De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw"— Transcript van de presentatie:

1 College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw
Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Interactieve Media PROPEDEUSE ONDERNEMEN College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw

2 Agenda vandaag VANDAAG: Case 1 > productiebedrijf Mondo Snarfo
Financiering / begrotingen > boek hdst 11 en 12! Case 2 > Canta tours

3 Geld Dit college > startkapitaal
Hoeveel geld heb ik nodig om mijn bedrijf te starten? Waar krijg ik het geld vandaan?

4 Stel, ik start een bedrijf
Aanname > ik start een lo-budget maar creatief reclame/AV/web productie bedrijf: MONDO SNARFO Business to business Vaste prijs: 1 idee + commercial + actiesite = 5000 euro Ik doe alles zelf  1-manszaak Kwaliteit: niveau AT5 – RTVNH – Tien Positionering bij doelgroep: goedkoop maar OK Segment: MKB Amsterdam  1500 bedrijven Afzet target 1e jaar: 2% = 30 units a 5000 euro Omzet = euro Winst??

5 Ondernemen Essentie van ondernemen is:
Op eigen benen staan = zelf verantwoordelijkheid nemen = je broek ophouden = risicovol gedrag vertonen  je móet geld verdienen Maar hoe kom je aan het vertrouwen van geldschieters en dus aan startkapitaal? Financieel plan maken !

6 OPSTELLEN VAN FINANCIEEL PLAN
NU: INVESTERINGSBEGROTING (bezittingen) + FINANCIERINGSPLAN (eigen vermogen en schulden) = OPENINGSBALANS (is een momentopname!) FP = onderdeel van BP

7 INVESTERINGSBEGROTING
Productiemiddelen jaar 1 vaste activa (duurzame produktiemiddelen): immateriële vaste activa (octrooien, goodwill) materiële vaste activa: - terreinen en gebouwen - inventaris - machines en gereedschappen - transportmiddelen overige vaste activa vlottende activa (niet-duurzame produktiemiddelen): voorraden (produktie en in voorraad) debiteuren liquide middelen voorfinanciering BTW aanloopkosten (levensonderhoud)

8 INVESTERINGSBEGROTING MondoSnarfo
vaste activa: immateriële vaste activa 0 materiële vaste activa: - Computer / Camera /Software - inventaris - huur ruimte - auto overige vaste activa 0 vlottende activa: Voorraden Debiteuren Liquide middelen Voorfinanciering BTW Aanloopkosten(levensonderhoud) Totaal euro

9 Financieringsplan Waar gaat dat geld vandaan komen?

10 Financieringsplan Eigen vermogen Vreemd vermogen
Langlopend vreemd vermogen > 1 jaar Onderhandse lening > hoge rente! O.a. hypothecaire lening Kortlopend vreemd vermogen < 1 jaar: Bankkrediet Leverancierskrediet Afnemerskrediet

11 Financiering Durfkapitaal  risicodragend vermogen
Achtergestelde lening + eigen vermogen Business Angels of Informal Investors Venture capitalists + participatiemaatschappijen Subsidies (o.a. Senter Novem en Syntens) Competities – wedstrijden Check BIZNER.nl > de internetbank voor ondernemers

12 Financiering Criteria voor Venture Capitalists :
Opereren meestal in een bedrijfstak met sterke groei Willen bedrijven met een sterke USP Gericht op een duidelijke marktbehoefte Gerund door een ervaren management team Met een plan om de boel op de beurs te brengen

13 OPENINGSBALANS Bedrag x K Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa
Gear Inbreng privé 75 Inventaris 75 Vreemd vermogen Huur Inbreng familie 50 Auto Onderhandse lening 140 Vlottende activa Debiteuren Leverancierskrediet 26 Liquide middelen 25 VoorfinancieringBTW 35 Aanloopkosten 12 _______________________ _______________________ Totaal 291K K

14 Oefenmateriaal maken investeringbegroting

15 Oefenmateriaal maken investeringbegroting
Opstellen investeringbegroting op basis van grid openingsbalans Naam bedrijf: CANTATOURS Gebaseerd op een idee uit de VS. Produktie en verhuur van GPS-gestuurde toeristenauto’tjes voor in A’dam. GOCARSF.COM GoCar is the first-ever GPS-guided tour car !

16 Cantatours A’dam

17 Cantatours A’dam Bedenk, zoek op en schrijf op!
Wat heb je nodig om dit idee maar NL te halen Vertaal dit naar een financiële behoefte Zet alles op een rij in de begroting uit het grid Dit gaan we bespreken in de klas morgen


Download ppt "College 5 > Geldzaken [15 mei 2007] Peter Buis Lori de Paauw"

Verwante presentaties


Ads door Google