De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versie 15.12.2013 (S51) Link tussen het Enig document (ED) en de gegevensbank van MASP vergunningen voor de domiciliëringsprocedure en de vereenvoudiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versie 15.12.2013 (S51) Link tussen het Enig document (ED) en de gegevensbank van MASP vergunningen voor de domiciliëringsprocedure en de vereenvoudiging."— Transcript van de presentatie:

1 Versie (S51) Link tussen het Enig document (ED) en de gegevensbank van MASP vergunningen voor de domiciliëringsprocedure en de vereenvoudiging inzake douanevervoer !! Voorafgaande informatie!! Toepassing in principe op Serge KERKHOF, Directeur, Dienst D.D. JUNI 2013

2 Welke wijzigingen? (S48) Wat de vergunningen van de vereenvoudigde procedures domiciliëring (invoer/uitvoer) en toegelaten afzender/exporteur (communautair/gemeenschappelijk douanevervoer) betreft, zullen vanaf 1 oktober 2013 de bestaande codes worden aangepast en zullen nieuwe codes worden ingevoerd. (S48) Vanaf die datum mag het inschrijvingsnummer niet meer worden gebruikt na de voorziene code(s), te vermelden in vak (S48)

3 Welke nieuwe maatregel?
Nieuwe codes te vermelden in vak 44 volgens het bijvoegsel 6 d) van de toelichting van het ED, te raadplegen op de website via de link

4 Welk toepassingsveld? Domiciliëring (normaal) Vereenvoudiging inzake
douanevervoer Domiciliëring EiR (= Entry into the records)

5 Waarom? Om het bestaan van een op het ED ingeroepen vergunning na te gaan. De controle gebeurt via de gegevensbank MASP vergunningen. Indien het ED een onbestaande vergunning weergeeft, zal dit ED worden verworpen.

6 Wijziging bijvoegsel 6 d) ED
Bijvoegsel 6 d) zal worden gewijzigd om rekening te houden met de bijlage 8 van de omzendbrief nr. D.D van 15 juli 2010 (D.I ) betreffende de voorwaarden voor het verlenen van vergunningen inzake vereenvoudigde procedures. Zie daartoe:

7 Wijziging bijvoegsel 6 d) ED
Bijvoegsel 6 d) zal ook worden aangepast als gevolg van het verschijnen van de omzendbrief nr. D.D van 15 april 2013 (D.I ) betreffende de douaneaangifte met toepassing van Entry into the records (EiR) en meer bepaald de bijlage VI. Zie daartoe eveneens:

8 Aanpassing van de codes inzake vergunningen vereenvoudiging / domiciliëring
6 nieuwe codes of bestaande codes, te vermelden in vak 44, zullen opgenomen worden in bijvoegsel 6 d) als gevolg van deze twee omzendbrieven Herinnering: toepassing in principe op

9 De verschillende betrokken codes
Ziehier de in het kort toegelichte codes (vervolgens nader uitgelegd) Code 3028 : toegelaten afzender / douanevervoer Code 3029 : toegelaten geadresseerde / douanevervoer Code : bewijs van de communautaire status door een toegelaten afzender Code 4008 : domiciliëringsprocedure Code 4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na douane-entrepot type D of type E (waar de procedures van type D van toepassing zijn) 6. Code 4010 : domiciliëringsprocedure EiR 7. Code 4012: domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling, hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande regeling) en domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na actieve veredeling (schorsingssysteem met globalisatie) (S51)

10 In vak 44 aangebrachte code(s) (S48)
Eén van deze 6 codes + individueel vergunningsnummer OF Een combinatie van twee van deze 6 codes + individuele vergunningsnummers (zie de blz. 21 t/m 24 hierna) (S48) Nagaan van het bestaan van de vergunning Gevolg voor de al dan niet aanvaarding van de aangifte ED

11 1. Code 3028 3028 : code van de toegelaten afzender inzake douanevervoer + nr. van de individuele vergunning beginnend met BE3229A (deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de omzendbrief betreffende het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning)

12 2. Code 3029 3029 : code van de toegelaten geadresseerde inzake douanevervoer + nr. van de individuele vergunning beginnend met BE3230A (deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de omzendbrief betreffende het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning)

13 3. Code 3030 3030 : code voor het bewijs van de communautaire status door een toegelaten afzender + nr. van de individuele vergunning beginnend met BE3336A (deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de omzendbrief betreffende het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning)

14 4. Code 4008 4008 : domiciliëringsprocedure + nr. van de individuele vergunning Dit vergunningsnummer kan beginnen met verschillende tekens. Ex. : - BE3270A : domiciliëring douane-entrepot - BE3271A : domiciliëring AV/schorsing - ……. (voor de andere zie bijlage 8 van de omzendbrief betreffende het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning)

