De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloven = naar een ander land gaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloven = naar een ander land gaan"— Transcript van de presentatie:

1 Geloven = naar een ander land gaan
VOCA 1 Geloven = naar een ander land gaan

2 VORMEN = VROMEN, STERK MAKEN
1 Wie heeft jou tot nu toe gevormd als christen ? Hoe hebben ze dat gedaan ? VORMEN = VROMEN, STERK MAKEN

3 Een mens op weg met God… De roeping van Abram [1] De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. [2] Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. [3] Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.’

4 Een mens op weg met God… 4] Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet. [5] Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Kanaän. In Kanaän aangekomen, [6] trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de Eik van More. Toentertijd waren de Kanaänieten nog in het land. [7] Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: ‘Aan uw nakomelingen zal Ik dit land in bezit geven.’ Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was.

5 … is een van de oudste woorden in de taal van de mensen
… is een van de oudste woorden in de taal van de mensen. Het scheppingsverhaal vertelt dat God de mens zegende op de zesde dag. Dit woord geeft aan dat God het beste met de mens voor heeft. Zegen komt van God. Maar mensen kunnen ook mensen zegenen. Die zegen werkt dan door de mens heen en komt van God. Zegenen is dus: je neerbuigen voor iemand of 'goed zeggen' over iemand; elkaar groot maken en niet kleineren; op een goede manier met elkaar omgaan. Iemand het allerbeste toewensen in gods-naam. Elkaar tot zegen zijn

6 Zegenen is dus méér dan spreken, het is vooral iets DOEN.
Bijvoorbeeld: Je doet een klusje voor iemand zonder dat die het vraagt. Je stuurt iemand die niet veel geld heeft een pakketje met voedsel. Je wast de auto voor een zieke buurman. Je gaat bij een eenzaam mens op bezoek. Je doet dit om de liefde van God te laten zien . Je verwacht er NIETS voor terug. Elkaar tot zegen zijn

7 Ik … een zegen ? 2 a) Hoe kan jij een zegen zijn voor anderen ?
Kan je daar een voorbeeld van geven ? b) Probeer met eigen woorden te herhalen wat “zegenen” is. c) Wat zou de vraag van God aan Abraham (Ga weg uit je land naar het land dat ik je zal wijzen)voor jou betekenen ? d) Aan het eind van elke eucharistie worden we gezegend. Wat zou dat dan betekenen voor ons ? Ik … een zegen ?

8 Een zegen ? “Gezegend zijn” betekent niet dat God het allemaal wel in orde zal brengen voor jou. Soms lijkt het zelfs dat die zegen je ontnomen is. De slavernij van de Hebreeën in Egypte staat zeker en vast symbool voor zo’n ongezegende tijd ! Slavernij betekent mensen gebruiken, hen klein houden en kleineren. Dus net het tegenovergestelde van zegenen ! De slaven in Egypte verlangen naar vrijheid. Uit de oude verhalen wisten ze van een ander land waar het goed was om te leven, waar ze vrij zouden zijn. Het land dat aan hun voorouders beloofd was. Beloofd Land dus. Een land van zegeningen…

9 3 Als je ver van huis hard moet werken voor heel weinig eten en je wordt ……………………… en geschopt, dan kan je je eigen land niet vergeten, dan smeek je om hulp en …………. je tot God. De mensen van Israël voelen zich in Egypte …………… ……………. . De mensen van Israël willen graag naar huis. Maar …………… ………….. en ziet hoeveel zijn mensen hebben te lijden van de ……………………… in een heel ver land, dus stuurt hij Mozes om ze te ………………………, dan gaan ze op reis met Mozes voorop. Klik hier om het lied te beluisteren en vul ondertussen de ontbrekende woorden in.

10 3 De mensen van Israël gaan in rijen door de woestijn. De mensen van Israël gaan weg omdat ze vrij willen zijn. Maar de farao krijgt spijt en hij stuurt ……… ……………………… achter de vluchtelingen aan En Mozes staat stil voor een heel breed water, te breed en te …………… om verder te gaan.

11 3 Het volk roept tot God : “ als U ons niet helpt dan …… … ……………..,
de soldaten komen steeds dichterbij.” Dan blaast de storm een …….. door het water, de zee gaat opzij, de mensen zijn vrij. De mensen van Israël rennen hard naar de overkant. De mensen van Israël rusten uit op het ………………… ze dansen en zingen zo blij. De mensen van Israël zijn eindelijk vrij. Eindelijk vrij? Ja, maar het is nog een lange weg naar het Beloofde Land. Ze moeten nog leren om voor elkaar een zegen te zijn!

12 4 Lees het verhaal en zet dan de prenten van de volgende drie dia’s in de goede volgorde. OP WEG NAAR HET BELOOFDE LAND Het volk Israël is op weg naar het Beloofde Land. Achter hen ligt Egypte, voor hen is de woestijn. De woestijn is dor en droog. De mensen hebben dorst. Ook het brood raakt op. Het volk weet geen raad. Ze gaan naar Mozes en zeggen : Heb je ons meegenomen om in de woestijn te sterven ? God laat zijn volk niet in de steek. Hij zorgt voor brood en water. 5. De reis door de woestijn is lang en ook gevaarlijk. Een vreemd volk valt de Israëlieten aan. Mozes bidt tot God. Als hij zijn armen omhoog houdt, winnen de Israëlieten. Met veel moeite kan Mozes dat doen. Het vreemde volk vlucht. De Israëlieten reizen weer verder. Voor hen ligt de berg Sinaï. Het volk zet de tenten op. Hier zullen ze een poos uitrusten.

13 4 God laat Mozes bij zich op de berg komen. Hij zegt: Ik ben God, Ik heb jullie bevrijd. Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. God zegt nog meer en Mozes schrijft het op grote platte stenen. Er staat : heb God lief met je hele hart. Heb je naaste lief als jezelf. Samen met het volk bouwt Mozes een prachtige tent. Daarin staat een gouden kist. Daarin legt hij de stenen met de woorden van God. God zegt : Ik ga met jullie mee, waar je ook heengaat. En het volk trekt weer verder. Eindelijk komen ze bij het Beloofde Land. Hier mogen ze blijven wonen met hun kinderen. Hier mogen ze God dienen en gelukkig zijn.

14 Hoe leer je een ZEGEN te zijn?
4 A B C D Hoe leer je een ZEGEN te zijn? E

15 Hoe leer je een ZEGEN te zijn?
4 F G H I Hoe leer je een ZEGEN te zijn?

16 Hoe leer je een ZEGEN te zijn?
K L Hoe leer je een ZEGEN te zijn?

17 Hoe leer je een ZEGEN te zijn?
God zegt: Ik ga met jullie mee, waarheen je ook gaat. Hij gaat met hen mee als woorden die de weg wijzen, de “10 geboden”. Zo blijft God in hun midden aanwezig, in de tent van de samenkomst. Heel dichtbij en toch onzichtbaar… Hoe leer je een ZEGEN te zijn?

18 Een zegen ben/word je… door de 10 WOORDEN van God (na) te volgen… Dan kom je vanzelf in het “Beloofde Land”.


Download ppt "Geloven = naar een ander land gaan"

Verwante presentaties


Ads door Google