De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie"— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie
Heterogene massafabricage

2 Belangrijke kenmerken
Voor de productie zijn harde normen (standaardkostprijs) Productie op voorraad

3 Harde relatie tussen input en output

4 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid
Als bij handelsbedrijf op rekening plus: Functiescheiding tussen bedrijfsbureau, productie, administratie. Harde normen resulterend in een standaardkostprijs. Betrouwbare productieadministratie. Afdelingsgewijze nacalculatie en verschillenanalyse

5 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s
Juistheid productieresultaat (efficiency, bezetting, afval en uitval) Verder als bij handelsbedrijf op rekening

6 Toepassingsvraag 1 Welke ongewenste effecten kan het sturen op efficiency en bezetting hebben?

7 Of?

8 Preventieve IC maatregelen

9 Begroting, normen en tarieven

10 1.1 Begroting, normen, tarieven
Verkoopbegroting Productiebegroting Inkoopbegroting +Personeelsbegroting + Investeringsbegroting. Standaardkostprijs per product obv stuklijsten en bewerkingslijsten en tarieven. Normale bezetting, normaal afval, normaal uitval Tarieven voor manuren en machine-uren op basis van normale bezetting

11 Toepassingsvraag 2 Jack werkt sinds kort op de controllersafdeling van een rekenmachinefabriek. Eén ding begrijp ik nog steeds niet, zegt hij tegen zijn mentor: “Waarom veranderen jullie de tarieven niet wanneer je aan het begin van het jaar al weet dat je minder gaat draaien dan de normale bezetting?”. Snap jij het wel?

12 1.2 CT functiescheiding Als bij handelsbedrijf op rekening en ten aanzien van productie: Bedrijfsbureau (intern beschikkend) Productieafdelingen (uitvoerend) Magazijn gereed product (bewarend) Administratie (controlerend & registrerend)

13 Uitvoering van planning en nacalculatie gescheiden

14 Toepassingsvraag 3 Stel je komt als accountant voor de interim-controle bij een bedrijf van beperkte omvang dat tuingereedschap produceert. Je constateert dat de tweekoppige administratie niet alleen de nacalculatie doet maar ook de voorcalculatie. Vind je dit onoverkomelijk?

15 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
Als bij handelsbedrijf op rekening plus: procedures inzake werkuitgifte, nacalculatie, verschillenanalyse, kwaliteitskeuring. Arbeidsomstandighedenwet Directe beveiliging: omheining, portier, magazijnmeester, camera’s

16 Managementinformatie

17 1.4 Belangrijke managementinformatie
Exploitatie Omzet Kostprijs verkopen Brutomarge Productieresultaten per afdeling per periode (efficiency, afval, uitval , bezetting) voor machines, materiaal en personeel Balans gerelateerd Mutaties in machinepark Omloopsnelheid voorraden Ouderdom debiteuren

18 Toepassingsvraag 4 Waarom kunnen negatieve productieresultaten zowel een kostenprobleem zijn als verband houden met het onvolledig verantwoorden van opbrengsten?

19 Gegevens in bestanden  Informatie

20 1.5 Essentiële bestanden Als bij handelsbedrijf op rekening (Inkoopbestand,Voorraadbestand, Crediteurenbestand,Prijsbestand, Verkoopbestand, Debiteurenbestand) plus: Productieorderbestand, Personeelsbestand, Machinebestand

21 Toepassingsvraag 5 Beschrijf de inhoud van het productieorderbestand. Welke afdeling voert welke gegevens in?

22 Repressieve IC-maatregelen

23 Cijferanalyse

24 2.1 Cijferanalyse Als bij handelsbedrijf op rekening (werkelijke brutomarges versus begrote brutomarges per product) plus: Productieresultaten per afdeling Voorraadverschillen Beoordelen van verschillen

25 Verbandscontroles

26 2.2 Verbandscontroles Beginvoorraad grondstoffen + Inkopen – Eindvoorraad = Verbruik. Toegestaan verbruik= aantal gereed gekomen producten maal de norm; Machine-uren + in en omsteltijden + onderhoud + leegloop= machinecapaciteit ; Shoptime (personeelsbestand) = Jobtime (productieorderbestand) + indirecte uren; Gereed gemelde productie = Goedgekeurde productie + Uitval; Verder als bij handelsbedrijf op rekening

27 Toepassingsvraag 6 Stel dat de directie onder andere de volgende informatie ontvangt over de periode februari: Begroot verbruik tegen standaard kostprijs: $ / Werkelijk: $  Efficiencyverschil: $ (negatief). Wat zou er allemaal aan de hand kunnen zijn?

