De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezond gedrag, zorgkosten en gezondheid: quotes voor discussie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezond gedrag, zorgkosten en gezondheid: quotes voor discussie"— Transcript van de presentatie:

1 Gezond gedrag, zorgkosten en gezondheid: quotes voor discussie
Enkele onvolledige, onsamenhangende, doch wijze (want van anderen uiteraard), inleidende woorden voor de discussie PH Forum Debat 3 februari 2005 Werner Brouwer

2 Quote Emerson en VWS The first wealth is health (R.W. Emerson)
Speerpunten voor gezondheidszorgbeleid van VWS zijn: onnodige sterfte en vermijdbaar gezondheidsverlies voorkomen (VWS) WB: Gegeven de impact van ongezond gedrag op gezondheid (m.n. roken en overgewicht) zou gezond gedrag belangrijk aandachtspunt moeten zijn in gezondheidszorgbeleid

3 Quote Davis & Fries et al.
We didn’t actually overspend the budget. The Health Commission allocation simply fell short of our expenditure (Keith Davis) WB: Kostenbeheersing belangrijk aandachtspunt Reducing the need and demand for medical services is a positive solution,one that will bring better health for the individual, and that will ultimately lower medical costs. (Fries et al., NEJM, 1993) WB: Ongezond gedrag leidt tot ziekte, ziekte tot zorggebruik, zorggebruik tot kosten: elimineer ongezond gedrag, produceer gezondheid, reduceer kosten

4 Quote Robert Browning Ignorance is not innocence but sin

5 Quote Bonneux et al. (1998) Health care needs terminate at death
Lengthening life generally will increase health care needs, particularly needs for long term nursing care, as most life years are added to old age. WB: Jaarlijkse (zorg)kosten van mensen met risicogedrag hoger, maar vroegtijdige sterft spaart kosten uit. Gezond gedrag betekent besparing korte termijn, maar langer leven en duurder op langere termijn Ongezond gedrag afkeuren vanwege zorgkosten is dus (tot frustratie van sommigen) ook wat onzinnig (tenzij…)

6 Quote Bonneux et al. (1998) The aim of health care is not to save money but to save people from preventable suffering and death. Any potential savings on health care costs would be icing on the cake WB: Het doel is dus gezondheidswinst, de middelen die daartoe worden ingezet moeten in verhouding staan tot de potentiële winst (doelmatigheid), maar besparing is geen doel op zich. In dat opzicht is er geen verschil tussen curatieve en preventieve zorg - ook daar is het publieke belang doelmatigheid van zorg, niet blindstaren op kosten en financiële winsten alleen.

7 Quote Gummbah

8 Quote Kahneman & Thaler
One could well be trapped at the peaks of rather lowly hills Kosten-effectiviteit van gedragsveranderende interventies nog weinig bepaald (kosten van preventie zelf en vervolgkosten, effectiviteit, etc) Gegeven effectieve interventies wellicht zeer de moeite waard om te verschuiven van curatieve naar preventieve zorg

9 Quote Fuller He who cures a disease may be the skillfullest, but he that prevents it is the safest physician (Thomas Fuller) Problemen bij vaststellen kosten-effectiviteit GVO preventie: Effect (lange termijn) sommige preventie moeilijk te bepalen (verstoring, lange follow-up, etc); cruciaal is de waarde die aan toekomstige gezondheid wordt gehecht (disconteren) - nieuwe richtlijn?; meenemen kosten in gewonnen levensjaren cruciaal maar zeker geen common-practice in curatieve programma’s - uniformiteit!; Overige overwegingen (noodzakelijkheid) Meer doelmatigheidsonderzoek faciliteert gedegen afweging preventieve en curatieve zorg.

10 Quote Lincoln, Sartre & Spencer
Every person is responsible for his own looks after 40 (A Lincoln) Kosten van ongezond gedrag in principe vermijdbaar, ongezond gedrag eigen verantwoordelijkheid - kosten moreel verschillend van onvermijdbare kosten - voor individu en overheid? On ne fait pas ce qu’on veut et cependant on est responsable de ce qu’on est. (JP Sartre, Situations) Mogen we mensen vermijdbare kosten aanrekenen: vermijdbaar is verwijtbaar? En wat is verwijtbaar (e.g. roken veelal in lage SES - vrijwillig?) Verschil in preventieve en curatieve zorg in toerekenen kosten of toegang zorg? The preservation of health is a duty. (Herbert Spencer) Moet ons doel zijn vermijdbare kosten te verminderen (ook als dit de onvermijdelijke doet stijgen) net als dat we de onvermijdbare SEGV trachten te verhelpen?

11 Quote Sartre, Twain & Hermans
Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. (Sartre, Les mains sales) WB: Hoe ongezond gedrag verminderen? Zijn alle (kosteneffectieve) middelen om tot het doel gezondheid te komen geoorloofd? Verbod op roken, belasting op vet eten, verbieden frikadellen of televisie, verplicht drie maal per week sporten, …? Of enkel via de lijn van voorlichting, en vrijwillige interventies? The way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’ld rather not. (Mark Twain) “Ik acht mij gerechtigd aan mijn eind te komen op de manier die ikzelf het prettigst vind.” “Denkt u er zo over? De meerderheid is een andere mening toegedaan.” (WF Hermans, De laatste roker)

12 Quote MC

13 Quote Al Bundy & Juvenalis
Insurance is like marriage. You pay, pay, pay, and you never get anything back. (Al Bundy) WB: Prikkels zijn belangrijk – voor individuen maar ook voor verzekeraars: belang bij preventie / actief genoeg? Perspectief zorgverzekeraar vs. maatschappij? The smell of profit is clean and sweet, whatever the source (Juvenalis) WB: Het gaat ook om de rol van producenten en verkopers (samenstelling producten, automaten op elke hoek, patat in schoolkantines, luchtafvoer bakkerij de winkelstraat in…)

14 Finale Quote My health is the main capital I have and I want to administer it intelligently (Ernest Hemingway)


Download ppt "Gezond gedrag, zorgkosten en gezondheid: quotes voor discussie"

Verwante presentaties


Ads door Google