De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietspad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietspad."— Transcript van de presentatie:

1 fietspad

2 Inhoud Bevelen van de bevoegde personen
Rangorde van de verkeersvoorschriften Overtredingen overtredingen in graden overtredingen in verband met het rijbewijs snelheidsovertredingen rijden onder invloed: alcohol en drugs

3 Arm recht omhoog

4 Arm of armen horizontaal

5 Andere bevelen bevoegd persoon
Het heen en weer zwaaien met een rood licht: bestuurders moeten stoppen. Het op en neer bewegen van hand en arm: snelheid verminderen. Een draaiende beweging van de arm: sneller rijden. Een fluitsignaal: geen bevel, het trekt de aandacht van de bestuurder.

6 Belangrijke bevoegde personen
Federale en lokale politie Brugwachter Douanebeambte Belgische militaire politie Bevoegd personeel van het openbaar vervoer en spoorwegen Brandweer en civiele bescherming

7 Gemachtigde personen Kunnen aanwijzingen geven bord C3 op stokje
Soorten: gemachtigde militairen gemachtigde signaalgevers gemachtigde opzichters wegkapiteins groepsleiders werfopzichters begeleiders en coördinatoren bij uitzonderlijk vervoer

8 Rangorde verkeersvoorschriften

9 Soorten overtredingen
verkeersovertredingen van de 1ste, 2de, 3de en 4de graad overtredingen i.v.m. het rijbewijs snelheidsovertredingen rijden onder invloed Overtredingen van de 1ste graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen betreffende snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs). Overtredingen van de 2de graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Overtredingen van de 3de graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Overtredingen van de 4de graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade.

10 Overtredingen van de 1e graad
Alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs). Voorbeelden de gordel niet dragen de richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer dat verplicht is 's nachts zonder verlichting fietsen onrechtmatig op een busstrook rijden onrechtmatig op een pechstrook rijden Straffen onmiddellijke inning van 50 euro boete van 55 tot euro

11 Overtredingen van de 2e graad
Brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Voorbeelden een vast oranje verkeerslicht negeren als bestuurders bellen met de gsm in de hand rechts inhalen waar dit verboden is de achtermistlichten niet aanzetten wanneer dit verplicht is bepaalde gevallen van gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren onrechtmatig parkeren op plaatsen voor personen met een handicap Mogelijke straffen een onmiddellijke inning van 100 euro een boete van 110 tot euro een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld

12 Overtredingen van de 3e graad
Brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar. Voorbeelden een rood verkeerslicht negeren een inhaalverbod niet naleven tripleren waar dit verboden is inhalen nabij een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers voetgangers of fietsers in gevaar brengen de regels betreffende het kruisen niet naleven Mogelijke straffen een onmiddellijke inning van 150 euro een boete van 165 tot euro een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs een mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld

13 Overtredingen van de 4e graad
Brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade. Voorbeelden een stopbevel van een bevoegd persoon negeren links inhalen op een helling of in een bocht wanneer dit verboden is andere bestuurders aansporen tot overdreven snel rijden verkeerstekens op een overweg negeren rechtsomkeer maken op de autosnelweg straatraces houden Mogelijke straffen een boete van 220 tot euro een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs een verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar bij herhaling binnen het jaar worden de boetes verdubbeld

14 Overtredingen i.v.m. het rijbewijs
Dit zijn vooral: overtredingen betreffende het rijbewijs, bv.: rijden zonder (voorlopig) rijbewijs rijden na intrekking van het rijbewijs rijden ondanks rijverbod een valse verklaring afleggen om een rijbewijs te verkrijgen Mogelijke gevolgen: onmiddellijke intrekking rijbewijs of voorlopig rijbewijs geldboete, verschillend naargelang de ernst van de overtreding gevangenisstraf verval van het recht een voertuig te besturen immobilisering of zelfs verbeurdverklaring van een voertuig

15 Snelheidsovertredingen
Andere wegen 50 euro 50 euro + 5 euro/km van 55 tot euro + 30 km/uur vanaf + 30 km/uur vanaf + 40 km/uur Mogelijke straffen onmiddellijke inning: tot 10 km/uur: 50 euro + 10 km/uur: 50 euro + 10 euro/km geldboete: van 55 tot euro onmiddellijke intrekking van het rijbewijs: + 20 km/uur verval van het recht tot sturen (8 dagen tot 5 jaar): mogelijk vanaf + 20 km/uur verplicht vanaf + 30 km/uur

16 Rijden onder invloed: alcoholcontrole
Wie? De vermoedelijke dader van een verkeersongeval en ieder die het mee heeft kunnen veroorzaken. - Ieder die op een openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt bij de scholing. Ieder die aanstalten maakt om op een openbare plaats een voertuig of rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden bij de scholing. Een wachttijd van 15 minuten 1. ademtest 2. ademanalyse 3. bloedproef

17 Ademtest Gevolgen S: geen gevolg A: alarm  ademanalyse
P: positief  ademanalyse

18 Ademanalyse - geldboete Gevolgen vanaf 0,22 mg/l:
- rijverbod voor 3 uur - afgeven rijbewijs voor 3 uur - geldboete 0,35 mg/l en meer of weigeren: - rijverbod voor 6 uur - afgeven rijbewijs voor 6 uur - mogelijke onmiddellijke intrekking rijbewijs - geldboete - …

19 Bloedproef Wanneer? - Als de ademtest en de ademanalyse niet kunnen uitgevoerd worden. - Als de ademtest ten minste 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde lucht aangeeft en de ademanalyse niet kan worden verricht. - Op verzoek van de betrokken persoon.

20 Rijden onder invloed: drugscontrole
Wie? De vermoedelijke dader van een verkeersongeval en ieder die het mede heeft kunnen veroorzaken. - Ieder die op een openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt bij de scholing. Ieder die aanstalten maakt om op een openbare plaats een voertuig of rijdier te besturen of een bestuurder te begeleiden bij de scholing. 1. speekseltest 2. speekselanalyse 3. bloedproef

21 Speekseltest Meer dan de toegelaten waarde: - rijverbod voor 12 uur
- afgeven rijbewijs voor 12 uur - mogelijk onmiddellijk intrekken van het rijbewijs - speekselanalyse - na 12 uur een nieuwe speekseltest

22 Speekselanalyse Meer dan de toegelaten waarde: - geldboete
- bij herhaling binnen 3 jaar gevangenisstraf van een maand tot twee jaar - mogelijk verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar - mogelijk verplichting tot slagen voor examen(s)

23 Bloedproef Wanneer? Als de speekseltest niet kan uitgevoerd worden.
Als de speekselanalyse niet kan uitgevoerd worden. - Op verzoek van de betrokken persoon.


Download ppt "Fietspad."

Verwante presentaties


Ads door Google