De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkmodel Rekenen in andere vakken Expertmeeting 8 juni 2011 Victor Schmidt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkmodel Rekenen in andere vakken Expertmeeting 8 juni 2011 Victor Schmidt."— Transcript van de presentatie:

1 Werkmodel Rekenen in andere vakken Expertmeeting 8 juni 2011 Victor Schmidt

2 Aanbeveling 6 Gebruiken in andere leergebieden Het gebruiken en onderhouden van basisvaardigheden op het gebied van het rekenen & wiskunde moet voor een belangrijk deel plaats vinden tijdens het toepassen in andere leergebieden en praktijksituaties. De aanpak die in rekenen & wiskunde is aangeleerd moet bij de docenten van andere vakken bekend zijn en zoveel mogelijk worden gebruikt.

3

4 Beleidskeuzen •Welk ambitieniveau hebben we? •(Bij een hoge ambitie) welke rekenvisie spreekt ons het meest aan? •Welke problemen staan onze ambitie in de weg en willen we / kunnen we / moeten we oplossen? •Welke leerling-groepen onderscheiden we daarbij? •Welke vakken betrekken we daarbij?

5 Visie Leerinhouden Leeractiviteiten Afstemming Planning Organisatie Rekenen in andere vakken Samenwerkings- niveaus Communicatie Docenten

6 Visie: waarom •“Rekenen is overal” •Kostenoverwegingen •Hoger leerrendement

7 Betrokken vakken •Geen → aparte rekenlessen •Wiskunde •Alle vakken met een rekencomponent •Overige vakken Ambitieniveau Rekenvisie

8 Leerinhouden: wat •Examenprogramma’s, examensyllabi, kerndoelen •Lesmethoden •Inbreng vakdocenten

9 Leeractiviteiten: wat doen leerlingen? (In)formele voorkennis Verwerven Consolideren Onderhouden Activeren van voorkennis

10 Activeren Verwerving Consolidatie Onderhoud Paraat hebben Functioneel gebruiken Weten waarom

11 Samenwerkingsniveaus

12 Afstemming: hoe •Notaties, taal, betekenis •Rekenstrategieën voor rekenkundige problemen •Uitgangspunten rekendidactiek alleen als rekenkundige kennis, inzicht en vaardigheden ook in andere vakken verworven worden

13 Kwaliteit van rekenstrategieën Bereken “Eerst en dan de noemer vermenigvuldigen met 5”

14 Rekenstrategieën Kwaliteit WI NA ECTE AK

15 One size fits all Kwaliteit WI NA ECTE AK

16 Terugvaloptie Kwaliteit WI NA ECTE AK

17 Duizend bloemen Kwaliteit WI NA ECTE AK

18 Uitgangspunten rekendidactiek Hoe verwerven leerlingen rekenstrategieën met bijhorende kennis en inzicht? Uitvoeringskwaliteit Toepassingsbereik

19 Docenten: wie •Deskundigheid –“ Hoe goed kunnen docenten zelf rekenen?” –“Hoe goed kunnen docenten rekenen uitleggen?” •Thuisbasis –sectielid of teamlid? •Veranderbereidheid

20 Planning: wanneer Wiskunde Economie Aardrijkskunde Nask

21 Organisatie: wie •Welke spelregels hanteert de school? –Wie houdt overzicht? –Wie houdt toezicht? –Wie mag wat veranderen? •“Eigenaarschap” –Taken en bevoegdheden •Rekencoördinator –Taken en bevoegdheden


Download ppt "Werkmodel Rekenen in andere vakken Expertmeeting 8 juni 2011 Victor Schmidt."

Verwante presentaties


Ads door Google