28 Verschillenanalyse

29 2.3 Detailcontroles Controle op de juistheid van de gehanteerde inkoopprijzen; idem van de standaardkostprijs. Controle op geschreven uren door afdelingshoofd, Afdelingsgewijze nacalculatie en verschillenanalyse. Verder als handelsbedrijf op rekening

30 Waarneming ter plaatse

31 2.4 Waarneming ter plaatse
Naleving productievoorschriften. Inventarisatie onderhanden werk, grondstoffen en gereed product. Naleven voorschriften Arbowet.

32 Calculus

33 Calculus B. V. fabriceert verschillende typen rekenmachines
Calculus B.V. fabriceert verschillende typen rekenmachines. De kasten en toetsen worden in eigen beheer gefabriceerd. De inwendige cpu wordt bij een vaste leverancier in Singapore betrokken waarmee een langlopend contract is afgesloten. De granulaatkorrels voor de fabricage van de plastic behuizing worden van de nationale chemische industrie betrokken. Onder de directie ressorteren de volgende afdelingen: Verkoop (6) Inkoop (2) Bedrijfsbureau (4) Gieterij (20),Assemblage (22), Testafdeling (3) Magazijn grondstoffen (2) Magazijn gereed product (2) Financiële administratie (4)

34

35 Op de afdeling Gieterij worden de kunststof behuizingen en toetsenborden gegoten met behulp van kostbare machines. Op de afdeling Assemblage worden de rekenmachines samengevoegd. Door de afnemers worden verschillende eisen aan de nauwkeurigheid gesteld. De testafdeling dient elke serie te testen op de vereiste nauwkeurigheid. Uitval wordt niet herbewerkt. De afgekeurde rekenmachines dienen te worden vernietigd. De afdeling verkoop heeft langlopende contracten met grootwinkelbedrijven. Daarnaast worden rekenmachines onder eigen merk voor een hogere prijs verkocht aan zelfstandige detaillisten.

36

37 Toepassingsvraag 7 Welke mogelijke problemen zijn er in de casus te onderkennen met betrekking tot de volledigheid van de opbrengsten? Zie je problemen met betrekking tot de juistheid van de verantwoorde kosten?

38

39 Toepassingsvraag 8 Jack die als assistent controller bij Calculus werkt, loopt met de directeur verkoop op. “Ach” zucht hij, “ik wil jou er niet mee lastigvallen maar de concurrentie uit China is moordend. Als het zo door gaat kunnen we de tent binnenkort sluiten”. Welke maatregelen kun je noemen om de kosten te beheersen zodat Calculus kan blijven concurreren?

40 Toepassingsvraag 9 Geef aan wat de functie is van de standaardkostprijs en hoe deze tot stand komt.

41 Toepassingsvraag 10 Hoe komen de man- en machine-uurtarieven tot stand? Wat betekent normale bezetting?

42 Toepassingsvraag 11 De sfeer bij Calculus is de laatste tijd wat gespannen. De chef van de assemblage klaagt: “Sinds er een nieuwe zit op het bedrijfsbureau, kan ik geen goed meer doen”. Welke functies heeft het bedrijfsbureau? Welke informatie heeft het bedrijfsbureau nodig om deze functies uit te voeren?

43 Toepassingsvraag 12 Vind je het noodzakelijk om voor de voorraad granulaat een gesloten magazijn te hebben? Welke vorm(en) van inventarisatie zou je de directie adviseren voor de verschillende voorraden?

44 Toepassingsvraag 13 Welke maatregelen van interne controle (zowel preventief als repressief) zijn noodzakelijk ten aanzien van het testen van rekenmachines? Wat is de betekenis van het begrip normaal uitval?


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie"

Verwante presentaties


Ads door Google