De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succes factoren en struikelblokken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succes factoren en struikelblokken"— Transcript van de presentatie:

1 Succes factoren en struikelblokken
Kleine, startende ondernemers in duurzame producten in diensten in de Provincie Utrecht Lisan Wieringa 20 juni 2013 Succes factoren en struikelblokken

2 Onderzoeksopzet Duurzaamheidseconomie speerpunt Provincie Utrecht
Provinciale Werkgelegenheidsenquête 2012: Worden er in uw bedrijf specifieke producten of diensten ontwikkeld om verduurzaming te bevorderen bij externen (afnemers)?  170 kleine ondernemers benaderd: 72 volledig ingevulde vragenlijsten

3 Algemene eigenschappen ondernemers
Wie zijn deze respondenten? Hoe gaat het ze af?

4 FTE 2013: veel kleine bedrijven

5 Bestaansduur: veel jonge bedrijfjes

6 Ondernemerservaring:
of géén, of vrij veel

7 Winst: vrij hoog

8 Beleid en regelgeving Welke belemmeringen ervaren ondernemers?
Hoe zouden (lokale) overheden ondernemers in duurzame producten/diensten het beste kunnen helpen?

9 Belemmeringen: stellingen

10 overheden kunnen helpen?
Hoe zouden (lokale) overheden kunnen helpen? Aanbestedingen: tender scores op resultaat ipv omzet/verleden Subsidies: informatie verstrekken over mogelijkheden en consistent beleid Heldere visie formuleren: definitie duurzaamheid duidelijk maken Faciliteren netwerken: wekelijks speeddating voor business op gemeente of provinciehuis, eind van de middag

11 Maar ook respondenten die pleiten voor een minder actieve overheid:
Afschaffen subsidies: “Subsidies afschaffen, want subsidies zijn eindig en blokkeren na hun afloop verdere toepassing omdat mensen en bedrijven dan gaan wachten op volgende tranche.” Zo veel mogelijk overlaten aan de markt: “Stel als Provincie duidelijk eisen aan de bedrijven die werken binnen haar grenzen. Laat de markt de oplossingen aandragen en invoeren en bemoei niet te veel met de inhoud, te gebruiken producten en diensten e.d.’’ Stimulerende projecten zijn geldverspilling: “Ik vind dat er teveel geld wordt besteed aan proeftuinprojecten waarvan je van tevoren al weet dat het geen succes gaat worden of een bijdrage gaat leveren. handig gelobbyd, maar leidt vaak tot niks. men is niet in staat ideeën en ondernemers op waarde te schatten.”

12 Financiering Hoe financieren ondernemers hun bedrijf?
Tegen welke financiële belemmeringen lopen zij aan? Hoe zou de toegang tot financiering verbeterd kunnen worden?

13 Financieringsbronnen

14 Benutting subsidies

15 Financiële obstakels Specifiek voor kleine ondernemers: Onzekerheid over inkomen, hoge kosten rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc… “De overheidsaankondigingen over het alsmaar duurder worden van woninghuur en zorgverzekering doet me soms afvragen of het wel verstandig is om als alleenstaande moeder een zzp’er te zijn.” Terughoudendheid banken: “Financiering is alleen mogelijk als je al 10 jaar hetzelfde doet en kan garanderen dat het zo doorgaat.” Kleine bedragen bij banken niet mogelijk: “Ik heb een plan waarvoor ik ‘maar’ e nodig heb en juist zo’n bedrag maakt geen kans, is namelijk niet interessant voor de bank.”

16 Kansen Bekendheid mogelijkheden verbeteren Kennis verspreiden:
Hoe zou de toegang tot financiering verbeterd kunnen worden? Bekendheid mogelijkheden verbeteren “Ik heb nooit informatie ontvangen over mogelijke financieringsbronnen vanuit de overheid. Wie zou dat loket moeten zijn? KvK? staat niet in de nieuwsbrief van hen..” Kennis verspreiden: “Door een goeroe de plannen te laten bekijken en een soort haalbaarheidspredikaat af te geven.” Nieuwe financieringsconstructies: “Maar goed denk ik dan, ga ik toch lekker crowdfunding zoeken, lekker voorbij de ‘oude’ structuren’”

17 Netwerken & kennis Hoe ervaren respondenten hun mogelijkheden om toegang te krijgen tot kennis en netwerken? Hoe zouden regionale instellingen ondernemers het beste kunnen helpen?

18 Toegang

19 Advies inwinnen

20 Gewenste hulp van regionale organisaties
Beter informeren over mogelijkheden Netwerk bieden: contacten met andere ondernemers en klanten “Door het verenigen van ondernemers zelf. Niet door adviseurs die zelf nooit ondernemer zijn geweest en nooit zullen worden.” Advies geven: onderzoek starten en kennis aanbieden “Laagdrempelige toegang tot kennisinstellingen om allerlei vragen in te brengen, niet perse in projectvorm, maar een soort open loket”

21 Belangrijkste lessen Wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft als ondernemer, en die u startende ondernemers in duurzame producten/diensten in de Provincie Utrecht zou willen meegeven?

22 Belangrijkste lessen Volg je passie
Ga ondanks twijfels toch beginnen, niet geprobeerd is erger dan falen. Doe vooral ‘je ding’, dat geeft de grootste kans op succes. Maar school je er ook goed in! Ervoor gaan, er is voldoende markt voor in deze Provincie! Zorg voor zekerheid & onafhankelijkheid Start je onderneming vanuit een haalbaar verdienmodel, zonder te rekenen op hulp vanuit de overheid. Geloof in uzelf en laat subsidies liggen, ze blokkeren natuurlijke ontwikkelingen. verwacht niet te veel van banken maar probeer het op eigen kracht te doen. Zoek samenwerking Doe dat waarmee je denkt een fundamenteel verschil te kunnen maken in de wereld en vind er gelijkgestemde mensen bij, als klant, als leverancier, als 'netwerkers'. Zoek de samenwerking op rond probleem/ vraagstuk in plaats van in traditionele netwerken.; zoek win-win situaties, ruil diensten ipv facturen te betalen

23 Bedankt voor uw aandacht
“Het is soms moeilijk, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan, duurzame producten /diensten zijn de toekomst van iedereen”


Download ppt "Succes factoren en struikelblokken"

Verwante presentaties


Ads door Google