De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de studieloopbanen in het secundair onderwijs op het succes in het hoger onderwijs Kim Bellens & Jan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de studieloopbanen in het secundair onderwijs op het succes in het hoger onderwijs Kim Bellens & Jan."— Transcript van de presentatie:

1 SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de studieloopbanen in het secundair onderwijs op het succes in het hoger onderwijs Kim Bellens & Jan Van Damme

2 OVERZICHT •Onderzoeksopzet •Resultaten •Conclusies •Beleidsimplicaties

3 OVERZICHT •Onderzoeksopzet •Resultaten •Conclusies •Beleidsimplicaties

4 OPZET – Afhankelijke variabelen •Slaagkans van studenten in hoger onderwijs: • Academisch onderwijs • Hoger onderwijs van twee cycli • Hoger onderwijs van één cyclus •Zowel slaagkansen op: • Korte termijn • Lange termijn

5 OPZET – Onafhankelijke variabelen •Eindpositie •Al dan niet normaalvorderend zijn •Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm •Toetsprestatie Nederlands eind zesde leerjaar secundair onderwijs

6 OPZET – Controlevariabelen •Sociaal-economische status •Aanvangsleeftijd secundair onderwijs •Cognitief aanvangsniveau •Geslacht •Voertaal •Studie-attitude

7 OPZET - Model AFHANKELIJKE VARIABELEN Succes in: • Academisch onderwijs • Hoger onderwijs twee cycli • Hoger onderwijs één cyclus Op: • Korte termijn • Lange termijn ONAFHANKELIJKE VARIABELEN: • Eindpositie in secundair onderwijs • Normaalvorderend of met vertraging • Overschakeling van onderwijsvorm • Toetsprestatie Nederlands CONTROLEVARIABELEN • Sociaal-economische status • Cognitief aanvangsniveau • Aanvangsleeftijd • Geslacht • Voertaal • Studie-attitudevariabelen

8 OPZET - Proefgroep Academisch onderwijs Hoger onderwijs twee cycli Hoger onderwijs één cyclus 26649603851319 EindpositieASO928293625 TSO2989632 BSO3362 NormaalvorderendWel903338974 Niet5747345 Overgang onderwijsvormGeen9483591083 Wel1226236

9 OPZET - Methodologie •LOSO-project •Logistische regressie analyse •Laat toe om verschillende condities te vergelijken met een referentiecategorie •Referentiecategorie = wetenschappen-wiskunde

10 OVERZICHT •Onderzoeksopzet •Resultaten •Conclusies •Beleidsimplicaties

11 RESULTATEN JuistFout

12 RESULTATEN - Controlevariabelen Het onderwijs garandeert gelijke kansen aan elke student om te slagen in hoger onderwijs Jongen of meisje, Nederlandstalig of anderstalig, hoge of lage sociaal-economische status,... beïnvloedt de slaagkansen in hoger onderwijs niet

13 RESULTATEN - Controlevariabelen •Achtergrondkenmerken hebben een invloed op de slaagkansen in hoger onderwijs •Toch verklaren die slechts een klein gedeelte van de variatie in succes in hoger onderwijs (5,8% – 13,1%)

14 RESULTATEN - Eindpositie ‘Hoog mikken’ door te kiezen voor de traditioneel succesvolle opleidingen (zoals Latijn-Grieks, wetenschappen-wiskunde, Latijn-wiskunde) is een goede strategie om de slaagkansen in hoger onderwijs zo hoog mogelijk te houden Gecontroleerd voor: •Achtergrondkenmerken

15 Succes in academisch onderwijs op korte termijn

16 Succes in academisch onderwijs op lange termijn

17 Succes in hoger onderwijs van twee cycli op korte termijn

18 Succes in hoger onderwijs van twee cycli op lange termijn

19 Succes in hoger onderwijs van één cyclus op korte termijn

20 Succes in hoger onderwijs van één cyclus op lange termijn

21 RESULTATEN - Normaalvorderend Leerlingen die zijn blijven zitten in het secundair onderwijs, hebben hun achterstand ingehaald. Hun slaagkansen zijn zodoende opnieuw even hoog als de slaagkansen van normaalvorderende leerlingen. Gecontroleerd voor: •Achtergrondkenmerken •Eindpositie

22 RESULTATEN - Normaalvorderend •Zittenblijvers hebben lagere slaagkansen in hoger onderwijs dan normaalvorderende leerlingen, zowel op korte als op lange termijn •Significantie: • Academisch onderwijs: significant • Hoger onderwijs van twee cycli: niet-significante tendens • Hoger onderwijs van één cyclus: significant

23 RESULTATEN – Overschakelen van onderwijsvorm Overschakelen van onderwijsvorm heeft geen bijkomende invloed op de slaagkansen in hoger onderwijs Gecontroleerd voor: •Achtergrondkenmerken •Eindpositie •Al dan niet normaalvorderend zijn

24 RESULTATEN – Overschakelen van onderwijsvorm •Geen significant effect van het overschakelen van onderwijsvorm, na controle voor de voorgaande variabelen •Wél een zelfde niet-significante tendens in de drie vormen van hoger onderwijs en dit zowel op korte als op lange termijn: leerlingen die geen overgang van onderwijsvorm maakten, hebben hogere slaagkansen dan leerlingen die minstens eenmaal zijn overgeschakeld.

25 RESULTATEN – Toetsprestatie Nederlands De toetsprestatie Nederlands heeft geen bijkomende invloed op de slaagkansen van studenten in hoger onderwijs Gecontroleerd voor: •Achtergrondkenmerken •Eindpositie •Al dan niet normaalvorderend zijn •Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm

26 RESULTATEN – Toetsprestatie Nederlands •Geen significant effect •Wél zelfde niet-significante tendens in de drie vormen van hoger onderwijs en dit zowel op korte als op lange termijn: Leerlingen met een hogere score op de toetsprestatie Nederlands op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs, hebben hogere slaagkansen in het hoger onderwijs

27 OVERZICHT •Onderzoeksopzet •Resultaten •Conclusie •Beleidsimplicaties

28 CONCLUSIE •Achtergrondkenmerken •Eindpositie •Al dan niet normaalvorderend •Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm •Toetsprestatie Nederlands

29 OVERZICHT •Onderzoeksopzet •Resultaten •Conclusie •Beleidsimplicaties

30 BELEIDSIMPLICATIES •Onderwijsstructuur: gelijke toegang tot hoger onderwijs voor elke leerling? •Hoe balans bewaren tussen enerzijds positieve effecten van ‘hoog mikken’ en anderzijds negatieve effecten van zittenblijven op de slaagkansen in het hoger onderwijs? •Wat met afzakken in plaats van zittenblijven, maar hierbij meer mogelijkheden creëren om later opnieuw op te klimmen? •Studieloopbaanbegeleiding: implicaties voor begeleiding tijdens het secundair onderwijs en bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs? Wat met ‘juiste oriëntering’ van leerlingen?

31 Bedankt!


Download ppt "SSL-studiedagen 24 - 25 februari 2011 De invloed van de studieloopbanen in het secundair onderwijs op het succes in het hoger onderwijs Kim Bellens & Jan."

Verwante presentaties


Ads door Google