De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klankbordbijeenkomst Regionaal Kompas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klankbordbijeenkomst Regionaal Kompas"— Transcript van de presentatie:

1 Klankbordbijeenkomst Regionaal Kompas
GGZ Oost Brabant Helmond en regio. Wim Welbers manager preventie/oggz

2 Kracht en kwetsbaarheid

3 Sociaal kwetsbare mensen.
Mensen van alle leeftijden die moeite hebben zich in de samenleving op eigen kracht te handhaven.

4 En de gevolgen voor de kinderen
De kinderen van deze mensen zijn bijzonder kwetsbaar en worden ernstig bedreigd in hun psychologische ontwikkeling en gezondheid.

5 Bezuinigingen op WMO 7 8 9 Sociaal kwetsbare mensen.
Invoer eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Naar verwachting 8 tot 30% vraaguitval vanaf januari 2012. Risicofactoren op het gebied geestelijke gezondheid nemen toe. Risicogroepen nemen toe in omvang. OGGZ wordt nog meer een werkplaats. En dan ook nog de bezuinigingen à € ,00 op 789 in 2013!

6 Probleemgebieden zijn:
Psychische problemen. Middelengebruik. Problemen op leef- en woonsituatie. Financiële problemen. Woonoverlast. Huiselijk geweld. Zorgmijding.

7 De problematiek is altijd:
COMPLEX Bestaat uit problemen op meerdere levensgebieden en altijd met onderliggend psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Aanpak vereist – maximale samenwerking- van de zorgaanbieders.

8 WMO activiteiten van GGZ Oost Brabant .
GGZ participatie in netwerken. Aanpak kwetsbare kinderen. Bemoeizorg. Deelname in het Steunpunt Huiselijk Geweld. Cursus “Psychische problemen in de familie”. Vriendendienst GRIP infowinkel.

9 GGZ OB: participatie in netwerken.

10 Ketenbenadering. Aanpak complexe problematiek vereist nieuwe
strategien. Succesvolle aanpak van complexe problematiek in onze optiek alleen maar mogelijk in nauwe samenwerking met andere zorgpartners en maatschappelijke organisaties en instellingen. De bezuinigingen creëren ook nieuwe kansen in de samenwerking en ketenontwikkeling.

11 Aanpak kwetsbare kinderen.

12 Preventieve Aanpak kwetsbare Kinderen
. Kinderen van ouders met psychiatrische problemen en/of verslaafde ouders en kinderen van ouders met een verstandelijke beperking lopen een groot risico om zelf later ook verslaving of psychiatrische (gezondheid) problemen te ontwikkelen. Via het aanbod ‘aanpak kwetsbare kinderen’ kunnen (groepen) kinderen en (jong) volwassenen worden ondersteund in het omgaan met de problemen die samenhangen met opgroeien in een uiterst kwetsbare opvoedingssituatie, of met het leren omgaan met ouders met een bovengenoemde problemen.

13 Samenwerkende partners nu en in 2012
LEV groep. Novadic Kentron. ORO. Zorgboog. GGZ Oost Brabant. Kosten 2012: €96.500,00 (exclusief Let op de Kleintjes).

14 Aanbod uit de keten. BOBP- project ( Baby’s van ouders met verstandelijke beperking dan wel psychiatrische problematiek.) KOPP/KVO ondersteuningsgroepen , huisbezoeken bij gezinnen en KOPP/KVO oudergroepen Piep zie de muis.( kinderen van 4 tot 8 jaar) Let op de Kleintjes.( geconfronteerd met HG)

15 Bemoeizorg. Wat is Bemoeizorg? Bemoeizorg is traceren, aanhaken en toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar de reguliere zorg.

16 Bemoeizorg : een vasthoudende benadering van zorgmijders.

17 Problematiek die we tegen komen.
Beelden maken het vaak sneller duidelijk dan woorden!

18 Middelengebruik

19 Woonoverlast.

20 Dak- en thuisloosheid

21 Zelfverwaarlozing

22 Verstandelijke beperking.

23 Schulden.

24 Vervuiling.

25 Armoede

26 Bemoeizorg GGZ OB & NK Helmond en regio.
Stand van zaken op 1 september 2011: Aantal personen in zorg: 236 161 mannen en 75 vrouwen Rede van aanmelding onder anderen: Problemen met de sociale omgeving 49 Problemen met de familie 33 Financiele problemen 23 Overlast/problematisch gedrag 30 Vervuiling/(zelf-) verwaarlozing 23 Onderliggende problematiek in de meeste gevallen psychiatrisch, dan verslaving of een combinatie van die twee. Kosten Bemoeizorg 2012: € ,00

27 Deelname in het Steunpunt Huiselijk Geweld

28 GGZ OB inzet bij Aanpak Huiselijk Geweld
Consultatie aan team aanpak huiselijk geweld Uitvoeren van huisbezoeken/ contact maken met daders en slachtoffers. Classificeren van problematiek. Toeleiding naar ggz hulpverlening voor slchtoffers en daders. Kosten 2012 : € voor 940 uur inzet.

29 Cursus “Psychische problemen in de familie”.

30 Professionele ondersteuning aan mensen die sociaal kwetsbaren ondersteunen
machteloosheid, conflicten, overbelasting eenzaamheid spanningen Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties. K Kosten 7 cursussen 2012: €28.000,00

31 Deelname Steunpunt Mantelzorg
Wat betreft de netwerken: In Helmond participeert GGZ OB in het Stedelijk Netwerk  Mantelzorgondersteuning In Laarbeek neemt GGZ OB deel aan het Professioneel Netwerk Mantelzorgondersteuning, GGZ OB participeert in het Steunpunt Mantelzorg in Deurne.

32 Vriendendienst

33 Nog niet op eigen kracht.
Resocialisering /vermaatschappelijking van (ex-)psychiatrische patiënten. Het voorkomen en doorbreken van het sociale isolement en de achterstandspositie van mensen met psychiatrische problemen door het arrangeren van ‘face- to face’ of contacten. Versterking van de autonomie en persoonlijke kracht van de doelgroep. Inzet van o.a. ervaringsdeskundigen (25% van de vrijwilligers) bij de ondersteuning van mensen met een psychiatrische achtergrond. (nieuw) Een zo groot mogelijk bereik van mensen met een psychiatrische achtergrond met zo laag mogelijke personele kosten door de inzet van vrijwilligers. Doorbreken van taboes via voorlichting. Kosten 2012: €30.000,00

34 GRIP infowinkel

35 Wat betekent Grip voor mij........
Ik werk sinds jaar en dag als vrijwilliger bij het Informatie Centrum geestelijke Gezondheid Grip werkzaam. Zo’n 10 jaar geleden begonnen en het gebracht tot wat het nu is. Een Centrum waar werkelijk iedereen met zijn vragen, problemen en onzekerheden terecht kan. De Infodesk, familiespreekuur, cliëntensteunpunt enz. U begrijpt het al om al deze onderdelen draaiende te houden, doen we een beroep op veel vrijwilligers. Kosten GRIP 2012: €24.170,00

36 Tot zover!


Download ppt "Klankbordbijeenkomst Regionaal Kompas"

Verwante presentaties


Ads door Google