De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatiemonitor 2009 Steenwijkerland. Prestatiemonitor 2009 in opdracht van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatiemonitor 2009 Steenwijkerland. Prestatiemonitor 2009 in opdracht van."— Transcript van de presentatie:

1 Prestatiemonitor 2009 Steenwijkerland

2 Prestatiemonitor 2009 in opdracht van

3 3 Prestatiemonitor 2009 ontwikkeld door De Loos Monitoring en de IJsselgroep

4 4 Prestatiemonitor Steenwijkerland. hoe staat het met de prestatie in het basisonderwijs?. hoe is de ontwikkeling bij de kleuters?. zijn er onderwijsachterstanden in Steenwijkerland?. wat zijn actuele aandachtspunten?

5 Prestatiemonitor 2009. alle basisscholen en alle vaardigheden. ingedeeld in competenties begrip, taal en rekenen. een gezamenlijke initiatief gemeente en scholen. prestatiemonitor 2009 volgt op vijf taalmonitors. levering vanuit export geautomatiseerde toetsadministraties. indicator prestatieniveau en indicator uitval

6 uitkomsten taalmonitor 2008. aandacht voor (dalende) prestaties in de bovenbouw;. aandacht voor afname conform handleiding bij kleutertoetsen;. voormalige GOA-scholen kennen slechts beperkt achterstanden; uitkomsten prestatiemonitor 2009?

7 uitkomsten inventarisatie 2009 inventarisatie vanwege inregelen gemeentebrede verwerking. 16 scholen werken met ParnasSys, 20 scholen met het CITO-LOVS, 2 scholen met Dotcom en 1 school heeft nog geen geautomatiseerde toetsadministratie. alle scholen werken met LVS-toetsen van het CITO. Daarnaast werken 9 scholen met LVS- toetsen van BOOM (mn. Hoofdrekenen is genoemd). Enkele noemen verder Pearson (BLT Aarnoutse), Van Gorcum (KOL Horeb)en PRAVOO (LOVS onderbouw). 19 scholen nemen de EB af (wv. 2 gemeld hebben ook de NT af te nemen). 6 scholen hebben gemeld het NIO af te nemen en 12 scholen het SEO (wv. 1 scholen met het NPV-J). 2 scholen gebruiken het LVS voor kwantitatieve onderbouwing schoolkeuzeadvies. buiten het LVS nemen 17 nemen de entreetoets af (wv. 2 scholen ook eerder dan groep 7) en 3 scholen de NSCCT. er is geen school die toetst ná de 2de week van juni 2009

8 uitkomsten prestatiemonitor 2009 opbouw presentatie 1.resultaten op begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden 2.taalvaardigheden 3.rekenvaardigheden 4.prestaties in kleuterklassen 5.vergelijking tussen de groepen 6.zijn er achterstanden?

9 9 1.hoe staat het met de prestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen? profiel begripvaardigheden op alle basisscholen 2008/’09

10 10 1.hoe staat het met de prestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen? niveau begripvaardigheden op alle basisscholen 2008/’09

11 11 1.hoe staat het met de prestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen? niveau begripvaardigheden op alle basisscholen 2008/’09

12 12 1.hoe staat het met de begripsprestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen?

13 13 2.hoe staat het met de taalprestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen?

14 14 3.hoe staat het met de rekenprestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen?

15 15 4.hoe staat het met de kleuterprestaties op de Steenwijkerlandse basisscholen?

16 16 5.hoe staat het met de prestaties bij doorlopen van de school? alle scholen en één peuterspeelzaal in 2008/’09 begrip:begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, ordenen taal:technisch lezen, spelling, taaltoetsen en taal voor kleuters rekenen:incl. ruimte & tijd

17 17 6.zijn er achterstanden in Steenwijkerland? indicator uitval op alle basisscholen 2008/’09 let op:landelijke referentie is 25% extra weging van E-leerlingen én beperkte weging van D-leerlingen negatieve pooling (d.w.z. hoger percentage is ongunstiger)

18 18 6.zijn er achterstanden in Steenwijkerland? indicator uitval op alle basisscholen 2008/’09

19 19 6.zijn er achterstanden in Steenwijkerland? indicator uitval op alle basisscholen 2006/’07-2008/’09 let op:driejaargemiddelden i.v.m. kleine aantallen

20 20 6.zijn er achterstanden in Steenwijkerland? vergelijking basisscholen 2008/’09 let op:vier OAB scholen zijn donker ingekleurd deelnemende scholen ontvangen eigen schoolrapport

21 samenvatting n.a.v. presentatie. wat is uw beoordeling van resultaten prestatiemonitor 2009?. moeten we meer weten?

22 samenvatting stedelijke rapport. prestaties in Steenwijkerland gunstig!. enige versterking onderwijs woordenschat. versterken van signalerende functie peuter- kleutertoetsen. achterstandsscholen versus laag presterende scholen. meerwaarde van indicator leerwinst. specifieke aandacht competenties en vaardigheden

23 bespreking. er volgt nog een bovenschoolse bespreking. daarbij ontvangen scholen hun eigen schoolrapport. wat doen we als gemeente en scholen met deze bevindingen?. wat kunnen scholen doen met het schoolrapport?. welke vervolgafspraken zijn er te maken?

24

25 25 Marion Kogelman Magriet Pothast Rinus de Loos


Download ppt "Prestatiemonitor 2009 Steenwijkerland. Prestatiemonitor 2009 in opdracht van."

Verwante presentaties


Ads door Google