15 4. Code 4008 (vervolg) Voor de codes
) de vergunningsnummers beginnen met dezelfde tekens ) idem ) idem Niet hetzelfde voor de code 4008 ) begin van het nummer wijzigt in functie van de regeling

16 5. Code 4009 4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na douane-entrepot type D of type E (waar de procedures van type D van toepassing zijn) + nummer van de vergunning douane-entrepot zelf. Deze code heeft geen betrekking op een vergunning domiciliëring maar op de vergunning douane-entrepot type D of type E (waar de procedures van type D van toepassing zijn) zelf: een vergunning domiciliëring is in dit geval niet nodig want deze is opgenomen in de regeling zelf.

17 6. Code 4010 4010 : domiciliëringsprocedure EiR + nr. van de individuele vergunning Zoals voor de code 4008 kan dit vergunningsnummer beginnen met verschillende tekens. Ex. : A : EIR – Domiciliëring voor het in het vrije verkeer brengen A : EIR – Domiciliëring plaatsing onder de regeling douane-entrepot, - ……. (voor de andere zie bijlage VI van de omzendbrief EiR - zie ook de individuele vergunning)

18 7. Code (S50) 4012 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling, hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande regeling) en domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na actieve veredeling (schorsingssysteem met globalisatie) (S51) + nummer van de individuele vergunning beginnend met BE3276A. (deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de omzendbrief betreffende het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning) Deze code heeft betrekking op een vergunning actieve veredeling, gekoppeld aan een vergunning domiciliëring: een vergunning domiciliëring is in dit geval altijd nodig want deze is niet opgenomen in de regeling zelf.

19 Samenvatting van de opvatting van de nummers
3028 – 3029 – 3030 (3 gevallen) Wat het begin van het vergunningsnummer betreft, te vermelden na deze codes: - dezelfde tekens voor 3028, met name BE3229A - dezelfde tekens voor 3029, met name BE3230A - dezelfde tekens voor 3030, met name BE3336A

20 Samenvatting van de opvatting van de nummers (vervolg)
4008 – 4010 (2 gevallen) OPGELET!! Begin van het vergunningsnummer kan verschillen 4008 – Zie bijlage 8 van de omzendbrief verlenen van de vergunningen + individuele vergunning 4010 – Zie bijlage VI van de omzendbrief EiR

21 Samenvatting van de opvatting van de nummers (vervolg en einde) (S50)
Het 6de en het 7de geval niet vergeten: 4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na douane-entrepot type D of type E (waar de procedures van type D van toepassing zijn) 4012 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling, hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande regeling) en domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na actieve veredeling (schorsingssysteem met globalisatie) (S51)

22 Codecombinaties (S48) Het is mogelijk om twee van de 6 vorengenoemde codes te combineren. Ter illustratie volgen hierna twee voorbeelden maar dit sluit geenszins de mogelijkheid van andere combinaties uit! 1. Codes (of 4010) Wanneer een toegelaten afzender handelt in het kader van de domiciliëring, dienen beide vergunningen vermeld te worden in vak 44 ED:

23 Codecombinaties (vervolg) (S48)
nr. van de individuele vergunning beginnend met BE3229A EN of nr. van de individuele vergunning Indien dat niet het geval was, zou PLDA bijgevolg nooit het bestaan van een vergunning "toegelaten afzender" in MASP kunnen nagaan.

24 Codecombinaties (vervolg 2) (S48)
2. Codes (of 4010) Wanneer een toegelaten geadresseerde handelt in het kader van de domiciliëring, dienen beide vergunningen vermeld te worden in vak 44 ED: nr. van de individuele vergunning beginnend met BE3230A EN of nr. van de individuele vergunning

25 Codecombinaties (vervolg en einde) (S48)
Indien dat niet het geval was, zou PLDA bijgevolg nooit het bestaan van een vergunning "toegelaten geadresseerde" in MASP kunnen nagaan.

26 Herinnering 1 oktober 2013, in principe.
Wij herhalen dat deze maatregel slechts van toepassing is vanaf 1 oktober 2013, in principe. Deze maatregel zal de controle van het bestaan van de vergunning bij de indiening van een aangifte ED tot gevolg hebben.

27 Gegevens Centrale Administratie AADA Dienst Douaneprocedures Serge KERKHOF, Directeur Olivier VAN HOUDT, Inspecteur


Download ppt "Versie 15.12.2013 (S51) Link tussen het Enig document (ED) en de gegevensbank van MASP vergunningen voor de domiciliëringsprocedure en de vereenvoudiging."

Verwante presentaties


Ads door Google