De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2) Toelichting ABM Waarom gebruiken ? Wat is het ? Wanneer komt het ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "2) Toelichting ABM Waarom gebruiken ? Wat is het ? Wanneer komt het ?"— Transcript van de presentatie:

1 2) Toelichting ABM Waarom gebruiken ? Wat is het ? Wanneer komt het ?
relatie tot milieubeleid hoe werkt het ? plaats in vergunningverlening Waarom gebruiken ? Wanneer komt het ?

2 Wat is het ? 1) relatie tot milieubeleid

3 Emissiebeleid Sanerings- inspanning Milieubezwaar

4 Milieubezwaar Intrinsieke eigenschappen (PBT): persistentie (P)
bio-accumulatie (B) acute toxiciteit (T)

5 Emissiebeleid Bbt + IT But + IT IT Sanerings- inspanning Milieubezwaar
C IT Milieubezwaar Bbt = Beste bestaande technieken But = Best uitvoerbare technieken IT = Immissietoets

6 Emissiebeleid Bbt + IT But + IT IT Sanerings- inspanning Milieubezwaar
C IT Milieubezwaar Bbt = Beste bestaande technieken But = Best uitvoerbare technieken IT = Immissietoets

7 Methodiek M i l e u b z w a r Aanpak A Aanpak B Aanpak C

8 Methodiek Gebaseerd op stofeigenschappen
Sluit aan bij Europese - en nationale regelgeving op gebied van indelen en kenmerken stoffen/preparaten Onderscheid stoffen en preparaten Aanduiding waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning

9 Wat is het ? 2) hoe werkt het en wie doet wat?

10 } Procedure Procedure (oud) Ontwikkelingen Procedure (nieuw)
Milieubeleid Wvo Procedure (nieuw) } Verschuiving verantwoordelijkheid

11 PROCEDURE Producent/leverancier Controlerende instantie Worst-case
verzoek Controlerende instantie Worst-case Beperkte set Volledige set Gebruiker Resultaat beoordeling + plaats productdossier Bevoegd gezag Maatwerk Besluit Info omgeving

12 Wat is het? 3) plaats in vergunningverlening: wanneer gebruiken???

13 Wvo Informatie Maatregelen Toetsen

14 Plaats ABM in vergunningverlening
suggesties saneringsinspanning: 1) milieubezwaarlijkheid van stoffen werkveld ABM BBT BUT IT 2) hoeveelheid van stoffen 3) kennis/overleg met bedrijf keuze maatregel vergunning

15 Wanneer ABM toepassen? Tijdens vooroverleg Voor alle stoffen
Voor alle bedrijven

16 Waarom gebruiken? NADELEN VOORDELEN

17 Voordelen meer informatie betere bescherming milieu
preventie (begin van keten) ook effect op diffuse bron uniformiteit, aansluiting bij SOMS, (EU)beleid bereidheid bedrijven transparantie meer inzicht (ook bij bedrijven)

18 Mogelijke nadelen: meer informatie/nieuwe stoffen nieuwe vergunningen meer werk ! (hoe prioriteren?) Maar: leveranciers doen uitzoekwerk (niet de bevoegde gezagen of bedrijven)

19 De balans is positief meer werk? betere bescherming milieu
NADELEN VOORDELEN meer werk? prioritering? betere bescherming milieu uitzoekwerk bij producent bereidheid bedrijven (SOMS, uniformiteit) ook effect op diffuse bron

20 Wanneer komt het ? en wie vertelt wat?

21 introductietraject en daarna: CIW Producenten Bevoegd gezag Handel
Steunpunt Emissies Nieuwsbrief Emissies top 10 vragenlijst discussiegroep Klankbordgroep ? en daarna: CIW algemene info: rapport, brochure, CD rom workshops algemeen training Producenten Handel Bureaus Branches Bevoegd gezag Introductietraject: is een tweetrapsraket. informatie aan bevoegd gezag en bedrijfsleven klik branches geven door aan leden en bevoegd gezag geeft workshops voor bedrijven klik het natraject is voorzien. natuurlijk steunpunt, nieuwsbrief maar daarnaast ook website met 10 vragenlijst, discussieplatform en mogelijk ook een klankbordgroep. Doel is info-uitwisseling en omgang bij de uitvoering in de praktijk Aangesloten leden Bedrijven workshops

22 Implementatie Implementatie 2001 Ingevoerd aug. 2002

23 Nodig! +


Download ppt "2) Toelichting ABM Waarom gebruiken ? Wat is het ? Wanneer komt het ?"

Verwante presentaties


Ads door Google