De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“geen nuts – (g)een zorg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“geen nuts – (g)een zorg”"— Transcript van de presentatie:

1 “geen nuts – (g)een zorg”
Zieken huis brand Water RAV Stroom Huisarts ICT Thuiszor Licht 00:00 uur

2 Geen stroom, wél spanning!
Maaike Bok Liander Luuk Tomson Scheper-Bethesda ziekenhuis

3 Programma Netbeheer in Nederland
Oorzaken en impact van een langdurige stroomstoring Keteneffecten Noodstroomvoorziening Rol netbeheerder Impact van stroomstoring op een ziekenhuis

4 Transport en distributie
De energieketen Transport en distributie 00:03 Netbeheerders

5 TenneT: landelijke netbeheerder elektriciteit
Landelijke netbeheerder van het hoogspanningstransportnet (110kV/150kV/220kV/380kV) Verantwoordelijk voor energiebalans (E) in Nederland en uitwisseling met het buitenland Afschakelbevoegd in situaties van onbalans.

6 Regionale netbeheerders elektriciteit

7 Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een stroomstoring?
Awareness Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een stroomstoring? (Stroomstoring, ook wel stroomuitval, is een onbedoelde onderbreking van de energie-levering) 00:08

8 Oorzaken stroomstoring
Technische storing Menselijke fouten (intern/extern) (Bommelerwaard) Slijtage Natuurlijke oorzaken (Haaksbergen/Berkelland) Opzettelijke oorzaak Opvang binnen het Europese net niet meer mogelijk

9 Awareness impact stroomstoring
Wat is de impact van een stroomstoring op: De burger? De veiligheidsregio? Uw organisatie? De media-aandacht?

10 Awareness Tot welke keteneffecten kan een stroomstoring leiden?
Wat versta je dan onder kwetsbare objecten?

11 Keteneffecten Niet alleen voor burgers, maar ook voor organisaties!
Uitval data- en communicatievoorzieningen (mobiele telefonie, C2000, internet) Uitval openbaar vervoer, stoplichten, matrixborden Uitval (drink)watervoorziening (hoogbouw), riolering, pompen, gemalen Impact op: Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Burgers Economie

12 Categorieën kwetsbare objecten
Openbare orde, veiligheid en volksgezondheid Ziekenhuizen Zorginstellingen Politiebureaus/gemeentehuis/brandweer Gevangenissen Opvanglocaties Kritische processen industrie, nuts- en basisvoorzieningen Industrie Drinkwater Waterhuishouding Riolering Communicatie Openbaar vervoer Overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten Kleinverbruikers Openbare gebouwen Cultureel en historisch erfgoed Bedrijven

13 Awareness Welke organisatieonderdelen hebben een noodstroomvoorziening? Welke hebben de hoogste prioriteit bij stroomuitval en waarom?

14 Noodstroomvoorziening
De elektriciteitssector zelf is niet verantwoordelijk voor de levering van noodstroomaggregaten anders dan de voorziening van nooddrinkwater door drinkwaterbedrijven! Instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor! Waar nodig zal het openbaar bestuur ondersteunen en een interventie plegen Netbeheerder kan bij grootschalige en langdurige onderbrekingen, coördinerend optreden ten aanzien van het inzetten en aansluiten van de beschikbare noodstroomaggregaten op basis van de prioriteiten, die zijn vastgesteld door het openbaar bestuur! Getroffen gebied voeden vanuit omliggende regio’s via 10 kV net (5 – 10 %).

15 Rol netbeheerder Koude fase Voorbereiding plannen
Afsluiten convenanten Deelname aan oefeningen Uitbreiden relatienetwerk Warme fase Meldkamer Advisering in COPI/ROT/BT Herstel stroomvoorziening Coördinatie noodstroomvoorzieningen Perswoordvoering Klantwoordvoering

16 Wat is de impact van een stroomstoring op een ziekenhuis?
2 augustus 2012 Scheperziekenhuis Emmen

17 Wat zijn strategische elementen. Wat zijn tactische elementen
Wat zijn strategische elementen? Wat zijn tactische elementen? Wat zijn operationele elementen?

