De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel van de presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel van de presentatie"— Transcript van de presentatie:

0 Nabij Meer contact tussen patiënt en medewerker
Brede uitrol van een pilotproject

1 Titel van de presentatie
:46 Inhoud Wat houdt het project Nabij in? Welke effecten heeft het project Nabij? Hoe ziet het vervolg er uit?

2 Titel van de presentatie
:46 Ambitie (aanleiding) Nabijheid van medewerkers bij patiënten vergroten Kwaliteit van zorg verbeteren Stijging van patiënttevredenheid Een resultaatgerichte cultuur Kostenreductie realiseren Daartoe verpleegposten anders inrichten Pilotlocatie Kliniek Jelgerhuis Leeuwarden

3 Doel van het project ‘Nabij’
De intensiteit en kwaliteit van het directe contact tussen verpleegkundigen en patiënten vergroten Werkprocessen optimaliseren

4 Opbouw van het project 1. Nulmeting 2. Oplossingen 3. Implementatie
4. Effectmonitor 5. Brede uitrol

5 Het project op hoofdlijnen
Titel van de presentatie :46 Het project op hoofdlijnen Fase I - III: Nulmeting, verbetermaatregelen, virtuele meting Fase IV: Business case, keuze verbetermaatregelen door GGZ Friesland Vervolg Fase V: Implementatie verbetermaatregelen Fase VI: Effectmeting en rapportage

6 Nulmeting Huidige werkprocessen en gebouwen in kaart brengen
Pilotlocatie: Kliniek Jelgerhuis Conclusie: met name medicatie en rapportage kunnen slimmer ingericht worden

7 Oplossingen meer patiëntcontact
Innovaties die leiden tot meer patiëntcontact hogere veiligheid voor patiënt & medewerker effectievere behandeling Ondersteund door techniek & bouwkundige aanpassingen

8 Oplossingen: Medicatie
Mobiele kar (afsluitbaar, ‘hufterproof’) Voorraadbeheer door apotheek Elektronisch Voorschrijf Systeem Verstrekken vanuit gezamenlijke ruimte

9 Oplossingen: Rapportage
Werken met laptops Opbergen in beveiligde kast Draadloos netwerk Rapporteren op huiskamer, samen met de patiënt

10 Bouwkundig Unit B: andere bestemming verpleegpost, evt. ruimte voor extra patiëntkamer Unit A: herinrichting verpleegpost tot multifunctionele ruimte Uitgangspunt: verpleegpost is géén kantoor meer

11 Oplossingen: aanscherping behandelvisie
De presentie theorie als uitgangspunt

12 Verpleegkundigen… … Zijn vanaf het begin bij dit project betrokken en hebben meegedacht over de invulling … Vinden de medicatiekar prettig werken: noodmedicatie is altijd dichtbij, de kar is hufterproof … Zien dat hun aanwezigheid op de groep zeer de-escalerend werkt … Zien door samen rapporteren meer inzicht bij patiënten in hun behandeling en dus grotere behandeleffectiviteit ….Worden geïnspireerd door presentietheorie

13 Patiënten… … Zijn, na een periode van gewenning, oha positief
… Vinden altijd een verpleegkundige op de huiskamer wel even wennen … Willen wel zelf verantwoordelijkheid dragen voor het ophalen van de medicatie

14 Effecten Effectievere behandeling: Snellere doorstroom, verkorting van de behandelduur van 40 naar 23 dagen (mede door samenwerking met FACT) Verhoogde patiëntveiligheid: Voorkomen incidenten Lagere werkdruk: Betere kwaliteit van arbeid Meer cliëntcontact: Betere kwaliteit van zorg

15 Kosten / baten Kliniek Jelgerhuis
Titel van de presentatie :46 Kosten / baten Kliniek Jelgerhuis Opbrengsten / jaar (€) Loonkostenbesparing 52.416,00 Verhoogde capaciteit ,00 Totale opbrengsten ,00 Kosten / jaar (€) Exploitatie bouwkundig 1.527,00 Exploitatie technisch 5.574,00 Totale kosten 7.101,00 Baten / jaar (€) Opbrengsten - kosten ,00 Loonkostenbesparing = potentiëel. Verhoogde capaciteit = afhankelijk van productie GGZ-Friesland breed, schatting op basis van vorig begrotingsjaar en moet nog verminderd worden met centrale overheadkosten. Wanneer géén arbeidsbesparing verzilverd wordt, is het resultaat €56.854,55 extra opbrengsten per jaar.

16 Titel van de presentatie
:46 Conclusie Effect op de bedrijfsvoering positief als Capaciteitsverhoging hogere opbrengst oplevert Effect op kwaliteit van zorg arbeidsbesparing: 32 uur / week meer uren op de groep: 32 uur / week meer inzicht in behandeltraject minder medicatiefouten minder incidenten Effectiviteit ↑ Veiligheid ↑

17 Brede uitrol TNO Handleiding voor teammanagers beschikbaar
Interne ondersteuningsgroep van mensen met ervaring Mogelijkheden verkennen voor herverdeling van bedcapaciteit


Download ppt "Titel van de presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google