door waterkoeling van de servers. Ecologische hoofdstructuur wordt grotendeels gehandhaafd. De glasvezelkabels die in de dijk gesitueerd zijn kunnen na de aanleg van de datacenters teruggeplaatst worden aangezien de datacenters zelf ook gebruik maken van deze voorzieningen.  Nadelen Relatief lastig te inspecteren Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt worden. De bebouwing is niet flexibel ingericht, wanneer een andere functie in de gebouwen gewenst is dienen de gebouwen hier eerst geschikt voor gemaakt te worden. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om uitspoeling bij de overgangen van constructie naar grondlichaam te voorkomen.

11 Afwegingskader Multicriteria analyse Flexibiliteit qua functies
Verwachte kosten Beheerbaarheid Mogelijkheid tot versterken Faalmechanismen Terpendijk Trapdijk Diepwand Datacenter Flexibiliteit qua functies ++ + Kosten -- - Beheerbaarheid Mogelijkheid tot versterken Faalmechanismen

12 Vragen of opmerkingen? Titel presentatie Gemeente Amsterdam
1 januari 2003


Download ppt "Multifunctionele kering Science Park Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google