De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereik ik tenminste hetzelfde resultaat met minder middelen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereik ik tenminste hetzelfde resultaat met minder middelen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereik ik tenminste hetzelfde resultaat met minder middelen?
Cees Min Directeur van Reset management

2 Agenda: - Waarom zitten we in de penarie? Hoe daar met Gezond Verstand
uit te komen? - Hoe werkt dat in de praktijk?

3 De huidige situatie Overheid 75% verlaging (begeleiding) budgetten
Gemeente, UWV enz. (minder) werkpleinen wat te doen? Klantmanager de klos mag bedenken hoe hij/zij het anders gaat doen.

4 1 Om dit op te lossen moeten af van (tenminste) drie issues:
1. Wens te helpen staat voorop. Aanbod gericht 2. Burger wordt los gezogen van zijn netwerk 3. Tijdsdruk professionals. Helpen is effectiever dan zelf laten aanrommelen. Hulpverleners syndroom 4. Geen of te weinig eisen stellen. Geen wederkerigheid. 5. Politiek van goede bedoelingen. 6. Weinig vertrouwen in de capaciteiten van de burger

5 2 Dominantie van onze fixatie op zwakte en gebrek
“Geleid door de overtuiging dat het goede het tegenovergestelde is van het slechte heeft de mensheid voor eeuwen een fixatie gevolgd met fouten en falen. Deze fixatie op zwakte is diep verankerd in onze educatie en opvoeding”.

6 3 Je kunt de problemen van vandaag en morgen
niet oplossen met de denkwijze van gisteren

7

8 Twee mogelijkheden om efficiënter te werken:
Persoonlijke begeleiding Organisatie (rollen, verantwoordelijk heden)

9 Doe de juiste dingen Doe ze goed!! 15% 15% 35% 25%

10 OPLOSSINGSGERICHTE BEGELEIDING Ik pleit voor: Doen wat werkt
Creëren van snelle successen Aandacht voor ‘kansrijken’ OPLOSSINGSGERICHTE BEGELEIDING Gevoel dat je het zelf kunt Een positieve benadering van ‘klanten’ Minder aandacht voor analyses en problematiseren, meer aandacht voor oplossingen. Doen wat werkt Van ‘Zorg en Ziek’ naar ‘Gezondheid & Gedrag’

11 Kern het oplossingsgericht begeleiden
Als iets niet werkt, stop er dan mee. 2. Als iets niet werkt stop er dan mee en .. doe iets anders .

12 Kern het oplossingsgericht begeleiden
3. Als iets wel werkt, doe er méér van. 4. Als iets werkt, leer het (van) een ander

13 Probleemgerichte manier van werken
Klant Centraal Intake Diagnose Begeleidingsplan Begeleiding Check Nazorg Inkomen Assessment Analyse Gesprek Conclusies Keten samen werking Werk Behalen we de Voorgenomen Resultaten (mijlpalen en doelen) Producten + Diensten Participatie Informatie Trajecten Instroom Zorg Investeringen Werk Mijlpalen + Doelen Bestaand bestand Regie + Monitoren Werk- bedrijf/ plein Wat kunnen we met deze klant bereiken? Wat gaan we met de klant bereiken & hoe gaan we dit aanpakken? Uitvoering van de begeleiding van de klant Meten Adviseren Aanpassen Ingrijpen Werkende klanten Bron: W.Limmen/KeyZen

14

15 Defect OPLOSSINGS GERICHTE OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK AANPAK
Waar wil je naar toe? Wat is de gewenste situatie? Wat ga jij morgen doen? Wat gaan we samen doen? Wat verwacht je aan extra?

16 Richt je op oplossingen Niet op problemengevallen
WEL door te analyseren wat wel goed functioneert en dat …delen met elkaar meer doen Niet door te analyseren wat niet goed functioneert: symptomen, oorzaken, gebreken, verantwoordelijken (schuldigen)? De aandacht gaat uit naar wat niet werkt De aandacht gaat uit naar wat wel werkt

17 Hoe komen we daar? Zo snel mogelijk? De Wens Gewenst resultaat
Huidige situatie Analyses Tijd

18 GEWENSTE SITUATIE DOE HIER MEER VAN
Wat wil je bereiken? ANALYSEREN EERDER SUCCES Wanneer was de gewenste situatie al een (beetje) aanwezig? HYPOTHETISCHE INVALSHOEK Wat gaat er beter als de gewenste situatie is bereikt? Wat is daarvan het voordeel? Wat doe je zelf anders? Waaraan merken anderen dat het beter gaat? Voorbeeld van eerder succes gevonden Succes was het resultaat van bewust handelen Successituatie trad spontaan op DOE ER ALVAST EEN KLEIN STUKJE VAN DOE HIER MEER VAN VIND UIT HOE

19 OPLOSSINGSGERICHTE VRAGEN
1. Waar wil je naar toe? 2. Wat is de gewenste situatie? 3. Wat ga jij morgen doen? Wat gaan we samen doen? Wat verwacht je van de organisatie?

20 Eigenaarschap 4. Eigen actieplan: 3. Resources ontdekken:
Wat ga IK morgen doen? Wat gaan we SAMEN doen? Wat verwacht je van je omgeving? Liever kleine stapjes dan grote woorden! 3. Resources ontdekken: Wat werkt goed voor jou? Hoe ziet je omgeving er uit? Wie kan jou helpen? 2. Wat werkt wel: Wanneer deed het probleem zich niet voor of minder voor? Beschrijf de situatie: wat was er anders? Uitzonderingen vormen de sleutel tot het vinden van oplossingen. Wat veroorzaakte dit succes? Wat was jouw bijdrage aan het succes? Hoe deed je dat? 1. Beschrijf de Gewenste Richting: Wat zou er anders zijn als het probleem opgelost is? Wondervraag. Wat zou je graag willen? Inspanning

21 1% We gaan er simpelweg voor zorgen
dat we op alle aspecten van het spel één procent beter worden

22 Voordelen van gerichtheid op kleine hier-en-nu verbeteringen
1. Lage drempel: grotere kans op beweging 2. Laag risico: werkt het niet dan geringe schade en doe je iets anders 3. Makkelijk bij te sturen door stapje voor stapje te werken 4. Kans op positieve sneeuwbaleffecten 5. Positieve impliciete boodschap: er is al veel goed Hoe meer je vastzit, hoe kleiner de stap vooruit

23 Samenvattend Toekomst is belangrijk Wat kan anders?
Probleemgericht Oplossingsgericht Verleden is belangrijk Toekomst is belangrijk Wiens fout is het? Wat kan anders? Expert geeft antwoorden Expert stelt vragen Praten is belangrijk Doen is belangrijk Controleer Ondersteun Resources moeten worden aangereikt Resources zijn voorhanden, moeten ontsluierd worden Regel Uitzondering Probleem Oplossing

24 Om een andere benadering te laten slagen is nodig
Lef om jezelf in de ogen te kijken Lef om je paradigma’s los te laten Lef om buiten je kaders te denken Lef om je gezicht naar de toekomst te keren Lef om de ander zijn onafhankelijkheid te gunnen

25 Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, … maar niet simpeler.


Download ppt "Hoe bereik ik tenminste hetzelfde resultaat met minder middelen?"

Verwante presentaties


Ads door Google