De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op voorraad – procesindustrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op voorraad – procesindustrie"— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad – procesindustrie
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario biedt een geïntegreerd platform voor op charge gebaseerde procesmatige productie. Het ondersteunt processen in verwerkende industrieën, zoals chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, en in op charge gebaseerde elektronische industrie. Het globale afzet- en productieplanningsproces resulteert in onafhankelijke behoeften die gebruikt worden in materiaalbehoefteplanning (MRP). Planorders worden geconverteerd naar procesorders voor productie-uitvoering. Meelevering naar de werkplaats volgt een proces dat te vergelijken is met dat van serieproductie. Op het ogenblik van de orderbevestiging wordt eveneens gebruikt gemaakt van de beschikbaarstellingslijst artikelen, automatische goederenafgiften en goederenontvangsten. Klantorders verminderen de geplande onafhankelijke behoeften bij de orderinvoer en de kostprijs wordt gerubriceerd bij resultaat op het ogenblik van facturatie. Voordelen Receptgestuurde productie Verwerking van artikelen in charges volgens een recept dat voor de desbetreffende productiehoeveelheid is opgegeven Kostendrageradministratie Belangrijke Processtappen Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefteplanning (MRP) Productie op voorraad voor halffabrikaten en eindproducten

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productie Planner Productieleider (Product Manager) Magazijnmedewerker Werkvloer specialist

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Productie op voorraad - procesindustrie Klantorderonafhankelijke productie via afhandeling van productie in voorraad (Make-to- stock) / procesorder MRP-planning met geplande onafhankelijke behoeften levert zowel planorders voor productie als aanvragen tot bestellen voor grondstoffen Planorders worden geconverteerd naar procesorders Componenten worden ter beschikking gesteld aan de werkvloer Componenten met chargeverplichting worden onmiddellijk afgegeven aan de productiestart, halffabrikaten en eindproducten worden geproduceerd in combinatie met chargebeheer Backflushing wordt gebruikt voor het verpakkingsmateriaal (zonder chargebeheer) bij bevestiging gereed product. Procesorderbevestiging activeert orderbesturing en -afrekening

5 Productie op voorraad - procesindustrie
Procesflowdiagram Productie op voorraad - procesindustrie Gebeurtenis Begin van de planningscyclus Periodieke planrevisie Strategische Planner Logistieke planning (144) Productie Planner Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefte-planning op vestigingsniveau & voorraad-/behoeftelijst evalueren Orderindeling wijzigen Planorder naar procesorder converteren MRP (planning) Lijst Artikelbeschik-baarheid controleren Nee Ja Capaciteit- afstem-ming OK? Artikel in werkplaats? Aanvraag tot bestellen Plan-orders Prod. leider Capaciteit evalueren Nee Werkvloer Specialist Ja Productie bevestigen Pick-lijst Artikelbeschik-baarstelling voor planorders Order-lijst Orderrapport met meer niveaus Specialist / Magaz. medewerker Productie Inventaris standaard- kosten Goederen-afgifte van componenten met charge-verplichting Goederenont-vangst voor procesorder boeken standaard- kosten Goederenafgifte voor backflushing-componenten Goederenaf-giftebon Goederenont-vangstbon Vestig. Con-troller Periodeafsluiting "algemene" vestiging (181) Klant Verwerving zonder kwaliteitsbeheer (130)

6 Gebruikte stamgegevens
Bijlage Gebruikte stamgegevens F29 Finished Good MTS PI (FERT-PD) B Chargebeheer Stort- goed S24 Semifinished Good, Liquid (HALB-PD) FIFO Exp. date LQ Lean QM R15 RAW Material (ROH - PD) R09 RAW Material (ROH - PD) R19 R30 RAW Material, Reorder Point (ROH - VB) Hoofdrecept MR-50002/1 - Verpakken Hoofdrecept MR-50001/1 – mengen/bottelen

7 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

8


Download ppt "Productie op voorraad – procesindustrie"

Verwante presentaties


Ads door Google