De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O P EEN ZEKERE DAG STOND J EZUS AAN DE OEVER VAN HET MEER VAN G ENNÉSARET, TERWIJL DE MENSEN OP H EM AANDRONGEN OM HET WOORD G ODS TE HOREN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O P EEN ZEKERE DAG STOND J EZUS AAN DE OEVER VAN HET MEER VAN G ENNÉSARET, TERWIJL DE MENSEN OP H EM AANDRONGEN OM HET WOORD G ODS TE HOREN."— Transcript van de presentatie:

1

2 O P EEN ZEKERE DAG STOND J EZUS AAN DE OEVER VAN HET MEER VAN G ENNÉSARET, TERWIJL DE MENSEN OP H EM AANDRONGEN OM HET WOORD G ODS TE HOREN.

3

4 Open staan voor…, luisteren…

5

6 H IJ ZAG NU TWEE BOTEN LIGGEN AAN DE OEVER VAN HET MEER ; DE VISSERS WAREN ERUIT GEGAAN EN SPOELDEN HUN NETTEN.

7

8 Een dagelijkse bezigheid, orde scheppen en houden.

9

10 H IJ STAPTE IN EEN VAN DE BOTEN, DIE VAN S IMON EN VROEG HEM EEN EINDJE VAN WAL TE STEKEN.

11

12 In beweging brengen, in actie komen

13

14 H IJ GING ZITTEN EN VANUIT DE BOOT VERVOLGDE H IJ ZIJN ONDERRICHT AAN HET VOLK.

15

16 Gods woord, wijsheid, een woord om van te leven

17

18 T OEN H IJ ZIJN TOESPRAAK HAD GEËINDIGD ZEI H IJ TOT S IMON : “V AAR NU NAAR HET DIEPE EN GOOI UW NETTEN UIT VOOR DE VANGST.”

19

20 Het onbekende, het onvertrouwde tegemoet…

21

22 S IMON ANTWOORDDE : “M EESTER, DE HELE NACHT HEBBEN WE GEZWOEGD ZONDER IETS TE VANGEN ; MAAR OP UW WOORD ZAL IK DE NETTEN UITGOOIEN."

23

24 Een woord, enkele letters, onbetekenend en toch zo sterk…

25

26 Z E DEDEN HET EN VINGEN ZULK EEN MASSA VISSEN IN HUN NETTEN DAT ZE DREIGDEN TE SCHEUREN. D AAROM WENKTEN ZE HUN MAATS IN DE BOOT OM HEN TE KOMEN HELPEN.

27

28 Delen van de overvloed, samen sterker staan

29

30 T OEN DIE GEKOMEN WAREN VULDEN ZE DE BEIDE BOTEN TOT ZINKENS TOE.

31

32 Overvol, tot aan de rand gevuld, niet geheel zonder risico

33

34 B IJ HET ZIEN DAARVAN VIEL S IMON P ETRUS J EZUS TE VOET EN ZEI : “H EER, GA WEG VAN MIJ, WANT IK BEN EEN ZONDIG MENS.”

35

36 Zich klein maken vanuit het besef van de eigen kleinheid

37

38 O NTZETTING HAD ZICH MEESTER GEMAAKT VAN HEM EN VAN ALLEN DIE BIJ HEM WAREN, VANWEGE DE VANGST DIE ZE GEDAAN HADDEN. Z O VERGING HET OOK J AKOBUS EN J OHANNES, DE ZONEN VAN Z EBEDEÜS DIE MET S IMON SAMENWERKTEN.

39

40 Te veel van het goede, bewondering en verwondering

41

42 J EZUS ECHTER SPRAK TOT S IMON : “W EES NIET BEVREESD, VOORTAAN ZULT GE MENSEN VANGEN.”

43

44 Laat je angst maar varen, Ik ben bij je, Ik ben die is…

45

46 Z E BRACHTEN DE BOTEN AAN LAND EN LIETEN ALLES ACHTER OM H EM TE VOLGEN.

47

48 In de voetsporen van de Heer, het veilige onbekende tegemoet

49

50


Download ppt "O P EEN ZEKERE DAG STOND J EZUS AAN DE OEVER VAN HET MEER VAN G ENNÉSARET, TERWIJL DE MENSEN OP H EM AANDRONGEN OM HET WOORD G ODS TE HOREN."

Verwante presentaties


Ads door Google