De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET HISTORISCH REFERENTIEKADER

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET HISTORISCH REFERENTIEKADER"— Transcript van de presentatie:

1 HET HISTORISCH REFERENTIEKADER

2 ORDENING AANBRENGEN IN DIE LANGE GESCHIEDENIS
NOODZAAK? ORDENING AANBRENGEN IN DIE LANGE GESCHIEDENIS

3 VANAF WANNEER BEGINT DE GESCHIEDENIS?
Vanaf ontstaan heelal Vanaf ontstaan aarde Vanaf ontstaan mens Vanaf ontstaan schrift  Meerdere antwoorden zijn dus mogelijk!

4 GESCHIEDENIS OP SCHOOL BEGINT MET:
De eerste mens Het ontstaan van het schrift: prehistorie Historie

5 GEEFT GESCHIEDENIS OP SCHOOL ‘DE’ GESCHIEDENIS WEER?

6 = gebeurtenissen van onderzoek van vroeger het verleden = het verleden
= geschiedwetenschap gebeurtenissen van vroeger = het verleden = huidig beeld van het verleden = geschiedenis

7 GESCHIEDENISONDERWIJS = exacte weergave van het verleden
= CONSTRUCTIE van het verleden

8 HOE LEREN WE GESCHIEDENIS KENNEN?
skeletten allerhande gebruiksvoorwerpen munten brieven officiële documenten archieven enz.  bronnen

9 HOE LEREN WE GESCHIEDENIS KENNEN?
9

10 DE DIMENSIES VAN DE GESCHIEDENIS
TIJD RUIMTE SOCIALITEIT

11 DE INDELING volgens SOCIALITEIT of de DOMEINEN

12 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
POLITIEK: Nationaal en internationaal staatsgezag en – inrichting, relaties tussen staten, zie stelt wetten op? Wie beslist over oorlog en vrede? ECONOMISCH: Tewerkstelling, handel en geld SOCIAAL: Manier van wonen, leven en samenleven; is er gelijkheid of ongelijkheid? Wanneer trouwt men? CULTUREEL: Kunst, muziek, literatuur, onderwijs, godsdienst en wetenschap

13 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING

14 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
De ‘David’ van Michelangelo, ca

15 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
Protestanten werden veroordeeld tot de brandstapel een brandstapel.

16 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
De drukpers was een revolutionaire uitvinding uit de 15e eeuw. De communicatie tussen wetenschappers ging sterk vooruit.

17 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
Afbeelding uit het werk van Vesalius, hij dissecteerde lijken.

18

19 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
Portaalbeelden van de Notre-Dame te Chartres, 12e eeuw.

20 DE 4 DOMEINEN VAN DE SAMENLEVING
Miniatuur uit de 14e eeuw - Christus leidt de kruisvaarders Cartoon of spotprent

21

22 2 HISTORISCHE REFERENTIEKADERS
Chronologische indeling Indeling volgens type van samenleving

23 HISTORISCH REFERENTIEKADER VOLGENS TYPE VAN SAMENLEVING
Jager-voedselverzamelaar Agrarische samenleving (agrarische en neolithische revolutie ca 8000 v. Ch.) Industriële samenleving (Industriële Revolutie ca 1750 na Ch.) Postindustriële samenleving (Elektronische en informaticarevolutie ca na Ch.)

24 OPGELET: Deze indeling is NIET chronologisch
OPGELET: Deze indeling is NIET chronologisch! De 4 types samenleving komen vandaag SAMEN voor op aarde

25 CHRONOLOGISCH REFERENTIEKADER
7 periodes met een begin- en einddatum Per periode een onderzoek naar de vier domeinen van de samenleving

26 OPGELET: Deze periodisering is héél WESTERS en EUROPEES getint

27 DE 7 HISTORISCHE PERIODES

28 DE PREHISTORIE

29 HET OUDE NABIJE OOSTEN

30

31 DE KLASSIEKE OUDHEID

32 MIDDELEEUWEN

33 NIEUWE TIJD

34

35

36 NIEUWSTE TIJD

37

38

39

40 EIGEN TIJD

41

42 42

43 DE 7 HISTORISCHE PERIODES
PREHISTORIE (1e mens – ca v Ch) OUDE NABIJE OOSTEN (ca 3500 – ca 750 v. Ch.) KLASSIEKE OUDHEID (ca. 750 v. Ch. – ca. 476 na Ch.) MIDDELEEUWEN (ca. 476 – ca. 1450) NIEUWE TIJD (ca – ca. 1750) NIEUWSTE TIJD (ca – ca. 1945) EIGEN TIJD (ca – heden)

44 DE INDELING IN DE RUIMTE

45 DE INDELING IN DE RUIMTE

46 DE INDELING IN DE RUIMTE
Byzantium of Constantinopel. Reconstructie van deze stad. De hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk.

47 DE INDELING IN DE RUIMTE

48 DE INDELING IN DE RUIMTE
48


Download ppt "HET HISTORISCH REFERENTIEKADER"

Verwante presentaties


Ads door Google