De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgleerlingen naar leerlingenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgleerlingen naar leerlingenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgleerlingen naar leerlingenzorg
NOW Netwerkcongres 30 maart 2012

2 Van zorgleerlingen naar leerlingenzorg
Wanneer heeft een leerling extra zorg nodig? Hoe herken ik ‘een zorgleerling’? ‘Gewoon druk’ of ADHD? ‘Gewoon eigenzinnig’ of autistisch? En, maakt het verschil? voor wat ik accepteer in gedrag, voor hoe ik met de leerling omga?

3 Probleem of beperking? Probleem = mogelijk om op te lossen
Beperking = mee leren omgaan Zijn ouders en school het eens? Beperking of probleem? Is het nodig dit zeker te weten? Maakt het verschil voor de aanpak? ‘Mogen we een experiment doen?’

4 AD(H)D, autisme, ODD… iets anders?

5 Situatie & Veranderwens
Hoe is de situatie nu? Wat zijn uw zorgen? Met wie deelt u deze? Welke afspraken zijn er op school hierover? Wat is de gewenste situatie? Wat wilt u wél? ‘Denk niet aan een roze olifant’

6 ‘Denk niet aan een roze olifant’

7 Oefening ‘Wat wilt u wel?’
Denk aan een leerling die verstorend gedrag vertoont. (Verstorend = wat u verstorend vindt, voor u zelf of klasgenoten) Bedenk wanneer u tevreden zou zijn Benoem in concreet gedrag wát u wilt zien Wat doet / lukt de leerling dan? Op welk moment? Hoe lang? Waar is dit voor nodig? Welk effect heeft dit op de klas? Wat verbetert hierdoor?

8 Overeenstemming tussen leerling, ouders en collega’s
Leerling, ouders en school zijn gesprekspartners Afspraken gezamenlijk & gedragen = commitment Ouders & docenten gezamenlijke verantwoordelijkheid De leerling kan zich vanuit loyaliteit ontwikkelen Afstemmen wensen en mogelijkheden op school Docenten geven aan wat kan: Wat is goed voor leerling, klasgenoten en henzelf? Welke inzet van docenten is reëel? Hoe lang?

9 Overeenstemming Huidige & gewenste situatie
Wat gaat al goed of al beter? Welke talenten & mogelijkheden heeft de leerling? Hoe is de situatie nu? Zien leerling, ouders en school dit hetzelfde? Wat is nodig om te veranderen? Willen school, leerling en ouders hetzelfde? Wanneer is het goed genoeg? Hoe merk je dat, aan welk (leer/werk) gedrag?

10 Plan van aanpak Oefening ‘Stel… het is gelukt!’
Hoe gaat het nu, hoe wil je dat het gaat? Zijn leerling, ouders en school het eens? Wat gaat al goed of al beter? Hoe is dat gelukt? Hoe noem je hetgeen gaat verbeteren Welk cijfer nu & welk cijfer is goed genoeg? 0……10 Welk gedrag hoort bij ‘goed genoeg’? Wat is de eerste stap in de goede richting? Concrete doelen & afspraken & evaluatie

11 Communicatie Wat is nodig om het plan van aanpak te laten slagen?
Wie overlegt met wie? Leerling ouders mentor vakdocenten adjunct zorgcoördinator leerlingbegeleider schoolbegeleider extern betrokkenen Wie maakt welke afspraken met wie? Hoe leg je afspraken vast, hoe meet je vooruitgang? Hoe zorg je dat je zorg gedeeld en gedragen wordt door jou, je collega’s én ouders? ‘Joined Supervision’ & ‘Watchful Care’

12 Grenzen Hoe blijft het goed voor
De leerling, klasgenoten, docenten, school en thuis? Helderheid in grenzen & verantwoordelijkheid Ouders en docenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk Docenten bepalen welk gedrag op school acceptabel is

13 Hartelijk dank voor jullie aandacht!
Heel veel plezier met het samenwerken met jongeren, ouders en collega’s Vraag hen wat vooral handig was te doen Deel je succeservaringen!

14 Bronnen Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs
Louis Cauffman en Dick J. van Dijk ISBN Oplossingsgericht coachen Insoo Kim Berg & Peter Szabó ISBN Oplossingsgericht aan de slag Gwenda Schlundt Bodien en Coert F. Visser ISBN Nieuwe autoriteit Haim Omer ISBN Oplossingsgerichte vragen Fredrike Bannink ISBN

15 Contact


Download ppt "Van zorgleerlingen naar leerlingenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google