18 Brand in Hoofdverdeel Kabinet Laagspanning

19 17:01 Brand in HKL-2 (gelegen buiten het ziekenhuis in TD-ruimte)
17:04 Brandweer ter plaatse Brand onder controle (gecontroleerd uitbranden ivm spanningsrisico) OVD-B heeft direct besloten een GRIP 1 af te kondigen 18:13 COPI operationeel Gevolgen in 1e instantie voor: Koeling Stoom ICT (hoofdknooppunt in naastgelegen ruimte) Verwarming Snelle opschaling en Crisis Beleids Team opgeroepen

20 Wat wilt u weten?

21 18:00 Crisisbeleidsteam Welke koeling betreft het precies?
Welke bouwdelen problemen met de stroomvoorziening? Noodstroomvoorziening nog steeds inzetbaar? Welke hoofdschakelaars liggen eruit? Kan de PCI/hartcatheterisatiekamer nog steeds volledig draaien? Wat is de status van kritieke patiënten op IC/CCU & kliniek? Consequenties OK? Consequenties Dialyseafdeling? Consequenties CSA? Communicatie activeren

22 18:30 Crisisbeleidsteam Beeld
Geen koeling (wel luchtverversing), koeling serverruimtes down Deel poliklinieken geen stroom, serverruimte naast brandhaard met ICT problemen Noodstroomvoorziening inzetbaar Verwarming/stoom niet mogelijk PCI/Hartcatheterisatiekamer staat op onaangetast gedeelte en is volledig operationeel

23 Wat wilt / moet u doen?

24 18:30 Acties: Netbeheerder is onderweg met NSA’s
Servers verplaatsen, rest serverruimtes mobiel gekoeld Beperkt gebruik MRI/CT ivm warmteopbouw Opnamestop Dienst Interventieradiologie naar ander ziekenhuis Afbuigen ambu’s (wel ontvangst mogelijk voor interventiecardiologie patiënten) Zwangere pat. die onderweg is naar elders Overleg infectiepreventie ivm uitval bedpanspoelers Materiaal voor spoed en ochtendprogramma is voorhanden Interne comunicatie wordt een team voor samengesteld RvB, medische staf door directeur informeren Verzekeraar informeren

25 19:30 Crisisbeleidsteam Beeld
Geen topkoeling (wel luchtverversing), koeling serverruimtes mobiel Geen noemenswaardige ICT problemen Noodstroomvoorziening deels inzetbaar (1 van de 2 besturingssystemen van NSA’s verbrand) Géén NSA voor OK/IC/SEH/CCU, liften, Rö en noodverlichting Verwarming/stoom niet mogelijk Hartcatheterisatiekamer staat op onaangetast gedeelte en is volledig operationeel 1e nood NSA binnen en wordt geplaatst CT aparte koeling op het dak Servers zijn op alternatieve plek over 2 uur up and running

26 Wat wilt / moet u doen?

27 19:30 Acties: Nagaan of opschakelen nood NSA’s problemen op kunnen leveren voor het hoofdnet Extra ambulances aanvragen met beademingscapaciteit Centreren telemetriepatiënten Onderzoeken of nieuwe behandelpoli in te richten is voor IC-patiënten (indien hoofdnet uitvalt doet de lift het ook niet meer) Personeel blijft langer en nachtdiensten worden vervroegd opgeroepen 1 “kritiek”patiëntje op de kinderafdeling. Deze wordt overgeplaatst

28 21:45 Crisisbeleidsteam Beeld
3 nood NSA’s wordt driftig aan gesleuteld IC-patiënten worden gecontroleerd geëvacueerd naar behandelpoli Telefooncentrale heeft noodmobiele telefoons voor het geval het hoofdnet uitvalt Dialyse heeft extra personeel stand-by voor het geval bij stroomuitval versneld afgesloten moet worden Berichtgeving intern en extern loopt goed Extra beveiliging geregeld waardoor politie kan afschalen

29 23:00 Crisisbeleidsteam Beeld Nood IC up and running
Personeel geregeld Ok/poli-planning voor de volgende ochtend geregeld Kliniek onder controle (kliniekmanager van dienst blijft in huis) Om 22:34 uur afgeschaald naar GRIP 0

30 7:30 Crisisbeleidsteam Beeld
Nood NSA voor preferente net is vanaf 2:00 operationeel en na een check kan overgegaan worden naar ‘normaal” Koeling, stoom, CSA en ICT zijn weer operationeel IC-patiënten op behandelpoli functioneert goed Verzekeraar komt 9.00 uur langs Acties Na gecontroleerde terughuizing IC kan poli/kliniek over naar “normaal” Vraagbaak telefoon voor patiënten/familie etc. die met vragen zitten wordt ingericht Afschalen crisisbeleidsteam (11:30)

31 Samenvatting Maak in kleine groepjes een samenvatting van de workshop in 5 tips: Wat heb ik geleerd op: Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau Wat is mijn aanbeveling voor hoe zorginstellingen met stroomuitval om kunnen gaan?


Download ppt "“geen nuts – (g)een zorg”"

Verwante presentaties


Ads door Google