De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARCHIVERING REGIONALE OMROEPPROGRAMMA’S: TUSSEN PROGRAMMAPRAKTIJK EN ERFGOEDAMBITIE AVA_NET en NIBG Conferentie, Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum,

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARCHIVERING REGIONALE OMROEPPROGRAMMA’S: TUSSEN PROGRAMMAPRAKTIJK EN ERFGOEDAMBITIE AVA_NET en NIBG Conferentie, Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum,"— Transcript van de presentatie:

1 ARCHIVERING REGIONALE OMROEPPROGRAMMA’S: TUSSEN PROGRAMMAPRAKTIJK EN ERFGOEDAMBITIE AVA_NET en NIBG Conferentie, Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, 4 november 2011 Paul Rutten

2 Archivering regionale omroepprogramma’s Context  Beleid en budgetten  Regionale en landelijke omroep  Publieke middelen omroep en erfgoed  Breukvlak erfgoed en omroepbeleid  Rol van rijk en provincie  Digitalisering  Toppositie Nederland archivering audiovisuele erfgoed  Nieuwe diensten en modellen in omroep: cross media  Nut van digitaal archief voor regionale omroep

3 Archivering regionale omroepprogramma’s Opslag, technologie en gebruik

4 Archief en Regionale Omroep Trugkieke

5 Archivering regionale omroepprogramma’s Omroeparchivering Regionale Programma’s  Voorgeschiedenis  Nauwe band Beeld en Geluid en NPO  Regionale Omroep  Interesse in erfgoed in de provincie  Cross mediale tijdperk  Onderlinge coördinatie en afstemming: centraal  Presentie op de digitale ‘av-marktplaats’  Instituut voor Beeld en Geluid  Missie  Benutting faciliteit en investering  Throughput  Uitbouw ‘av-marktplaats’ en positie

6 Archivering regionale omroepprogramma’s Hergebruik  Onderdelen van programma’s  Ontrollende nieuwsverhalen  Achtergrondreportages en documentaires  Stockmateriaal  Terugkerende elementen in nieuwe  Integrale uitzendingen  Uitzending gemist  Video on demand  Historische filmbeelden  Herkomst van derden

7 Archivering regionale omroepprogramma’s Pilot  Technische oplossing  Daadwerkelijke instroom  Organisatorische afstemming  Afstemmen van werkwijzen en routines  Aantrekkelijke propositie  Beter aanbod dan alternatieve collectieve oplossing  Wenkend perspectief voor verbetering praktijk

8

9 Archivering regionale omroepprogramma’s Resultaten  Beeld en Geluid realiseerde werkende oplossing  Afstemming oplevering langdurig proces  Correcte aanlevering materiaal is moeilijk  Metadatering en werkroutines van journalisten  Nader onderzoek (interviews)  Programma’s produceren en archiveren  Kloof in intentie, missie en commitment  Vertaald zich in middelenkloof  Rol voor andere stakeholders en gebruikers

10 Archivering regionale omroepprogramma’s Beeld en Geluid: Archivering  Prioriteit  Cultuurhistorische oriëntatie  Professioneel  Archivaris gecentreerd  State of the art  Kwaliteit  Optimaal gedocumenteerd (metadata)  Lange termijn

11 Archivering regionale omroepprogramma’s Regionale Omroep: Archivering  Geen prioriteit  Primair gericht op productie en uitzending  Actuele, nieuwsoriëntatie  Pragmatisch, gebruiksgeoriënteerd  Journalist en maker georiënteerd  Kostengestuurd  Opportunistisch  Beperkt gedocumenteerd  Korte termijn

12 Archivering regionale omroepprogramma’s Dilemma’s en Issues  Cultuurhistorisch belang versus productiepraktijk  Budgettaire beperkingen en prioriteiten (productie)  Commitment en inspanning (metadata)  Korte termijn (productie) en lange termijn (erfgoed)  Geen connectie tussen beiden, vooralsnog (payoff?)  Centralisatie versus eigen lijn en autonomie  Investeringen gedaan in eigen set-ups (kapitaalvernietiging)  Routines opgebouwd in regionale praktijken  Gevoeld verlies van controle  Technologische issues en vereisten  Standaardisering en uniformering  Metadata  Technische kwaliteit (BenG standaard?)

13 Archivering regionale omroepprogramma’s Conclusies  Ambitieniveau in relatie tot prioriteiten  Grotendeels middelenafweging  Cultureel eigendom en economisch eigendom  Kostentoerekening  Cultuur en routines  Journalisten en archivarissen  Nieuwe modellen en diensten  Bevindt zich grotendeels nog achter de horizon  Televisie- (en radio-)aanbod dominant in de afweging  Beleefd nut van digitaal archief relatief bescheiden  Technische barrières  Grotendeels genomen  Business Case  Complex, kosten voor wie en baten voor wie?


Download ppt "ARCHIVERING REGIONALE OMROEPPROGRAMMA’S: TUSSEN PROGRAMMAPRAKTIJK EN ERFGOEDAMBITIE AVA_NET en NIBG Conferentie, Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum,"

Verwante presentaties


Ads door Google