De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CISCO 7940/60 IP PHONE 產品商標.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CISCO 7940/60 IP PHONE 產品商標."— Transcript van de presentatie:

1 CISCO 7940/60 IP PHONE 產品商標

2 De Diverse Onderdelen V/d Telefoon
Telefoonlijnen Functie toetsen “softkeys” De hoorn LCD scherm Deze “softkeys” zijn context afhankelijk Help Numerieke toetsen Service Toetsen Volume Toetsen Cursortoets Hoofdtelefoon Luidspreker Mute toets

3 Inloggen Aanmelden via button naast scherm Aanmelden:
-Gebruikers ID invullen -Pincode invullen -Druk op verzenden Aanmelden via Services knop (wereldbol)

4 Uitloggen Druk op de Services knop (wereldbol) en kies Extension Mobility Kies vervolgens op Ja om af te melden Services (wereldbol)

5 Een gesprek tot stand brengen Verschillende manieren om een gesprek tot stand te brengen
Neem de Hoorn van de Haak voor het handmatig opbellen en beantwoorden van de telefoon, Typ een telefoonnummer in en druk op functietoets Kiezen Druk op functietoets Nieuw en typ het telefoonnummer in. Gebruik de toets Luidspreker voor het opbellen en het beantwoorden van de telefoon met de luidspreker Gebruik de toets Hoofdtelefoon voor het opbellen en het beantwoorden van de telefoon met een goedgekeurde hoofdtelefoon Om van handmatig gebruik over te gaan naar het gebruik van luidspreker, drukt u in de toets: Luidspreker, daarna legt u de hoorn op de haak. Om van Luidspreker terug te gaan naar handmatig, neemt u de hoorn van de haak

6 Een Gesprek beantwoorden Verschillende manieren om een gesprek te beantwoorden
Handmatig: u pakt de hoorn van de Haak. Hoofdtelefoon: als u een hoofdtelefoon gebruikt, dan toetst u de knop Hoofdtelefoon in Luidspreker: als u de luidspreker gebruikt, dan toets u de knop Luidspreker Functietoets: toets functietoets Beantw in (het gesprek gaat over op de luidspreker)

7 Volume Instellen Het instellen van de Volume voor de hoorn, hoofdtelefoon en luidspreker Stap 1 Voor het harder of zachter instellen van het geluid van de hoorn, hoofdtelefoon of de luidspreker, gebruikt u de cursortoetsen (+/_) van de Volumeregelaar. Kies een van de drie mogelijkheden Stap 2 Terwijl u luistert naar de belvolume, kunt u met de +/ - toets de gewenste volume veranderen Stap 3 Om de instelling te bewaren, kiest u de functietoets Opslaan belvolume

8 Een gesprek beëindigen Verschillende manieren om een gesprek te beëindigen
Handmatig: als u een gesprek via de hoorn voert, legt u de Hoorn op de haak. Luidspreker: als u een gesprek via de luidspreker voert, druk de Luidspreker toets in Koptelefoon: als u een koptelefoon gebruikt, druk de toets Eindgespr in

9 Een gesprek in de wacht zetten
Druk op de functietoets Wacht. Het gesprek haal je terug met: Druk op de functietoets Hervat. Als er meerdere gesprekken in de wacht staan, gebruik dan de cursor toets om het gewenste gesprek te kiezen en druk dan de functietoets Hervat. Microfoon uitzetten Om de microfoon uit te zetten druk op de Mute toets (rechtsonder op de telefoon, naast de speakerknop) Om het gesprek voort te zetten druk nogmaals op Mute toets

10 De terugbelfunctie Als een telefoonlijn in gesprek is, is het mogelijk om als de lijn weer vrij is je te laten terug te bellen. Als een telefoonlijn in gesprek is verschijnt er op het LCD scherm de functietoets TrgBlln. Als je deze intoetst verschijnt op het LCD scherm dat terugbellen geactiveerd is met het nummer waar naar toe. Als de lijn aan de andere kant vrijkomt hoor je een ring en verschijnt er een tekst dat de lijn vrij is met de tijd. Toets de functietoets Kies in om te bellen of Terug om te annuleren.

11 Bekijken/bellen van gemiste gesprekken
stap 1 Druk de servicetoets Telefoonlijst (met het opengeslagen boek.) stap 2 Ga met de cursor toets naar Gemiste oproepen en druk op de functietoets Kies. Met de cursortoets kan je de geschiedenis bekijken. stap 3 Met de functie Kiezen kan je een gemiste oproep direct terugbellen stap 4 Druk twee keer op de functietoets Terug om de telefoonlijst te verlaten.

12 Bekijken/bellen van ontvangen en gevoerde gesprekken
stap 1 Druk de servicetoets Telefoonlijst (met het opengeslagen boek.) stap 2 Ga met de cursor toets naar ontvangen of gevoerde gesprekken en druk op de functietoets Kiezen. Met de cursortoets kan je de geschiedenis bekijken. stap 3 Met de functie Kiezen kan je een geselecteerd gesprek opnieuw terugbellen stap 4 Druk twee keer op de functietoets Terug om de telefoonlijst te verlaten.

13 Herhalen van het laatst gekozen nummer
Om het meest recent gedraaide nummer te kiezen, neem de hoorn op en toets de functietoets Herhaal. Een andere manier is om direct op de functietoets Herhaal te drukken om de luidspreker of de hoofdtelefoon aan te zetten Als een telefoon meerdere lijnen heeft en wil het laatst gekozen nummer herhalen, selecteer de gewenste lijn een druk dan op functietoets Herhaal

14 Een gesprek doorverbinden
stap 1 Tijdens een gesprek druk op de functietoets Doorvb. Hierdoor wordt het gesprek in de wacht gezet stap 2 Toets het nummer in naar wie je het gesprek wilt doorverbinden stap 3 Als de bel overgaat druk dan nogmaals de functietoets Doorvb, of wacht tot de persoon naar wie je wilt doorverbinden opneemt, en druk dan nogmaals de functietoets Doorvb. Als de persoon weigert het gesprek aan te nemen of niet aanwezig is, druk op de functietoets Hervat om terug te gaan naar het oorspronkelijk gesprek stap 4 Hang op.

15 Alle gesprekken doorschakelen
stap 1 Druk op de functietoets Dschak, Je hoort twee tonen stap 2 Toets het nummer in naar wie je de gesprekken wilt doorschakelen. Je hoort nu één toon en ziet rechtsboven naast het nummer een bewegend icoontje verschijnen. Boven de functietoetsen op het LCD scherm staat het nummer naar wie je hebt doorgeschakeld. NB: Als je naar een extern nummer wilt doorschakelen, let er dan goed op dat je ook eerst de 0 intoets om een buitenlijn te benaderen

16 Een gesprek van een ander toestel naar je toehalen
stap 1 Neem de hoorn van de haak of druk een lijn toets in van je toestel. stap 2 Druk de functietoets Opnemen. De telefoon gaat nou op jouw toestel over stap 3 Druk nu op de functietoets Beantw om het binnenkomend gesprek te beantwoorden.

17 Een gesprek parkeren stap 1 Tijdens het gesprek druk op de functietoets Meer totdat je de functietoets Parkeer ziet. stap 2 Druk op de functietoets Parkeer. Op het scherm verschijnt het nummer waarop het gesprek geparkeerd wordt. Schrijf dit nummer op en beëindig het gesprek. Een geparkeerd gesprek opnemen: Je kunt nu het gesprek opnemen op elk toestel binnen het Cisco Call Manager systeem. Toets het nummer in wat je hebt opgeschreven.

18 Een conferentie opzetten
stap 1 Tijdens het gesprek druk op de functietoets Meer totdat je de functietoets Confrn ziet. Als je hierop drukt wordt het bestaande gesprek in de wacht gezet en kan je een nieuw nummer kiezen. stap 2 Toets het nummer in van de andere persoon die je aan de conferentie wilt laten deelnemen. stap 3 Als je verbinding hebt, druk dan nog een keer op de functietoets Confrn om de persoon daadwerkelijk toe te voegen. stap 4 Herhaal de eerste drie stappen om meer mensen aan de conferentie toe te voegen.

19 Veranderen van het belgeluid
stap 1 Druk de servicetoets instellingen in. stap 2 Kies 2.Beltoon van de instellingen menu. stap 3 Druk op de functietoets Kies. stap 4 Met de cursortoets kun naar de verschillende beltypes scrollen. Wil je een beluisteren druk op functietoets Afspeln. stap 5 Druk op functietoets Kies en dan functietoets Ok om een beltoon te selecteren. stap 6 Druk op functietoets Terug om terug te keren naar het instellingen menu. Stap 7 Druk vervolgens op functietoets Opslaan om het vast te leggen.

20 Verander het contrast van het LCD scherm
stap 1 Druk de servicetoets instellingen in. stap 2 Kies 1.Contrast van de instellingen menu. stap 3 Met de functietoetsen Omlaag en Omhoog kun je de gewenste sterkte kiezen. stap 4 Druk op functietoets Ok om de veranderingen te accepteren. stap 5 Druk vervolgens op functietoets Opslaan. Als je de veranderingen niet wilt accepteren druk op functietoets Terug

21 EINDE


Download ppt "CISCO 7940/60 IP PHONE 產品商標."

Verwante presentaties


Ads door Google